tankstation, aardgas, groengas, cng, opening

Collectief vervoer Noord-Groningen op Groen Gas

Voertuigen voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer gaan, gefaseerd en onder voorwaarden, op Groen Gas rijden. Dat hebben de Noord-Groninger gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum besloten. Bij de nieuwe aanbesteding voor het leerlingen- en Wmo-vervoer wordt het een eis dat dit type vervoer op Groen Gas gaat rijden. 

“In aanbestedingen van de Noord-Groninger gemeenten speelt duurzaamheid een belangrijke rol”, laten de samenwerkende gemeenten weten. Naast eisen aan kwaliteit en maatschappelijk rendement is in het vervoers-bestek nu ook de eis van Groengas opgenomen.

Groen Gas

Voor de invoer van rijden op Groen Gas gelden voorwaarden. Een jaar voor ingang van het nieuwe contract (december 2016) kijken gemeenten of er voldoende garantie is dat er met ingang van het nieuwe contract (december 2017) genoeg vulpunten zijn gerealiseerd. Dit dienen er minimaal drie te zijn, verdeeld over de kernen van de gemeenten Appingedam, Eemsmond en Winsum.

Het rijden op Groen Gas wordt gefaseerd ingevoerd. Aan het begin van de contractperiode moet minimaal 50% van de voertuigen geschikt zijn voor het rijden op Groen Gas; aan het begin van het tweede jaar minimaal 70%, aan het begin van het derde jaar en daarna minimaal 90%.

Vervoerders

Door het gebruik van Groen Gas daalt de uitstoot aan milieubelastende stoffen. Daarnaast is het rijden op Groen Gas goedkoper. De huidige vervoerders Taxi UVO en Personenvervoer Van Dijk Delfzijl gaan tijdens het lopende contract met de gemeenten al investeren in enkele voertuigen die op Groen Gas rijden.

Op dit moment zijn er in Noord-Groningen nog weinig vulpunten voor Groen Gas. Door de eis hiervoor in de aanbesteding op te nemen, willen de gemeenten meewerken aan het creëren van de vraag in het gebied.

Vulpunten

“Marktpartijen waarmee contact is geweest, hebben namelijk aangegeven dat ze willen investeren in vulpunten zodra er voldoende voertuigen in het gebied zijn die op Groen Gas rijden”, melden de gemeentes.

Met meer vulpunten zouden ook inwoners en bedrijven kunnen rijden op deze vorm van duurzame energie. Een paar deelnemende gemeenten hebben in hun eigen wagenpark nu al auto’s die op Groen Gas rijden en stappen de komende jaren zoveel mogelijk over.

Provinciale subsidie

Om het gebruik van Groen Gas onder inwoners te bevorderen, biedt de provincie de nieuwe subsidieregeling ‘Doorrijden op Groen Gas’. Iedereen die een personenauto, bestelbusje, bus, taxi of vrachtauto aanschaft of ombouwt en in de toekomst op Groen Gas wil gaan rijden, kan hier gebruik van maken.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.energyexpo.nl/nieuws/provincie-groningen-stimuleert-rijden-op-groengas.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.