TCR, Taxi Centrale Renesse, taxibus

Aantal ritten met Regiotaxi Oosterschelde daalt fors

Het aantal ritten dat die gemaakt zijn met de Regiotaxi Oosterschelde is flink gedaald. In 2013 werden maar liefst 7% minder ritten verreden dan een jaar eerder. Ook zijn de ritten gemiddeld fors korter geworden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de SWVO. Een oorzaak wordt niet genoemd, maar komt vooral door een hogere eigen bijdrage, een kilometerbudget van maximaal 2.000 en een strengere indicering door gemeenten. In totaal werden er 119.000 taxiritten uitgevoerd door uitvoerder Taxi Centrale Renesse. Een jaar eerder waren dat er nog 128.000.

Het aantal pashouders dat van de Regiotaxi gebruik maakte ging eveneens omlaag. Dat waren er vorig jaar 4.051. Een daling van 232 gebruikers. Zij legden gemiddeld 251 kilometer af, ten opzichte van 298 een jaar eerder. De gemiddelde afstand per rit is gedaald tot 8,5 kilometer, terwijl dat een jaar eerder nog 9,9 kilometer was.

Kosten per gebruiker

De netto kosten die uitgegeven worden per gebruiker zijn wel licht gestegen. Was dat in 2012 nog gemiddeld 435,78 euro per gebruiker, vorig jaar was dat 448,82 euro per gebruiker. Ofwel 11,31 euro per inwoner van de Oosterschelderegio. De gemiddelde kosten per inwoner zijn wel 29 cent gedaald, omdat er minder mensen van het collectieve vervoerssysteem gebruik gemaakt hebben.

In 2013 heeft de GVZ twee klanttevredenheidonderzoeken uitgevoerd. Klanten gaven aan zeer tevreden te zijn over de uitvoering van nieuwe vervoerscontract. Met name de onderdelen stiptheid van het vervoer en klantvriendelijkheid van de centrale scoorden hoog. Gemiddeld waardeerden klanten de Regiotaxi-Oosterschelde met een 8,2. Vab de ruim 118.000 ritten zijn er 82 gegronde klachten geregistreerd.

Leerlingenvervoer

De vervoerskosten voor het leerlingenvervoer in de vier gemeenten zijn lager dan in de begroting 2013 is opgenomen. Er is een totale besparing van € 81.872,- gerealiseerd. In het vakgebied leerlingenvervoer staan grote veranderingen te gebeuren die deels al hebben plaatsgevonden. Diverse gemeenteraden in Nederland hebben een motie aangenomen waarin ouders die op grond van geloof of overtuiging geen aanspraak meer kunnen maken op een vergoeding van de vervoerskosten.

Ouders die op deze grond voor een verder weg gelegen school kiezen maken zelf de keuze en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de vervoerskosten. Ze mogen hiervoor geen aanspraak maken op gemeenschapsgeld. De partijen VVD, PvdA en D66 konden zich vinden in de afschaffing voor deze doelgroep. Inmiddels heeft het kabinet besloten het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage aan het vervoer voor signatuurleerlingen vooralsnog uit te stellen. Het is nog niet duidelijk of dit definitief is.

Modelverordering

Per 1 augustus 2014 wordt de wet op passend onderwijs ingevoerd. De VNG heeft een gewijzigde modelverordening opgesteld. Hierin veranderen drie punten, namelijk: de gemeentelijke verordening moet rekening houden met de redelijkerwijs te vergen inzet van ouders, vso-leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen hebben geen recht meer op een bekostiging vanuit het leerlingenvervoer en de commissie voor indicatiestelling voor het vso verdwijnt.

Het is nog onduidelijk welke impact de doorvoering van de gewijzigde punten heeft op de kosten van het leerlingenvervoer. “Vanwege deze onduidelijkheid is besloten de gewijzigde verordening in het schooljaar 2014-2015 vast te stellen”, meldt SWVO. “Hierdoor kunnen eventuele verbeterpunten en jurisprudentie vanuit een gemeentelijke visie worden toegevoegd.”

OV Coach

Het Loket Leerlingenvervoer introduceert samen met de andere Oosterschelderegiogemeenten de OV coach. De OV Coach is een app die leerlingen ondersteunt met het zelfstandig reizen naar school met het openbaar vervoer. Het dr. Leo Kannerhuis, een kenniscentrum voor autisme, heeft de app ontwikkeld.

Vanuit het Loket wordt al jaren ingezet op het zelfstandig reizen van leerlingen. Het brengt immers het een verlaging van de vervoerskosten voor de gemeenten met zich mee. Bij deze samenwerking is ook de Provincie betrokken. De Provincie stelt hun OV-ambassadeur beschikbaar om ouders en leerlingen te helpen met het wegwijs maken in het ov.

Bezwaarschriften

Het Loket Leerlingenvervoer levert werk af volgens de wettelijk gestelde kaders zonder daarbij oog voor het menselijk aspect te verliezen, meldt SWVO. Conflicten (in de routes) worden door goed overleg direct naar ieders tevredenheid opgelost. Hierdoor zijn er geen escalaties van conflicten ontstaan en hoefde er geen bezwaarschriften worden behandeld. Het voornemen is de huidige werkwijze voort te zetten voor de komende jaren, aldus het jaarverslag.

Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Aantal ritten met Regiotaxi Oosterschelde daalt fors”

Ton van Hienen|14.07.14|10:34

Het zal daar net zo zijn als bij ons in de Drechtsteden: De “concurrentie” van de Buurt en andersoortig vervoer met vrijwilligers draait in vele gevallen de beroepsvervoerder de nek om!