Mirjam Pieters, CNV Vakmensen, vakbond

‘Afspraken CAO Taxivervoer grondig op de schop nemen’

De taxibranche wordt aan alle kanten uitgehold. Dat gaat ten koste van de taxibedrijven, maar zeker ook van de werknemers. Vaste contracten worden vrijwel nergens meer aangeboden. En de nieuwe Wet Werk en Bijstand zal ook niet helpen. Voor de volgende CAO Taxivervoer zullen veel afspraken grondig op de schop worden genomen. “Het moet lonend zijn om ervaren mensen in vaste dienst te houden”, vindt Mirjam Pieters, cao-onderhandelaar namens CNV Vakmensen. “Bovendien moet de tekst veel simpeler worden. Want veel regels, zoals over pauzes en standplaatsen, zijn nu nog vaak op meerdere manier uit te leggen.”

Het verloop in de taxibranche is erg groot op dit moment. Want het loongebouw zorgt ervoor dat taxibedrijven veel goedkoper uit zijn als ze iedere keer weer nieuwe onervaren chauffeurs kunnen aannemen. Daarmee kan goedkoop op aanbestedingen worden ingeschreven, waardoor de kans op gunning groter is.

Loongebouw

“Het huidige loongebouw is veel te ingewikkeld”, vindt ook Pieters, die nu een aantal maanden verantwoordelijk is voor Taxi binnen CNV. “Bovendien is zijn de loontabellen een papieren werkelijkheid. Want vrijwel niemand haalt tegenwoordig nog de hogere loonschalen. Tegen die tijd zijn ze al lang ontslagen.”

De huidige CAO Taxivervoer loopt af in 2015.Een van de opties waar CNV over nadenkt voor de nieuwe cao is een verschil in loonschalen tussen flexibel personeel en vast personeel te maken. “Mensen die flexibele contracten hebben, lopen meer risico dan mensen in vaste dienst. Dus die verdienen ook een risicopremie in de vorm van een hoger loon”, legt Pieters uit.

Vast contract

“Op die manier worden aan de andere kant werkgevers weer gestimuleerd om mensen een vast contract aan te bieden, zodat er aan beide kanten zekerheid ontstaat. Want nu worden alle risico’s bij de werknemer neergelegd, zonder dat hij er wat voor terugkrijgt.”

De nieuwe Wet Werk en Bijstand zal zeer slecht uitpakken voor de taxisector, vreest de vakbondsbestuurder. “Als we niets veranderen, zal iedereen nog maar maximaal 1 jaar en 11 maanden in dienst blijven. Want daarna moeten taxi-werkgevers een vast contract aanbieden en een transitievergoeding betalen bij ontslag. Daar zitten zij natuurlijk niet op te wachten in de huidige marktomstandigheden. Want voor iedere chauffeur staan er tien anderen klaar.”

Nieuwe Wmo

Daar komt ook nog eens bij dat de nieuwe Wmo volgend jaar ingrijpend verandert. De gemeenten zullen veel minder budget hebben voor doelgroepenvervoer dan nu het geval is. “We zien dat diverse taxibedrijven nu alvast een ontslag-aanvraag indienen bij het UWV voor hun personeel”, weet Pieters. “Zij denken: ‘Als we dan toch voldoende werk houden, kunnen we die altijd nog terugtrekken’. Maar dat betekent alleen nog maar meer onzekerheid voor het personeel.”

Een manier om de afhankelijkheid van taxipersoneel van de werkgevers te verminderen zou zijn om op de juiste manier scholing in te zetten. “We kijken in de CAO nu helemaal niet naar uitstroom. Maar dat moet je ook goed regelen”, vindt Pieters.

Opleidingen

“Als mensen nu opleidingen volgen, is het altijd in kader van taxivervoer. Maar als ze na twee jaar weer uit de branche verdwijnen omdat ze afgedankt worden, hebben ze daar niets meer aan. Eigenlijk zou je het opleidingsbudget ook moeten kunnen gebruiken voor je latere loopbaan, buiten de taxibranche.”

Want laagopgeleid taxipersoneel dat zijn baan verliest, heeft vaak een uitzichtloze positie op de arbeidsmarkt. “De banen voor de laagopgeleiden worden op dit moment vervuld door middelbaar opgeleiden. En de hoger opgeleiden vervullen weer de banen van de middelbaar opgeleiden”, weet Pieters.

Taxibranche

“Dus moeten we ervoor zorgen dat mensen die uit de taxibranche stromen, zich toch kunnen onderscheiden. En als ze tijdens hun tweejarige loopbaan als taxichauffeur bijvoorbeeld graag een opleiding als buschauffeur willen volgen, of misschien zelfs secretaresse, hebben ze daar misschien meer aan dan de MBO-opleiding taxichauffeur.”

Een ander groot probleem in de huidige branche is dat diverse taxiwerkgevers bezuinigen door onterecht arbeidstijd in te houden bij taxipersoneel. Sociaal Fonds Taxi controleert daar zo goed mogelijk op, maar zal nooit in staat zijn om dergelijke praktijken helemaal te voorkomen.

Boordcomputer Taxi

Pieters: “Wellicht dat de Boordcomputer Taxi daar op termijn mee kan helpen. Maar vooralsnog merk ik bij veel leden een hoop argwaan ten opzichte van het apparaat. Het functioneert nog niet goed. Daarom adviseer ik iedereen om iedere dag nog altijd zelf je arbeidstijden handmatig te noteren.”

Probleem is wel dat veel taxichauffeurs bang zijn om te protesteren bij hun werkgever, als ze merken dat er te weinig uren uitbetaald worden. “Ze durven niet goed voor hun eigen rechten op te komen. Want bij het minste of geringste wordt hun contract niet verlengd”, weet Pieters.

OPOV-regeling

De vakbond pleit er onder meer voor dat de OPOV-regeling, waarbij bestaand personeel meegaat met vervoer ook al is er een nieuwe vervoerder, voor 100% wordt toegepast. “Daar gaan we ons hard voor maken in de nieuwe CAO. En dat OPOV dan ook voor uitzendkrachten gaat gelden”, legt ze uit.

Social Return door gemeenten is ook de vakbond een doorn in het oog. “Social Return is op zich prima, maar niet in een krimpende markt. Want de nieuwe mensen zorgen ervoor dat iemand anders zijn baan kwijt raakt. En als vakbond hebben wij er geen boodschap aan dat de gemeente niet de ww hoeft te betalen, maar wel de bijstand. Want het rondpompen van mensen is maatschappelijk gezien gewoon geen goede ontwikkeling.”

Vrijwilligers

Ook de toenemende inzet van vrijwilligers moet aangepakt worden, vindt CNV. “Ook op die manier wordt de taxisector aan alle kanten uitgehold. En zeker als het gaat om rolstoelers, is het levensgevaarlijk. Het is echt wachten op ongelukken. Aan ons de taak om de meerwaarde van een goede taxichauffeur over te brengen aan de opdrachtgevers. Zodat ook zij beseffen professionele chauffeurs nodig te hebben.”

De vakbond beseft dat de huidige economische realiteit bij zowel opdrachtgevers in contractvervoer als in de taxisector niet zomaar snel zal veranderen. “Het verbaast me dat er nog steeds zoveel taxibedrijven overeind zijn gebleven. Want het vet op de botten is helemaal weg, dat weten wij ook wel”, zegt Pieters.

Taxisector

“Het enige dat we nu kunnen doen is de taxisector overeind houden. Want vooruit helpen, zal een lastig verhaal blijken. Maar de sector moet ook in moeilijke tijden op een nette manier met het personeel om blijven gaan.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “‘Afspraken CAO Taxivervoer grondig op de schop nemen’”

Taxibelangen Nederland|21.08.14|11:01

Wat een eenzijdig verhaal altijd weer van de bonden of SFT.De risico’s liggen zogenaamd allemaal bij de chauffeurs.Ondernemers die al ruim 100 jaar hun bedrijf draaiende proberen te houden en goed zij voor hun personeel gaan failliet en dan toch durven te zeggen dat alle risico’s bij de chauffeurs liggen.Het is voor veel bedrijven al jaren onverantwoord om nog personeel in loondienst te hebben,door de oneerlijke aanbestedingen en de bonden worden werkgevers steeds verder naar de rand van de

Taxibelangen Nederland|21.08.14|11:09

afgrond geduwd.Een oplossing kan zijn om met vakbekwame Zzp-ers te gaan werken, of met vennoten.hoewel het voor veel ondernemers een hele ommezwaai is om anders naar de zaak te kijken,is dit vaak nog de enige oplossing om niet failliet te gaan.Uiteindelijk doen de grote vervoersmakelaars hetzelfde en die komen niet uit een ei.Veel bedrijven maken nu € 0,10 per km. verlies en hopen dat het ooit weer eter gaat.Maar uitbesteden en dan € 0,25 per km.winst maken kan wel de redding zijn.Er zijn

Taxibelangen Nederland|21.08.14|11:16

er zijn dus meerdere mogelijkheden om toch winstgevend te werken en ook nog rustig te kunnen slapen.Kom naar de TaxiPro Taxidag op 18 sept. a.s. in Maarssen.Ik zal daar proberen om op alle vragen een antwoord te geven of een afspraak te met u te maken om uw bedrijf eens met andere ogen dan uw eigen ogen te bekijken.Niet voor ieder probleem is een oplossing,maar vaak liggen oplossing wel voor de hand.De laatste regel van bovenstaand artikel kan ik ook omdraaien. Het personeel moet zich extra

Taxibelangen Nederland|21.08.14|11:24

inzetten om het bedrijf overeind te houden.De BCT zal nog een extra strop om de nek van de ondernemers worden.De gegevens die uit de goedgekeurde BCT’s komen blijken uiterst onbetrouwbaar te zijn,waar dient dat apparaat dan eigenlijk nog voor? We hadden goede en uitermate betrouwbare registratiesystemen maar we moesten zo nodig naar de pijpen van de ILT dansen.Grote ondernemers dachten dat ze alles al hadden en toen kwam onverwacht de pincode verplichting en werd alles ineens waardeloos.

Henk Mullem|21.08.14|12:28

beste mensen ik begin de persoonsverheerlijking van de Douwstra via taxibelangen behoorlijk irritant te vinden hij werpt zich op als de messias van taxiland ik zou zo zeggen bezint eer ge begint met deze wolf in schaapskleren. er is niets mis om als bedrijf mensen aan je te binden via vaste aanstellingen oftewel een vaste kern met daarom heen een flexibele schil,en als je personeel meer verantwoordelijk wil maken voor jouw bedrijf doe het dan via participatie aandelen of iets dergelijks.

Jan Pastoor|21.08.14|19:50

Kan ,me dood ergeren,,,,ze weten dit ,ze weten dat,,,,maar een oplossing??? aleen maar overlegen ,en vergaderen,,let op ,mijn woorden,,,,,binnen nu en 5 jaar is meer dan de helft naar de kloten,,

Rex Urban|21.08.14|20:30

Het is een prima verhaal wat Mirjam Pieters hier schrijft. Ze heeft vanzelfsprekend oog voor haar leden, maar onderkent ook de problemen van bedrijven.

Yvonne van der Linden|22.08.14|01:39

men moet eens ophouden bij de gemeentes met dat inschrijven elk jaar wat betreft schoolvervoer en doelgroepenvervoer. dat gaat ten koste van de kwaliteit,het personeel en de bedrijven. want de grote jongens liggen op de loer om de kleine bedrijven kapot te maken. er worden in bepaalde gemeentes al vrijwilligers ingezet op de taxi! waar heb ik mijn diploma dan voor gehaald en waar heb ik dan alle cursussen dan voor moeten volgen?
jaren ervaring en ik wordt zo aan de kant geschoven!

Paul Dijkhuizen|22.08.14|10:38

Alles staat of valt bij de ritprijs, als die te laag is is het logische gevolg dat bedrijven aan alle kanten zullen kijken waar ze kosten kunnen verlagen. Op dit moment is het haast onmogelijk om kostendekkend te werken met personeel, toch worden er van taxibedrijven extra investeringen verwacht, wil men dat de kwaliteit omhoog gaat en dat de prijs nog verder naar beneden gaat! Het wettelijk maximum afschaffen en een wettelijk minimum invoeren, of één vast tarief is het enige redmiddel.

Artikel Palmen|27.09.14|20:27

Nou kan ik helaas alleen maar constateren dat Taxibelangen ook erg eenzijdig naar de zaak kijkt.
Een taxiondernemer kan allen maar overleven indien zijn chauffeurs hem op een correcte manier vertegenwoordigen, anders ben je zo van je contracten af.
Het is dan ook duidelijk dat chauffeurs op een fatsoenlijke manier beloond dienen te worden.

Artikel Palmen|27.09.14|20:28

Laten we wel wezen, ik heb jarenlang in de touringcarbranche gewerkt, en daar werd je wel fatsoenlijk beloond, met toeslagen enz enz.
Hier in de taxibranche is er gekozen om de toeslagen te laten vallen voor een hoger uurloon, wie heft hier de meeste vruchten van geplukt ? zeg nou niet de chauffeur want dat is klinkklare onzin.

Artikel Palmen|27.09.14|20:28

Taxichauffeurs worden uitgeknepen met dat belachelijke uurloontje , en we blijven maar op een vriendelijke correcte manier de klanten vervoeren , daar mag ook eens wat waardering tegenover staan.