taxibord, daklicht, taxi

Forse toename van aantal faillissementen in taxibranche

Het aantal failliete taxibedrijven is in de eerste acht maanden van 2014 met 15 procent gestegen ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar. Terwijl dat ook al een zeer slecht jaar was. Er gingen in de maanden januari tot en met augustus 44 taxibedrijven bankroet. Dat waren vooral bedrijven actief in het contractvervoer met tientallen tot honderden chauffeurs in dienst. Als deze lijn doorzet stijgt het aantal failliete ondernemingen in de taxibranche dit jaar naar 66. Dat is maar liefst een derde meer dan gemiddeld in de afgelopen jaren.

De slechte omstandigheden in de taxibranche staan haaks op de rest van ondernemend Nederland. Daar gaat het juist beter, want in totaal daalde het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging met bijna een kwart. Dat blijkt uit cijfers van Faillissementsdossier.nl.

Prijsspiraal

De belangrijkste oorzaken van de toename lijken de neerwaartse prijsspiraal en de dalende omzetten in het zorgvervoer. De prijzen dalen al een aantal jaar. Dat komt door de grote concurrentie bij aanbestedingen. De omzetten dalen omdat er door bezuinigingsmaatregelen steeds minder mensen in aanmerking komen voor zorgvervoer. En de passagiers die nog overblijven, worden gekort op hun kilometerbudget.

Met het vervoer van kwetsbare leerlingen, gehandicapten, ouderen en andere passagiers met een zorgbehoefte zijn wekelijks zo’n 650 duizend ritten gemoeid. Dat is de twee derde van het totale aantal taxiritten per week.

Taxi-ondernemers

KNV Taxi luidde eerder dit jaar al de noodklok over de dalende vergoedingen. Volgens de brancheorganisatie moeten veel taxi-ondernemers geld toeleggen op het vervoer van mensen met een zorgindicatie. Duizenden chauffeurs dreigen hierdoor hun vaste contracten te verliezen. Ook neemt de flexibilisering van het personeelsbestand sterkt toe, om risico’s uit te sluiten.

Hubert Andela, secretaris van KNV Taxi: “Wij begrijpen dat de prijzen van het zorgvervoer voor de maatschappij van belang zijn, maar we vrezen dat de dalende vergoedingen op den duur ook ten koste zullen gaan van de kwaliteit van het vervoer van kwetsbare reizigers.”

Aanbestedingen

Volgens de brancheorganisatie kijken gemeenten bij de Europese aanbestedingen alleen naar de prijs en veel minder naar de service. Tien procent van de werkgelegenheid gaat jaarlijks in rook op door de bezuinigingen op het doelgroepenvervoer, zo bleek onlangs uit cijfers van Sociaal Fonds Taxi.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt in een reactie dat gemeenten bij een aanbesteding altijd naar de kwaliteit kijken. Maar de prijs moet meewegen, omdat het om belastinggeld gaat. De VNG wijst erop dat de eisen die voor vervoerders gelden openbaar zijn. Maar als de vervoerders gelijke kwaliteit bieden, gaat de opdracht naar aanbieder met de laagste prijs.

Oplossing

Eén kant-en-klare oplossing voor alle taxi-ondernemers is er volgens Andela niet. Maar dat er in sommige deelmarkten nog steeds zwarte cijfers worden geschreven en dat er ook in het vervoer voor overheden weer betere tijden gaan komen, dat staat voor hem wel vast.

“Er zijn kapitaalkrachtige ouderen, mensen blijven langer op zichzelf wonen, grote lege OV-bussen wordt weggesaneerd, ziekenhuizen gaan specialiseren, autobezit neemt niet meer toe. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die wijzen op behoud of zelfs groei van de vraag naar taxivervoer. Maar ik haast me om te zeggen dat dit lange termijn perspectief de uitdagingen waar veel van onze leden vandaag en morgen voor staan, niet minder zwaar maakt.”

Budgetten

De bezuinigen worden veroorzaakt omdat overheden de budgetten terugschroeven. Zo wordt er strenger geïndiceerd voor wmo- en leerlingenvervoer. Maar ook de keiharde bezuinigingen en tariefverlagingen in het awbz-vervoer worden nu echt voelbaar in de taxisector. Kromp de sector vorig jaar al 10%, datzelfde percentage wordt dit jaar weer verwacht.

Bart Pals

Lees ook: 

Auteur: Bart Pals

23 reacties op “Forse toename van aantal faillissementen in taxibranche”

Een taxi|09.09.14|10:54

Binnenkort is er niks meer te kiezen door de overheid want dan is er nog maar een aanbieder. Tel uit je winst als je het nu vol kan houden.

André van Overhagen|09.09.14|10:57

Ik voel me af en toe net Heintje Davids! Ga van het ene naar het andere bedrijf met contracten voor 3 maanden wat dan weer stil zwijgend wordt verlengd met drie maanden en dan weer met 2 maanden. Gek wordt je er van !

Hudson Taxi|09.09.14|11:15

Er mist een grote oorzaak in de uitleg van Bart. Dat is het verplicht aanbesteden van vervoer. Daar komen de vervoersmakelaars op af mede doordat kleine of middelgrote Taxibedrijven niet mogen of kunnen inschrijven door de gestelde eisen van de opdrachtgevers. Deze makelaars kunnen alleen winnen door te laag in te schrijven, met als uiteindelijk gevolg de failissementen.

Ton van Dalfsen|09.09.14|12:30

@ Hudson taxi, Helemaal mee eens. KNV schijnt het nog niet te snappen. Hun eigen grote leden maken de markt kapot door zeer laag in te schrijven met als gevolg dat deze grote bedrijven onderaannemers gebruiken die het dan niet volhouden. En de lachende 3e is dan nog steeds de grote vervoersmakelaars. Had al eerder in een artikel een voorbeeld: Grote partij uit het zuiden van het land wint hier in Uithoorn/Aalsmeer leerlingenvervoer en laat het door een bedrijf net boven Amsterdam en een bedrijf

Ton van Dalfsen|09.09.14|12:41

bedrijf uit Zeeland uitvoeren. Plaatselijke bedrijven hebben geen schijn van kans. Ook nog de europese aanbesteding op zichzelf: Denk je nou werkelijk dat elke europese gemeente zich aan deze regels houd m.b.t. aanbesteding? Wat ook het KNV moet doen is hun eigen leden te woord gaan staan waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Ook is het van belang dat er vaste minimum prijzen in de aanbesteding worden geplaatst.

Een taxi|09.09.14|12:46

@Hudson Taxi Klopt maar ik geloof dat nu de nieuwe aanbestedingswet geld dus moet er anders aanbesteed worden. Maar ik heb zo het idee dat dat ook niet werkt.

Hudson Taxi|09.09.14|13:44

Als burger of patient mag je alles zelf kiezen, je bakker, slager, dokter, ziekenhuis, spullen op internet, noem maar op. Behalve Taxivervoer, regiotaxi ziekenvervoer enz. Zodra de overheid zich er mee bemoeid gaat het mis. Het ene na het andere failissement. Het kan inmiddels eenvoudigweg niet goedkoper. Waarom nog aanbesteden? Geef de gebruikers zelf de vrijheid om te kiezen. Ik mis 18 september een spreker die dit aan de orde stelt.

Ton van Dalfsen|09.09.14|13:48

Als je ook bedenkt dat de zorgverzekeraars het woord aanbesteding nog niet konden. Wij hadden bijv. hier in de regio de Z&Z als ziekenfonds. daar reed bijna elk taxibedrijf voor. Er was een vastgesteld km tarief. Waarom maken dus nu juist ook de zorgverzekeraars de markt kapot door aanbestedingen voor hun vervoer. Zou ook een goede lobby voor STN en KNV zijn om het overkoepelend orgaan van de zorgverzekeraars erop te wijzen door geen aanbestedingen meer te doen , maar gewoon een vaste km

Ton van Dalfsen|09.09.14|13:50

vergoeding te stellen en dat ook ELK taxibedrijf voor ze mag rijden. Dus Hr Andela: Er zijn oplossingen maar jullie moeten lef hebben om dit aan te kaarten zonder de grote leden van jullie te raadplegen , want ik weet al wat die in hun eigen straatje vertellen.

Ton van Dalfsen|09.09.14|13:59

@ Hudson taxi, Jij mist een spreker die dit aan de orde wil stellen ? Niemand wil dit doen omdat hij/zij bang is voor tegenstand van de grote spelers want die zien liever hun markt niet in elkaar vallen. Als elk taxibedrijf nou weigerd om voor de grote partijen te rijden , hebben ze een heel groot probleem.

Jan Pastoor|09.09.14|16:33

wat een flauwekul,,,,het is in 2003 al mis gegaan met de tariefen…..,het is de ondernemer zijn eigen schuld,,,,als ze nu een goed tarief hebben,en als 1 van de grote spelers het werk krijgen,,,gaan nog steeds de zelfde ondernemers voor een slecht tarief rijden,,,….kzouw zeggen toon eens moed,,,,,enn verkoop gewoon neen <<<dan konden de grote spelers ook geen vervoerders krijgen,,,,

nel c|09.09.14|19:52

Er is veel mis in de taxibranche,wat betreft de Europese aanbesteding is dat wel rechtsgeldig,een taxibedrijf uit bv Duitsland, mag geen betaald personenvervoer (taxi)verrichten, binnen Nederland!!!

Peter van Opduin|09.09.14|22:08

@Hudson: Een veel gemaakte fout binnen de taxibranche is dat taxiondernemers vergeten dat hun onderneming geen burger is maar een onderneming. Het verschil zit hem er o.a. in dat een burger geen BTW kan verrekenen, geen BPM terug krijgt, wegenbelasting moet betalen en zo nog enkele kleine verschillen. Het is een appels met peren vergelijken.

Peter van Opduin|09.09.14|22:23

Geef inderdaad de gebruikers de vrijheid om hun personenvervoer te organiseren. Wie voorkomt dan de situatie dat taxibedrijf x bedrag y aan zorgverzekeraar/overheidsinstelling z factureert voor de opdracht van klant a en taxibedrijf x vervolgens bedrag b (publiek geld) aan klant a “schenkt” als dank voor de opdracht? En zo kan ik nog meer ongewenste situaties bedenken.

Hudson Taxi|09.09.14|22:38

@ Peter. Waarom kon en mocht een burger of overheidsinstelling voor de aanbestedingsgekte wel zelf zijn bedrijf kiezen? Dat heeft toch niks met BTW te maken? Een burger kan toch ook geen BTW verrekenen wanneer hij of zij een TV koopt of zo. De BPM en wegenbelasting vrijstelling is bedoeld om de taxitarieven zo laag mogelijk te houden net als bij het openbaar vervoer waar de staat ook 50% bij een treinkaartje legt. Leg eens uit waarom het appels met peren vergelijken is.

Hudson Taxi|09.09.14|22:47

@ Peter ongewenste situaties die je bedoeld kunnen heel simpel ondervangen worden d.m.v. de klantenpas door de lezer in de taxiterminal te halen. Dat was in 1995 al opgelost. Uitstekende beveiliging.

Paul Dijkhuizen|11.09.14|14:58

Het is overigens nog steeds verboden volgens europese regels om ‘Binnen een deelmarkt waarbinnen meerdere aanbieders zijn, één of enkelen daarvan te subsidiëren’ dit om oneerlijke concurrentie op die deelmarkt uit te sluiten. Ik heb toch nog sterk het gevoel dat dit wel degelijk gebeurd. Het zou inderdaad veel en veel handiger zijn als de overheid een tarief vaststeld waarvoor elke aanbieder het vervoer kan doen, dan kan de gemeente zelf per rit bepalen welk bedrijf er wordt gebeld.

Paul Dijkhuizen|11.09.14|15:05

Dat scheelt dan een heleboel lastige aanbestedingsprocedures, dure rechtszaken, wordt de verdeling eerlijker, en kan er door de gemeente gekeken worden naar kwaliteit (Nu wordt er wel gezegd dat men daar naar kijkt, maar hoe meet je de kwaliteit van een taxirit van te voren?). Overigens zou de overheid dat tarief ook voor verzekeringsmaatschappijen etc. in kunnen voeren. Hierdoor kan het taxivervoer rendabel blijven en blijft werkgelegenheid behouden.

Paul Dijkhuizen|11.09.14|15:12

Voordeel voor de gemeente is dan dat ze niet gehouden zijn aan één bedrijf, maar flexibel hun vervoer kunnen inkopen, de taxibedrijven weten waar ze aan toe zijn, vervoersmakelaars staan buitenspel, directe communicatie tussen opdrachtgever en vervoerder, uniformiteit in heel Nederland maakt de controle vele malen makkelijker. Jaarlijks kan dit tarief heel makkelijk aangepast worden, meerjarige contracten met alle rompslomp daaromheen worden totaal overbodig enz enz véél simpeler!

Hardy Brunink|11.09.14|18:16

Gewoon weer beginnen met PGB’s. Kunnen de mensen zelf hun vervoer inkopen,en is er weer sprake van concurrentie. Nu wordt een aanbesteding gewonnen,en zitten de mensen er jaren aan vast,of ze het er nou mee eens zijn of niet. Aanbestedingen zorgen niet voor marktwerking,ze breken het juist af! En van die zorgverzekeraars wordt ik niet goed wijs. Ze zeggen dat de zorg onbetaalbaar wordt,maar er wordt honderden miljoenen winst gemaakt. De zorg is niet onbetaalbaar,de winsten wel.

Ton van Dalfsen|13.09.14|10:31

@ Paul, Helemaal mee eens. Ik probeer dat steeds in elk onderwerp wat hiervoor leent aan te kaarten. Vastgesteld landelijk tarief. En eerst verdelen bij de lokale bedrijven. Ook bij de verzekeringsmaatschappijen. Vroeger reed gewoon elk lokaal taxibedrijf voor een vastgesteld km tarief voor de verzekeringsmaatschappij , maar deze hebben het woord aanbesteding nu ook gevonden. Het tarief kan gewoon elk jaar volgens het NEA index aangepast worden.
@ Hardy, Ook mee eens, geef iedereen een PGB voor

Ton van Dalfsen|13.09.14|10:33

vervoer en laat de klant zelf bepalen wie ze als vervoerder willen hebben. Denk dat de klant ook beter met het budget omgaat , want als je halverwege het jaar door het budget heen bent leer je van voor het volgend jaar.

Eric Krijger|20.09.14|06:05

Ton van Dalfsen dat bedrijf heeft wel chauffeurs uit de regio aan genomen om die ritten uit te voeren dus voor de chauffeur maakt het niets uit behalve als er wat aan de auto is. Dan moet er zeker anderhalf uur gereden worden om bij de werkplaats te komen. Daar zijn allemaal nieuwe of bijna nieuwe auto’s heen gegaan.