legestoel, taxibus, taxi, passagier

Bezuiniging vervoer WSW Amersfoort ‘vestzak broekzak’

legestoel, taxibus, taxi, passagier

De SP Amersfoort gaat deze week een motie indienen om de afschaffing van het groepsvervoer bij de Amfors terug te draaien. Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt deze bezuinigingsoperatie te zijn mislukt. Het levert minder op dan begroot (180.000 Euro ipv. 200.000 Euro), en zorgt bij de Regio Taxi  juist voor 200.000 Euro aan meerkosten doordat WSW medewerkers die vroeger afhankelijk waren van het groepsvervoer nu afhankelijk zijn geworden van de Regio Taxi.

“Hiermee is deze bezuiniging een ordinair vestzak-broekzak verhaal geworden”, aldus SP raadslid Marijke Jongerman. “Extra wrang hierbij is dat een deel van de meerkosten via de Regio Taxi nu wordt afgewenteld op de provincie en andere gemeenten, waardoor je ook nog eens van onbehoorlijk bestuur kunt spreken. Bezuinigingen hoor je niet af te wentelen op je eigen buren.”

Bezuiniging

De SP is al langer tegenstander van deze bezuiniging, en heeft het college daarom in maart 2014 via een motie opgedragen om de gemeenteraad nader te informeren over de gevolgen van deze bezuiniging. Hierdoor is nu aan het licht gekomen dat deze bezuiniging niet effectief blijkt te zijn.

De gemeente Amersfoort lijkt echter niet te willen toegeven dat de bezuiniging is mislukt, en laat in de brief aan de gemeenteraad weten dat ze gaat proberen om de zelfredzaamheid van de WSW medewerkers te vergroten zodat ze vaker voor eigen vervoer zullen kiezen in plaats van de Regio Taxi.

Regio Taxi

“In normaal Nederlands betekent dit dat de gemeente nu WSW medewerkers uit de Regio Taxi gaat wegpesten om zo hun bezuinigingsdoelstellingen te behalen.”, vindt Marijke Jongerman. “Het vergroten van die zelfredzaamheid is een mooi streven, maar dit moet wel met de juiste intenties en onder goede begeleiding gebeuren, en dat lijkt nu juist te ontbreken.”

“De Amfors heeft al 9 maanden de tijd gehad om mensen meer van eigen vervoer gebruik te laten maken, en het valt dan ook te verwachten dat meer resultaat niet te behalen valt zonder de WSW medewerkers onder grote druk te zetten.”

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Bezuiniging vervoer WSW Amersfoort ‘vestzak broekzak’”

Paul Dijkhuizen|25.09.14|14:14

Duidelijk, er wordt dus 20.000 euro meer uitgegeven maar de gemeente weigert toe te geven dat de bezuiniging is mislukt…