Bertho Eckhardt, KNV Taxi, voorzitter

Toekomst taxibranche is ketenreis in combinatie met ov

Opstijgen met tegenwind. Zo verwoordde KNV Taxi-voorzitter Bertho Eckhardt de huidige situatie waar de taxibranche zich in bevindt. “De tijd die was komt nooit meer terug. De huidige omstandigheden zijn structureel”, zei Eckhardt tijdens zijn presentatie over de toekomst van de taxi en het zorgvervoer in Nederland. “De budgetten voor het zorgvervoer zullen blijven dalen. Maar de versobering van het OV biedt kansen.”

De brancheorganisatie kondigde tijdens de bijeenkomst in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de taxisector. Eckhardt: “Een oplossing voor de huidige moeilijke omstandigheden is er nog niet. We zijn nu volop in gesprek met opdrachtgevers om te kijken welke richting het opgaat.”

Kleinschalig ov

Als voorbeeld van welke richting het op zou kunnen gaan had KNV Taxi gevraagd aan Jan van Selm van het OV bureau Groningen Drenthe zijn visie te geven. In die regio vallen bijvoorbeeld de ritten in het wmo- en leerlingenvervoer onder één kleinschalig ov-contract. Er wordt per regio gebruik gemaakt van lokale taxibedrijven.  “Maar uitsluitend de wat grotere bedrijven”, vertelt Van Selm. “Kleinere taxibedrijven zijn bij ons volledig buiten beeld als het gaat om dit vervoer.”

Ook hij voorziet dat zowel de budgetten voor doelgroepenvervoer als het ov de komende jaren verder zullen teruglopen. En in de pogingen om met minder geld het nog steeds goed te kunnen doen, heeft het OV bureau wel enkele lessen geleerd.

Doelgroepenvervoer

“Wij zijn vooral goed in de grote lijnen; dus drukbezette ov-lijnen van halte tot halte. Wij hebben de kennis niet voor doelgroepenvervoer, zoals wmo. Dat soort fijnmazig vervoer gaan wij ons dus niet op richten. Maar we zien wel dat er grote stromen wmo-vervoer zijn die ook goed met het ov zouden kunnen. Bijvoorbeeld als er 40 keer per dag een taxirit is tussen twee kernen. Als die reizigers met het ov gaan van halte tot halte, dan hoeft de taxi eigenlijk alleen de laatste paar kilometers van halte tot deur uit te voeren.”

De toekomst van de taxisector in het doelgroepenvervoer zou wat hem betreft zich dus vooral moeten richten op het uitvoeren van ritten waar geen ov-mogelijkheid is. En het voor- en natransport bij de ov-ritten. “Maar dan moet alles wel goed op elkaar aanlsuiten”, vindt hij. En dat is nu nog vaak niet het geval, waardoor wmo’ers moeilijk met ov kunnen.

Rolstoelers

Want de bussen en perrons zijn dan op veel punten weliswaar aangepast voor rolstoelers, andere onderdelen van het ov nog niet. Zo is de reisinfo voor de aansluiting taxi en ov niet goed geregeld. “Er is geen 9292ov om een combinatie te maken.” En de ov-chipkaart zou wat hem betreft geschikt gemaakt moeten worden om de zowel het voor- en natransport als de ov-rit te betalen.

Maar dat het contractvervoer in de taxisector nooit meer wordt zoals het was, daar is ook Van Selm heel helder in. “Er zit een grote luchtbel in de taxibranche. Die moet er eerst uit.” Ook zijn gemeenten volgens Van Selm misschien niet altijd een goede opdrachtgever. “Dat komt omdat de verantwoordelijke ambtenaren gericht zijn op zorg. Het vervoer is bijzaak. Ze zouden meer moeten samenwerken met andere gemeenten.”

Toekomstvisie

De toekomstvisie van KNV Taxi zal taxibedrijven moeten gaan helpen om zich op een goede manier voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid. “Taxi is vooral lokale business. Dus ontzorg de gemeente en instellingen. Biedt aan de regierol over te nemen. Zelfs als het gaat om vervoer waarbij vrijwilligers een rol spelen”, adviseert Eckhardt.

Want ook na de bezuinigingen is er nog altijd heel veel geld beschikbaar vanuit de overheid voor het doelgroepenvervoer. “Maar de geldstromen worden niet altijd optimaal benut. Er is meer integratie nodig. We kijken daarom naar een integraal multimodaal systeem, waarin het ov en de taxi gecombineerd worden. Daarbij is er niet één succesvol model voor heel Nederland. Er blijft maatwerk nodig.”

Aanbestedingen

De komende tijd gaat KNV zich meer profileren en richten op het ondersteunen van de aangesloten taxi-ondernemers. “We gaan de diverse business-cases en praktijkvoorbeelden verder uitwerken. Daarbij zetten we ook in op een gelijk speelveld en het verbeteren van het proces van aanbestedingen”, aldus Eckhardt. De komende maanden wordt de visie verder ontwikkeld. “Maar we beseffen dat we nu in een permanente tijdelijkheid zitten. Werken met vaste contracten is een niet meer houdbaar model.”

De branchevereniging wil zich de komende tijd beter blijven profileren. Ook blikte de KNV Taxi-voorziter even kort terug op wat er het afgelopen jaar is bereikt. Zoals de nieuwe flink versoepelde rij- en rusttijden die waarschijnlijk per 1 januari ingaan. En de nieuwe taxiwet met daarin de TTO-wetgeving. “Dat maakt de makrt overzichtelijker en herkenbaarder”, vindt Eckhardt. “Ook is de lopende evaluatie een mooie kans om de regeldruk op de taxisector te verminderen.”

Vergrijzing

Maar hoe de markt zich ook zal ontwikkelen, er zijn wat hem betreft altijd voldoende kansen voor taxi-ondernemers die met hun tijd meegaan. “We signaleren vergrijzing, verstedelijking, een terugtrekkende overheid, meer behoefte aan mobiliteit, minder budget voor ov, ketenreizen, meer vervoerstaken voor lokale overheden, digitalisering.” Kortom: er is altijd behoefte aan goed taxivervoer op maat.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Toekomst taxibranche is ketenreis in combinatie met ov”

Paul Dijkhuizen|30.10.14|12:55

Geachte heer Eckhardt, ‘goed taxivervoer op maat’ kost geld, voor niets gaat de zon op.

Ton van Dalfsen|30.10.14|13:23

Ach ja Paul, Je weet toch wel dat Hr Eckhardt geen taxibloed heeft en dus niets van deze business af kan weten. Net zo goed als ik, niet weet hoe ik een bank moet besturen. Manager zijn is leuk maar je moet wel verstand van zaken hebben

Ton van Dalfsen|30.10.14|14:22

Enne, Hr van Selm gunt alleen maar aan de grotere bedrijven ? De kleine mogen van hem dus kapot gaan ? En daar staat dan het KNV ook nog achter ?

Hudson Taxi|03.11.14|19:27

Wat zijn kleinere bedrijven in de ogen van de minachtende heer van Selm?
Er zijn ook kleinere leden bij KNV, die de Hr Eckhardt volledig in de kou laat staan door geen stelling te nemen tegen dergelijke ongenuanceerde uitspraken. Wat is er mis met kleine bedrijven? “Er zit een grote luchtbel in de taxibranche” aldus van Selm?
Het lijkt er meer op dat die “luchtbel” bij de overheidsinstanties waar hij deel van uit maakt zit. Daar ziet het er na 15 jaar falend Taxibeleid meer naar uit.

Ton van Dalfsen|03.11.14|23:25

tja, in groningen is de luchtbel Dhr v Selm, waar ook nog het KNV achter staat. Hij zegt zelf de kennis niet te hebben van het doelgroepenvervoer. De kennis zit nou juist bij de kleinere bedrijven die effe wat meet kwaliteit leveren.

Toekomst taxibranche is ketenreis in combinatie met ov | TaxiPro
Bertho Eckhardt, KNV Taxi, voorzitter

Toekomst taxibranche is ketenreis in combinatie met ov

Opstijgen met tegenwind. Zo verwoordde KNV Taxi-voorzitter Bertho Eckhardt de huidige situatie waar de taxibranche zich in bevindt. “De tijd die was komt nooit meer terug. De huidige omstandigheden zijn structureel”, zei Eckhardt tijdens zijn presentatie over de toekomst van de taxi en het zorgvervoer in Nederland. “De budgetten voor het zorgvervoer zullen blijven dalen. Maar de versobering van het OV biedt kansen.”

De brancheorganisatie kondigde tijdens de bijeenkomst in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de taxisector. Eckhardt: “Een oplossing voor de huidige moeilijke omstandigheden is er nog niet. We zijn nu volop in gesprek met opdrachtgevers om te kijken welke richting het opgaat.”

Kleinschalig ov

Als voorbeeld van welke richting het op zou kunnen gaan had KNV Taxi gevraagd aan Jan van Selm van het OV bureau Groningen Drenthe zijn visie te geven. In die regio vallen bijvoorbeeld de ritten in het wmo- en leerlingenvervoer onder één kleinschalig ov-contract. Er wordt per regio gebruik gemaakt van lokale taxibedrijven.  “Maar uitsluitend de wat grotere bedrijven”, vertelt Van Selm. “Kleinere taxibedrijven zijn bij ons volledig buiten beeld als het gaat om dit vervoer.”

Ook hij voorziet dat zowel de budgetten voor doelgroepenvervoer als het ov de komende jaren verder zullen teruglopen. En in de pogingen om met minder geld het nog steeds goed te kunnen doen, heeft het OV bureau wel enkele lessen geleerd.

Doelgroepenvervoer

“Wij zijn vooral goed in de grote lijnen; dus drukbezette ov-lijnen van halte tot halte. Wij hebben de kennis niet voor doelgroepenvervoer, zoals wmo. Dat soort fijnmazig vervoer gaan wij ons dus niet op richten. Maar we zien wel dat er grote stromen wmo-vervoer zijn die ook goed met het ov zouden kunnen. Bijvoorbeeld als er 40 keer per dag een taxirit is tussen twee kernen. Als die reizigers met het ov gaan van halte tot halte, dan hoeft de taxi eigenlijk alleen de laatste paar kilometers van halte tot deur uit te voeren.”

De toekomst van de taxisector in het doelgroepenvervoer zou wat hem betreft zich dus vooral moeten richten op het uitvoeren van ritten waar geen ov-mogelijkheid is. En het voor- en natransport bij de ov-ritten. “Maar dan moet alles wel goed op elkaar aanlsuiten”, vindt hij. En dat is nu nog vaak niet het geval, waardoor wmo’ers moeilijk met ov kunnen.

Rolstoelers

Want de bussen en perrons zijn dan op veel punten weliswaar aangepast voor rolstoelers, andere onderdelen van het ov nog niet. Zo is de reisinfo voor de aansluiting taxi en ov niet goed geregeld. “Er is geen 9292ov om een combinatie te maken.” En de ov-chipkaart zou wat hem betreft geschikt gemaakt moeten worden om de zowel het voor- en natransport als de ov-rit te betalen.

Maar dat het contractvervoer in de taxisector nooit meer wordt zoals het was, daar is ook Van Selm heel helder in. “Er zit een grote luchtbel in de taxibranche. Die moet er eerst uit.” Ook zijn gemeenten volgens Van Selm misschien niet altijd een goede opdrachtgever. “Dat komt omdat de verantwoordelijke ambtenaren gericht zijn op zorg. Het vervoer is bijzaak. Ze zouden meer moeten samenwerken met andere gemeenten.”

Toekomstvisie

De toekomstvisie van KNV Taxi zal taxibedrijven moeten gaan helpen om zich op een goede manier voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid. “Taxi is vooral lokale business. Dus ontzorg de gemeente en instellingen. Biedt aan de regierol over te nemen. Zelfs als het gaat om vervoer waarbij vrijwilligers een rol spelen”, adviseert Eckhardt.

Want ook na de bezuinigingen is er nog altijd heel veel geld beschikbaar vanuit de overheid voor het doelgroepenvervoer. “Maar de geldstromen worden niet altijd optimaal benut. Er is meer integratie nodig. We kijken daarom naar een integraal multimodaal systeem, waarin het ov en de taxi gecombineerd worden. Daarbij is er niet één succesvol model voor heel Nederland. Er blijft maatwerk nodig.”

Aanbestedingen

De komende tijd gaat KNV zich meer profileren en richten op het ondersteunen van de aangesloten taxi-ondernemers. “We gaan de diverse business-cases en praktijkvoorbeelden verder uitwerken. Daarbij zetten we ook in op een gelijk speelveld en het verbeteren van het proces van aanbestedingen”, aldus Eckhardt. De komende maanden wordt de visie verder ontwikkeld. “Maar we beseffen dat we nu in een permanente tijdelijkheid zitten. Werken met vaste contracten is een niet meer houdbaar model.”

De branchevereniging wil zich de komende tijd beter blijven profileren. Ook blikte de KNV Taxi-voorziter even kort terug op wat er het afgelopen jaar is bereikt. Zoals de nieuwe flink versoepelde rij- en rusttijden die waarschijnlijk per 1 januari ingaan. En de nieuwe taxiwet met daarin de TTO-wetgeving. “Dat maakt de makrt overzichtelijker en herkenbaarder”, vindt Eckhardt. “Ook is de lopende evaluatie een mooie kans om de regeldruk op de taxisector te verminderen.”

Vergrijzing

Maar hoe de markt zich ook zal ontwikkelen, er zijn wat hem betreft altijd voldoende kansen voor taxi-ondernemers die met hun tijd meegaan. “We signaleren vergrijzing, verstedelijking, een terugtrekkende overheid, meer behoefte aan mobiliteit, minder budget voor ov, ketenreizen, meer vervoerstaken voor lokale overheden, digitalisering.” Kortom: er is altijd behoefte aan goed taxivervoer op maat.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Toekomst taxibranche is ketenreis in combinatie met ov”

Paul Dijkhuizen|30.10.14|12:55

Geachte heer Eckhardt, ‘goed taxivervoer op maat’ kost geld, voor niets gaat de zon op.

Ton van Dalfsen|30.10.14|13:23

Ach ja Paul, Je weet toch wel dat Hr Eckhardt geen taxibloed heeft en dus niets van deze business af kan weten. Net zo goed als ik, niet weet hoe ik een bank moet besturen. Manager zijn is leuk maar je moet wel verstand van zaken hebben

Ton van Dalfsen|30.10.14|14:22

Enne, Hr van Selm gunt alleen maar aan de grotere bedrijven ? De kleine mogen van hem dus kapot gaan ? En daar staat dan het KNV ook nog achter ?

Hudson Taxi|03.11.14|19:27

Wat zijn kleinere bedrijven in de ogen van de minachtende heer van Selm?
Er zijn ook kleinere leden bij KNV, die de Hr Eckhardt volledig in de kou laat staan door geen stelling te nemen tegen dergelijke ongenuanceerde uitspraken. Wat is er mis met kleine bedrijven? “Er zit een grote luchtbel in de taxibranche” aldus van Selm?
Het lijkt er meer op dat die “luchtbel” bij de overheidsinstanties waar hij deel van uit maakt zit. Daar ziet het er na 15 jaar falend Taxibeleid meer naar uit.

Ton van Dalfsen|03.11.14|23:25

tja, in groningen is de luchtbel Dhr v Selm, waar ook nog het KNV achter staat. Hij zegt zelf de kennis niet te hebben van het doelgroepenvervoer. De kennis zit nou juist bij de kleinere bedrijven die effe wat meet kwaliteit leveren.