kind, taxi, leerlingenvervoer, taxichauffeur

Taxibranche krijgt tariefverlaging contractvervoer om de oren: NEA -0,2%

Taxibedrijven krijgen voor zorgvervoer volgend jaar een lager tarief van hun opdrachtgever dan nu het geval is. De NEA-index, die de gemiddelde kostenstijging in het taxivervoer berekent, is voor 2015 negatief: -0,2%. Dat heeft Panteia berekend. Dat betekent dat het tarief voor veel vervoerscontracten, zoals awbz-, wmo- en leerlingenvervoer met dat percentage verlaagd wordt. De kosten voor 2015 stijgen weliswaar met 0,7%, maar met de correctie van -0,9% van de ingeschatte kosten over 2014 komt de NEA-index voor volgend jaar uit op -0,2%.

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi heeft Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. “De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen anders uitpakken”, meldt het bureau. De belangrijkste reden voor de correctie is de minder sterke stijging van de brandstofkosten. Verder stegen de kosten van banden en sociale lasten ook minder dan vooraf ingeschat.

Boordcomputer Taxi

Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met de aanschaf van een Boordcomputer Taxi. NEA bekijkt alleen de ontwikkeling van kosten die niet te voorzien waren. De aanschaf van de BCT was al jaren geleden bekend. Dus hadden taxi-ondernemers volgens de index dat al in hun offerte mee kunnen nemen.

Wel zijn de onvoorziene kosten voor het niet door de lucht kunnen updaten van de BCT meegenomen. Want NEA was uitgegaan van draadloze updates, terwijl in de praktijk deze in een RDW-werkplaats moeten worden uitgevoerd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, hadden de taxiondernemers vooraf niet kunnen voorzien. Om die reden zijn deze kosten meegenomen. Hieruit volgt dat de kosten afschrijving in 2014 maar liefst 3,3% hoger waren dan verwacht.

Onvoorziene kosten

“Eerst wilde Penteia de kosten voor het updaten van BCT’s helemaal niet meenemen. Dat is op aandringen van ons gebeurd”, vertelt Hubert Andela van KNV Taxi. “Want het zijn flinke onvoorziene kosten waar onze leden mee te maken hebben.”

NEA maakt nooit precieze cijfers per kostenonderdeel bekend. Naar verluidt is er gerekend met een extra kostenpost van 94 euro per BCT wegens de updates in de werkplaats. Andela: “Wij hadden graag een hoger bedrag daarvoor gezien. Panteia merkte na een belronde dat er zeer grote verschillen bestaan tussen taxi-ondernemers hoe hoog deze kosten precies zijn. Een hoger bedrag kon volgens hen niet onderbouwd worden.”

CAO Taxivervoer

De CAO voor het taxivervoer (met een looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015) en de premieontwikkeling van de sociale lasten hadden voor 2014 een stijging van de loonkosten van 0,2% ten gevolge. In de NEA-index van vorig jaar was uitgegaan van 1,3% stijging. Dat wordt nu gecorrigeerd. Uitgangspunt is een chauffeur met loontrede 6 met een functieloon per maand van € 1978,45 in 2013 en 2014. De chauffeurs zelf zaten op de nullijn, maar door een toename van de sociale lasten stegen de loonkosten met 0,2%.

De loonkostenstijging 2015 en de ontwikkeling van de sociale lasten voor de werkgever zijn berekend op basis van de CAO voor het taxivervoer 1-1-2014 t/m 31-12-2015 en wordt begroot op 0,7%. De stijging van het functieloon inclusief de eenmalige uitkering van € 75,- wordt geraamd op 1,3%. De sociale lasten zullen naar verwachting dalen met 0,6%. De transitievergoeding, uit de wet Werk en Zekerheid, heeft een stijging van 0,3% tot gevolg. In totaal zal de loonkostenstijging volgend jaar 1,0% bedragen.

Brandstofkosten

Voor 2015 wordt uitgegaan van een daling van de brandstofkosten met 1,0%. Voor de raming van de dieselprijs is uitgegaan van de ontwikkeling van de olieprijs volgens het Centraal Planbureau en de wettelijk vastgelegde inflatie correctie op de dieselaccijns.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de CAO Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn niet bij de ramingen betrokken.

NEA-index

De afgelopen jaren was de NEA-index vaak vrij hoog door de stijging van de CAO-lonen, tot wel +6,5% in 2013. “Toen hebben diverse opdrachtgevers ook de NEA niet helemaal toegepast omdat ze er het budget niet voor hadden”, weet Andela. “Wij hebben nu onze leden geadviseerd hun opdrachtgevers deze keer ervan te overtuigen dat de werkelijke kosten door de BCT-updates-problematiek hoger liggen dan NEA stelt. En dat dus dit jaar de index ook niet volledig wordt toegepast.”

Maar als dat contractueel is vastgelegd, dan hebben zij daar wel het recht toe. Andela: “Praktisch is het heel vervelend voor de taxibedrijven. Want met de huidige lage tarieven heeft vrijwel niemand het afgelopen jaar de 0,9% correctie gespaard.”

Bart Pals

Download het NEA rapport.

NEA-index, Panteia, SFT

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Taxibranche krijgt tariefverlaging contractvervoer om de oren: NEA -0,2%”

Cees Plug|13.11.14|11:22

Nederland >> Bijstandland . Staan iedereen bij ( meest in het buitenland ) maar helpen eigen ondernemers naar de bijstand met regelgeving en verplichtingen. Leve Europa, leve Uber.

Taxibelangen Nederland|13.11.14|11:48

In wiens belang handelt het SFT en Panteia eigenlijk?De praktijk wijst uit dat taxibedrijven met de huidige tarieven bij bosjes omvallen.En vergelijk het berekende uurloon eens met het voor dit waardeloze rapport in rekening gebrachte uurloon.Met enig gevoel voor medemenselijkheid moet je je dan toch wel een misdadiger voelen!En ik zou graag schriftelijk een stevige onderbouwing willen van het feit waarom er niet online ge-update mag worden,leg dat eens uit en hoe vaak voor € 93,– is dat 10X?

Bart Pals|13.11.14|11:57

@Taxibelangen Nederland: Panteia voert dit uit als onafhankelijk bureau. Het zou mooi zijn als opdrachtgevers akkoord zouden gaan met een index die door de branche zelf wordt vastgesteld. Maar dat lijkt me niet haalbaar ;-)

Johan Jacobs|13.11.14|12:16

Hopelijk gaat dit niet over de rug van de chauffeurs!!!!

Hans de Jong|13.11.14|12:52

Johan Jacobs: de chauffeurs zijn per definitie ALTIJD het kind van de rekening. Met die constatering trap je echt geen open deur in hoor.

Rodney Barten|13.11.14|12:58

Welke updates? Ik heb mijn BCT al ruim een half jaar ingebouwd en nog geen enkele update gedaan….wie zegt mij wanneer ik die moet doen dan? Krijg geen enkel bericht daarover, noch door Taxitronic, noch door het inbouwstation?

Taxibelangen Nederland|13.11.14|13:14

Beste Johan en Hans,denken chauffeurs wel eens aan de ondernemers die 7 dagen per week dag en nacht lopen te piekeren hoe zij hun bedrijf overeind kunnen houden en hun personeel fatsoenlijk kan betalen.Natuurlijk gaat deze waanzin met arbeidsplaatsen verdringende en moordende aanbestedingen ook over rug van de chauffeurs. Neem nou maar van mij aan dat bij jarenlange verliezen en uiteindelijk een faillissement de ellende en verdriet voor de werkgevers vele malen groter is dan voor de chauffeurs

Petrus PK Kerstens|13.11.14|15:19

Hahahahaha, wat grappig. Een taxichauffeur met het allerlaagste salaris in Nederland (zelfs schoonmakers verdienen meer) moeten medelijden gaan krijgen met ondernemers, die i.p.v. 3 keer per jaar op vakantie dan nog maar 1 keer op vakantie kunnen.

Edith Buijs|13.11.14|16:08

Ik snap best dat ondernemers het ook moeilijk hebben maar dan vrnl de familiebedrijven. De grote bedrijven (zoals connexion e.d.) liggen er echt geen nacht wakker van hoor!

Rodney Barten|13.11.14|16:47

@ Petrus: Ik heb maar een klein taxibedrijfje en kan daarvan echt niet 3x per jaar op vakantie, wat TBN probeert duidelijk te maken is dat veel ondernemers, waaronder ik, ons uiterste best doen om chauffeurs aan het werk te houden, de marges zijn flinterdun.

Een taxi|13.11.14|17:15

@Rodney Jammer dat er geen “like” knopje hier te vinden is. Ik denk idd dat de kleinere ondernemer niet te benijden is t.o.v. de chauffeur. Dag en nacht klaar staan voor een flinterdunne marge maar wel vrij hoge risico’s, zeker als je ook nog eens personeel hebt. Voor personeel is alles tot op 7 plekken achter de komma geregeld maar voor de ondernemer niks, die zoekt het maar lekker uit.

Arjen Ligt|13.11.14|19:24

@ Petrus PK Kerstens; inderdaad, ik ken ook zo’n fijne taxi-ondernemer. Dikke speedboot in de garage hebben staan, betaald van de uren die hij ‘afroomt’ van zijn personeel!
Medelijden ? Nee Aanpakken ? Ja Hij mag volgende week al voor de rechter verschijnen ivm een zaak van een ex-werknemer die nog geld van hem krijgt. En dat is ook niet de laatste rechtzaak die eraan zit te komen.

Paul Dijkhuizen|14.11.14|09:23

Arjen, ik ken ook van dat geweldige personeel, als ze zelf niet ziek zijn dan is hun kind, man, vrouw, opa of oma, hond of kat dat wel en moeten zij daar echt voor zorgen. Feestdagen, vakanties, vrije dagen vooral wanneer het druk is. Schades en boetes, ach die zijn voor de baas, ik deed het toch niet expres? Half uurtje later beginnen, half uurtje eerder vrij graag, kwartiertje overwerken prima maar dan wel graag een dubbel uur uitbetalen! De baas is uiteraard een kl….ak maar zolang hij maar

Paul Dijkhuizen|14.11.14|09:26

betaald pikken we zijn gedrag wel… Zelf misschien wel een dikke motor rijden of andere dure hobby, maar als de baas een speedboot in de garage heeft staan (die misschien wel helemaal niet van hem is, of misschien wel betaald van een erfenis o.i.d.) dan heeft hij die vast betaald van geld dat hij van zijn personeel heeft gestolen! Dan had dat personeel al veel eerder aan de bel moeten trekken bij het SFT, of dan hadden er al lang alarmbellen afgegaan bij de belastingdienst e.d… niet?

Paul Dijkhuizen|14.11.14|09:40

Ondernemers en personeel, het zijn soms net mensen, je hebt goede en minder goede… Feit is dat er dus voor volgend jaar gewoon een stijging van de kosten wordt geraamd van 0,7%…

Arjen Ligt|14.11.14|11:48

@ Paul Dijkhuizen: Personeel heeft in dit geval zeker wel aan de bel getrokken, bij SFT, ILT, vakbond, SFO, etc.etc. Er zijn vast ook chauffeurs die het niet zo nauw nemen zoals jij beschrijft maar mijn ervaring is anders. Ikzelf, en vele collega chauffeurs willen gewoon lekker werken en daarvoor op de juiste manier beloond worden. Wij moeten ons aan allerlei regelgeving houden en ik verwacht dat werkgevers dit ook doen. En daar schort het nog wel eens aan.

Arjen Ligt|14.11.14|11:49

Want waar kunnnen werkgevers nog op ‘bezuinigen’?? in deze moeijke tijd ? Juist.. op het personeel, dat met armzalige 0-uren/min/max/mup kontrakten met hun rug tegen de muur staan. Als ze al iets DURVEN te zeggen tegen hun werkgever, is het continu: einde kontrakt.

Paul Dijkhuizen|14.11.14|14:29

Arjen, dat ervaar ik toch iets anders, het is bijna onmogelijk om aan goed personeel voor de weekenden of ’s nachts te komen (door het aanbesteding gebeuren is het voor mij, en vele anderen niet meer interessant om 24 uur of zelfs maar 7 dagen in de week open te zijn) Voor fulltime contracten heb ik dus gewoon geen werk genoeg, jammer maar helaas. Als jullie aan de bel getrokken hebben is dat belletje bij die instanties waarschijnlijk niet gehoord, weet je gelijk waar de fout echt zit!!

Petrus PK Kerstens|16.11.14|14:06

Natuurlijk is het zo goed als onmogelijk om aan goede taxichauffeurs te komen in de moeilijke uren in het weekend en ‘s-nachts en op zondagen.
Wie wil er nou op deze uren voor een bruto uurloon van € 12.- werken.
Werkgevers vergeten ook maar gewoon, dat de CAO een wettelijk verplicht minimum uurloon is, niemand houdt ze tegen om meer te betalen. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Het is gewoon van de gekke, dat op deze uren geen toeslag betaald wordt.

Rodney Barten|17.11.14|18:45

@ Petrus: Ga is in de schoenen van een werkgever staan en bekijk dan ook eens de loonkosten, autokosten etc…oordeel daarna is!

Petrus PK Kerstens|19.11.14|09:41

Ik ga echt de taak van een werkgever niet overnemen, want die zijn zo zielig. Ik zie ook geen enkele werkgever groot of klein niet zelf achter het stuur kruipen om ‘s-nachts of op zon- en feestdagen het tekort aan chauffeurs op te vangen. Die zitten ook het liefst op deze uren gewoon thuis. Prettig weekend mensen, werken jullie voor het hongerloontje maar gewoon door. Een gemiddeld stadsritje brengt toch al gauw € 20.- op en volgens een werkgever kan je makkelijk zo 3 per uur rijden.

Duco Douwstra|30.12.14|11:13

Beste Arjan,Heeft 1 van deze organisaties SFT, ILT,vakbond, SFO, etc.etc.het wel eens opgenomen voor chauffeurs in loondienst, die een extreme boete heeft gekregen, door het vergeten of niet goed invullen van de werkmap,nooit.Al deze organisaties willen meer regels en meer controles.Weet jij dat het taxi pensioenfonds in America met beleggen 300 miljoen van jullie afdrachten pensioen is kwijtgeraakt? En Petrus,ik ken heel veel werkgevers die met de feestdagen zelf rijden,om het bedrijf te redden