Marc Rozendal, CTS, Connexxion, Taxi, directeur, congres

Connexxion Taxi: samenwerking met OV biedt kansen voor taxibranche

Taxi-, OV-bedrijven en overheden moeten meer met elkaar samenwerken om het vervoer in dunbevolkte gebieden te verbeteren. Binnen de huidige budgetten is nog volop ruimte voor verbetering, maar dan moeten beide sectoren meer naar hybride vormen van vervoer toe. Dat zei directeur Marc Rozendal van Connexxion Taxi tijdens een congres over openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. Dat werd vorige week in Haarlem georganiseerd door de provincie Noord-Holland.

”Er zou niet moeten worden gefragmenteerd in budgetten voor mobiliteit”, aldus Rozendal. ”Maar het totaal aan budgetten zou, gecombineerd, moeten zorgen voor een betere besteding. Dat kan leiden tot meer mengvormen van openbaar vervoer en taxi.” En dat biedt volop mogelijkheden voor taxibedrijven.

Bedreiging

Is die samenwerking niet juist een bedreiging voor de taxibranche, omdat OV-bedrijven zich op de taximarkt begeven? ”Ik zie dat niet zozeer als een bedreiging voor de sector, maar juist als een kans omdat vraaggestuurde mobiliteit een deel van de oplossing is en taxibedrijven daarin een belangrijke rol kunnen spelen.”

In veel dunbevolkte gebieden in Nederland wordt de laatste jaren bezuinigd op het OV. Vervoerders kiezen ervoor om het aantal weinig gebruikte lijnen terug te dringen. In veel regio’s wordt daarom gezocht naar, of geëxperimenteerd met andere vormen van OV. Daarbij zijn creativiteit en innovatie de sleutelwoorden, net als vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd.

Oplossing

”Kleinschalig vervoer is de oplossing voor ontsluiting van kleine dorpskernen in gebieden waar geen of weinig openbaar vervoer wordt aangeboden”, legt de Connexxion-directeur uit. ”Daarnaast kan kleinschalig vervoer de oplossing bieden om van aanbodgerichte OV-systemen door te groeien naar vraaggestuurde mobiliteit.”

Als voorbeeld wijst hij naar de invulling van het vervoer in de provincie Zeeland. Connexxion is daar concessiehouder en stapte begin deze maand over op een nieuwe dienstregeling. Daarbij wordt regulier OV aangevuld met zogeheten haltetaxi’s, die vooral rijden in kleine kernen waar niet of nauwelijks bussen komen.

Haltetaxi

Die haltetaxi is een vorm van vervoer waarbij gebruikers van halte naar halte worden gebracht. Passagiers moeten anderhalf uur van tevoren bellen en aangeven op welke, bestaande, halte ze willen worden opgepikt. Ze worden dan afgezet bij de dichtstbijzijnde halte waar wél regulier openbaar vervoer rijdt. Volgens Rozendal een goede combinatie van taxi en traditioneel OV.

Een belangrijke hobbel die moet worden genomen om samenwerking te bevorderen, is het gebrek aan vertrouwen tussen de diverse betrokken partijen. ”We zitten gevangen in een systeem van aanbestedingen. Opdrachtgevers geven de bestekken vorm vanuit een inputgerichte benadering. Dat beperkt alle creativiteit en innovatie vanuit vervoerders. Daarnaast leidt dit ertoe dat we in het merendeel van de aanbestedingen met z’n allen verwikkeld raken in juridische trajecten.”

Bezuinigingen

Rozendal zou liever zien dat, nu bezuinigingen toenemen, publieke en private partijen de handen ineen slaan en dat in een bepaalde regio budgetten bij elkaar worden gevoegd. ”Ik zie dat nu nog weinig in de Nederlandse markt. Met een investering van alle partijen kan naar een betere oplossing worden gezocht om te voldoen aan de behoefte aan mobiliteit.”

”Daarbij moet je als taxibedrijf over je eigen schutting heen durven kijken, ook al is dat lastig. De markt is versnipperd, er is weinig geld te verdienen en het is moeilijk om te overleven. En in zo’n markt is het lastig om als taxi-ondernemer een klant te moeten afgeven aan een OV-bedrijf, of andersom. Ook wij als Connexxion moeten daar overheen durven stappen. Je moet met elkaar de portie durven verdelen.”

Visie

Tijdens een paneldiscussie op hetzelfde congres gaven diverse prominenten uit de branche hun mening, onder wie voorzitter Bertho Eckhardt van belangenvereniging KNV Taxi. Hij ziet taxi als een belangrijk onderdeel van het totale OV in Nederland.

”Het is van belang dat er een integrale visie komt op het openbaar vervoer in ons land”, aldus Eckhardt tijdens de discussie. Die visie moet meer duidelijkheid geven over de toekomst van OV, ook in dunbevolkte gebieden, en welke rol taxibedrijven daarbij kunnen spelen. ”Wat je ziet, is dat prijs en tijd vrijwel altijd bepalend zijn bij aanbestedingen. Ik denk dat dat niet altijd goed is.”

Tom van Gurp

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Tom van Gurp

25 reacties op “Connexxion Taxi: samenwerking met OV biedt kansen voor taxibranche”

Johan Zevenbergen|12.03.15|10:37

Kartelvorming, prijsafspraken, dikke commissie,s, monopolie , oneerlijke concurrentie , geen vrije marktwerking, overheidsbetutteling, vette subsidie,s verspilling overheidsgelden enz.
Goed voor de directeuren en monopolisten van de grote drie.

Er is geen taxionderneming die ook maar een cent heeft overgehouden aan deze wurg contracten, uitbuiting, oneerlijke concurrentie en commissie opstrijkende monopolisten.

Om over de Flodder contracten met personeel nog maar niet te spreken.

Johan Zevenbergen|12.03.15|10:45

Kijk om u heen alle particulieren vervoersbedrijven zijn inmiddels omgevallen, en de taxiprijs tot record hoogte gestegen.

Duco Douwstra|12.03.15|13:28

Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen.Maar met de visie van Marc komen we in de goede richting. Ruim 25 jaar geleden waren de termen vervoer op maat en vraag afhankelijk vervoer heel erg populair en de taxibranche wilde heel graag aanvullend openbaar vervoer verrichten.Dus Marc ik denk ook niet dat een taxibedrijf ooit bang is geweest om een klant af te moeten geven aan het OV,maar andersom des te meer.De taxibranche heeft niet alleen constant over de schutting gekeken,maar er ook voor op de

Paul Dijkhuizen|12.03.15|13:34

de OV aanbieders willen gewoon af van de exploitatie in dunbevolkte (niet winstgevende) gebieden, ze zoeken naar mogelijkheden om daar anderen het werk op te laten knappen. De bedrijven die ze (met subsidie) hebben weggedrukt uit de dichtbevolkte (winstgevende) gebieden mogen dat nu voor hen opknappen… maar dat dan verpakt in mooie woorden!

Duco Douwstra|12.03.15|13:38

barricaden gestaan.Ik heb altijd het gevoel dat ik voor 80% uitsluitend bussen zie rijden met nul of hooguit 4 passagiers.Maar dat zal misschien een stoornis zijn,hoewel ik iedereen oproep daar vanaf heden eens op te letten. Het lijkt mij zo makkelijk met alle reeds ontwikkelde bestel apps. Dus alle mensen van het OV snel om tafel met de taxibranche en van deze verwaarloosde geldverslindende situatie een win win formule van te maken. Ik kijk er naar uit om dit mee te gaan coördineren.

Johan Zevenbergen|12.03.15|17:07

Hierbij wil ik de heren uitnodigen, om eens een dagje hier te komen observeren
Ik zit hier op een snijpunt van wegen midden op de Veluwe.
Per dag passeren hier meer als honderd lijnbussen, buurtbusjes, regiotaxi,s, zorgvervoer taxi,s, schoolbusjes, hotelbusjes, zorginstellingen busjes, luchthaventaxi,s enz
Ik tel bij de helft gemiddeld maar 2 passagiers, maar het merendeel is leeg.
Dan wel leeg heen, beladen terug of andersom.
Dus wat te doen met die miljoenen subsidie????

Wil Rappa|12.03.15|18:58

”Kleinschalig vervoer is de oplossing voor ontsluiting van kleine dorpskernen in gebieden waar geen of weinig openbaar vervoer wordt aangeboden”, legt de Connexxion-directeur uit. ”Daarnaast kan kleinschalig vervoer de oplossing bieden om van aanbodgerichte OV-systemen door te groeien naar vraaggestuurde mobiliteit.”
Inzet”Kleinschalig vervoer” ook direct bij OV-calamiteiten.

Duco Douwstra|13.03.15|13:46

Laten we de handreiking van het O.V. met enthousiasme, zonder oud zeer ondersteunen. Flexibele oplossing naar vraagafhankelijk vervoer had al 20 jaar geleden tot stand moeten komen, maar als de tijd daar nu eindelijk rijp voor is dan moet de taxibranche deze gelegenheid met 2 handen aangrijpen. Dus laten we snel in overleg gaan de de win win mogelijkheden bekijken.

Pierre van Aert|14.03.15|12:56

En wie gaat dan de centrale planning uitvoeren ? En wie gaat dat betalen ?

Johan Zevenbergen|15.03.15|04:38

Lees nergens dat Ov. Een handreiking doet of gaat doen.
alleen Connexion taxi stelt dat voor, maar die heeft z,n eigen agenda.

Bas van der Donk|19.03.15|09:45

Deze stelling is een openstaande deur. Door de verkokering van het vervoer in het verleden en de diverse overheden/opdrachtgevers die bij de verschillende vervoersvormen betrokken zijn is het moeilijk om synergie te plegen binnen het doelgroepenvervoer en blijven de diverse vervoersvormen over het zelfde traject achter elkaar aanrijden.

Bas van der Donk|19.03.15|09:46

Het is onomstotelijk vastgesteld dat het outsourcen per vervoerssoort op de lange termijn door de diverse overheden/opdrachtgevers, instanties en bedrijven van doelgroepenvervoer niet het gewenste effect heeft gesorteerd.
Op de eerste plaats dienen de diverse overheden(landelijk, provinciaal en gemeentelijk) het heft weer in de handen te nemen door met elkaar te gaan samenwerken in het doelgroepen vervoer. In veel regio’s is dit een manco.

Bas van der Donk|19.03.15|09:46

Binnen deze samenwerking moeten ook bedrijven en instelling zich kunnen aansluiten.

Vervolgens dient alle beschikbare data centraal te worden verzameld en te worden geanalyseerd. Met deze data kunnen diverse scenario’s berekend worden en kunnen belangrijke conclusies worden getrokken. Door al het vervoer centraal te coördineren ontstaat er synergie en flexibiliteit maar vooral kennis van het doelgroepen vervoer bij de opdrachtgevers.

Bas van der Donk|19.03.15|09:47

De beoogde mobiliteitscentrale in de provincie Flevoland is naar mijn idee een goed initiatief om de huidige impasse te doorbreken. Vanuit de taxibranche is er behoorlijk wat weerstand op dit initiatief gekomen. Echter door het inrichten van een (onafhankelijke) regiecentrale kunnen alle vormen van doelgroepen vervoer worden gecombineerd en hebben alle vervoersbedrijven kans op een deel van de koek. Dit is nu vaak niet het geval.

Johan Zevenbergen|19.03.15|21:31

Uiteraard is er weerstand, onafhankelijke regie centrales? Daar geloofd geen ondernemer meer in.
Verder word een dergelijk plan bekostigd met subsidies, omdat het zich zelf niet kan bedruipen en onderhouden.
En kan of mag niet iedereen mee doen, om simpele redenen als geen keurmerk, te kleinschalige, te oude auto enz.
Aldus is er al sprake van oneerlijke concurrentie.

Johan Zevenbergen|19.03.15|21:33

Of word er een overheids instelling van gemaakt.

Bas van der Donk|20.03.15|10:35

@Johan Ik ben van mening dat een goed ingerichte Regiecentrale een toegevoegde waarde is binnen het doelgroepenvervoer. Op welke wijze een regiecentrale moet worden vormgegeven, publiekelijk of privaat is van vele factoren afhankelijk. Door een goed ingerichte regiecentrale wordt versnippering/verkokering voorkomen en synergie bereikt tussen alle vervoersvormen incl. het openbaar vervoer.

Bas van der Donk|20.03.15|10:36

Door centraal de bezettingsgraden en ritgegevens te analyseren maar ook door scenario’s uit te werken wordt de kennis centraal opgebouwd en kunnen integraal adviezen en beleidsbeslissingen worden genomen. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld bewust worden gemaakt van de kosten door bijvoorbeeld door te rekenen wat het zou kosten zouden zijn als een taxi niet 3 jaar maar 8 jaar mee mag doen in het vervoer.

Bas van der Donk|20.03.15|10:38

Op deze wijze kan de kwaliteit en kwantiteit worden gecontinueerd maar de ook kosten voor de opdrachtgever worden verlaagd. Dit gezien het feit dat een groot deel van de vervoerskosten uit de belastingen worden betaald, kan niemand het daarmee oneens zijn. De bezettingsgraad van taxi’s maar ook van het openbaar vervoer zullen toenemen. Wie wil dit niet ?

Bas van der Donk|20.03.15|10:40

Binnen een regiecentrale zie ik vooralsnog geen oneerlijke concurrentie maar vooral kansen voor de taxibranche.

De grootste tegenstanders van de regiecentrale hebben inmiddels hun mening bijgesteld en gewoon ingeschreven op het bestek mobiliteitscentrale Flevoland.

Johan Zevenbergen|20.03.15|14:21

Weinig andere keus denk ik, meedoen of weg geconcurreerd.
maar goed ik ben niet gevraagd of geïnformeerd dus kan er niet geheel objectief over oordelen, en beperk mij inmiddels tot de Veluwe .
Waar inmiddels grote klappen vallen.

Bas van der Donk|23.03.15|08:58

Ik ben van mening dat de taxibranche meer moet gaan inspelen op de veranderende samenleving. Hoe graag we het ook zouden willen, de goede oude tijd kunnen we niet vasthouden. Zoals @Johan het zegt is het meedoen of weggeconcurreerd worden. Het is nog steeds een keuze. De diverse taxibedrijven maken zelf de keuze om, ondanks alles (mogelijk verlies, slechte voorwaarden e.d.), toch in te schrijven. Dit Daarbij wil ik opmerken dat de concurrentie voornamelijk een strijd is tussen de taxibedrijven.

Bas van der Donk|23.03.15|09:01

Ik heb ook wel eens geleerd om elkaar ook het verlies te gunnen. Als alle partijen tegen beter in toch onder de prijs blijven inschrijven dan houdt de branche zich zelf voor de gek. De opdrachtgevers plukken daar de vruchten van. We moeten proberen te denken in oplossingen.

Johan Zevenbergen|23.03.15|17:30

Beste bas,
Schat in dat de taxi en personen vervoersbedrijven straks niet meer bestaan, gelet op de uitspraken van kamp en mansveld en de pogingen van de ANWB en Google en Uber (pop)
Innovatie, schijnt het toverwoord te zijn.
Gewoon een app ( regie centrale) die de dichtstbijzijnde aangemelde auto of bus stuurt.
Betaling uit het persoonsgebonden budget aan de app beheerder, die betaald de chauffeur
En iedere Nederlander met een auto kan mee doen.
Belasting Afrekenen in box 3

Johan Zevenbergen|23.03.15|17:33

En vervolgens ff wachten op de zelf rijdende auto,
Schiet al mooi op die van mij parkeert al zelf in, remt al zelf in nood situatie,s, schakelt zelf enz.

Connexxion Taxi: samenwerking met OV biedt kansen voor taxibranche | TaxiPro
Marc Rozendal, CTS, Connexxion, Taxi, directeur, congres

Connexxion Taxi: samenwerking met OV biedt kansen voor taxibranche

Taxi-, OV-bedrijven en overheden moeten meer met elkaar samenwerken om het vervoer in dunbevolkte gebieden te verbeteren. Binnen de huidige budgetten is nog volop ruimte voor verbetering, maar dan moeten beide sectoren meer naar hybride vormen van vervoer toe. Dat zei directeur Marc Rozendal van Connexxion Taxi tijdens een congres over openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden. Dat werd vorige week in Haarlem georganiseerd door de provincie Noord-Holland.

”Er zou niet moeten worden gefragmenteerd in budgetten voor mobiliteit”, aldus Rozendal. ”Maar het totaal aan budgetten zou, gecombineerd, moeten zorgen voor een betere besteding. Dat kan leiden tot meer mengvormen van openbaar vervoer en taxi.” En dat biedt volop mogelijkheden voor taxibedrijven.

Bedreiging

Is die samenwerking niet juist een bedreiging voor de taxibranche, omdat OV-bedrijven zich op de taximarkt begeven? ”Ik zie dat niet zozeer als een bedreiging voor de sector, maar juist als een kans omdat vraaggestuurde mobiliteit een deel van de oplossing is en taxibedrijven daarin een belangrijke rol kunnen spelen.”

In veel dunbevolkte gebieden in Nederland wordt de laatste jaren bezuinigd op het OV. Vervoerders kiezen ervoor om het aantal weinig gebruikte lijnen terug te dringen. In veel regio’s wordt daarom gezocht naar, of geëxperimenteerd met andere vormen van OV. Daarbij zijn creativiteit en innovatie de sleutelwoorden, net als vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd.

Oplossing

”Kleinschalig vervoer is de oplossing voor ontsluiting van kleine dorpskernen in gebieden waar geen of weinig openbaar vervoer wordt aangeboden”, legt de Connexxion-directeur uit. ”Daarnaast kan kleinschalig vervoer de oplossing bieden om van aanbodgerichte OV-systemen door te groeien naar vraaggestuurde mobiliteit.”

Als voorbeeld wijst hij naar de invulling van het vervoer in de provincie Zeeland. Connexxion is daar concessiehouder en stapte begin deze maand over op een nieuwe dienstregeling. Daarbij wordt regulier OV aangevuld met zogeheten haltetaxi’s, die vooral rijden in kleine kernen waar niet of nauwelijks bussen komen.

Haltetaxi

Die haltetaxi is een vorm van vervoer waarbij gebruikers van halte naar halte worden gebracht. Passagiers moeten anderhalf uur van tevoren bellen en aangeven op welke, bestaande, halte ze willen worden opgepikt. Ze worden dan afgezet bij de dichtstbijzijnde halte waar wél regulier openbaar vervoer rijdt. Volgens Rozendal een goede combinatie van taxi en traditioneel OV.

Een belangrijke hobbel die moet worden genomen om samenwerking te bevorderen, is het gebrek aan vertrouwen tussen de diverse betrokken partijen. ”We zitten gevangen in een systeem van aanbestedingen. Opdrachtgevers geven de bestekken vorm vanuit een inputgerichte benadering. Dat beperkt alle creativiteit en innovatie vanuit vervoerders. Daarnaast leidt dit ertoe dat we in het merendeel van de aanbestedingen met z’n allen verwikkeld raken in juridische trajecten.”

Bezuinigingen

Rozendal zou liever zien dat, nu bezuinigingen toenemen, publieke en private partijen de handen ineen slaan en dat in een bepaalde regio budgetten bij elkaar worden gevoegd. ”Ik zie dat nu nog weinig in de Nederlandse markt. Met een investering van alle partijen kan naar een betere oplossing worden gezocht om te voldoen aan de behoefte aan mobiliteit.”

”Daarbij moet je als taxibedrijf over je eigen schutting heen durven kijken, ook al is dat lastig. De markt is versnipperd, er is weinig geld te verdienen en het is moeilijk om te overleven. En in zo’n markt is het lastig om als taxi-ondernemer een klant te moeten afgeven aan een OV-bedrijf, of andersom. Ook wij als Connexxion moeten daar overheen durven stappen. Je moet met elkaar de portie durven verdelen.”

Visie

Tijdens een paneldiscussie op hetzelfde congres gaven diverse prominenten uit de branche hun mening, onder wie voorzitter Bertho Eckhardt van belangenvereniging KNV Taxi. Hij ziet taxi als een belangrijk onderdeel van het totale OV in Nederland.

”Het is van belang dat er een integrale visie komt op het openbaar vervoer in ons land”, aldus Eckhardt tijdens de discussie. Die visie moet meer duidelijkheid geven over de toekomst van OV, ook in dunbevolkte gebieden, en welke rol taxibedrijven daarbij kunnen spelen. ”Wat je ziet, is dat prijs en tijd vrijwel altijd bepalend zijn bij aanbestedingen. Ik denk dat dat niet altijd goed is.”

Tom van Gurp

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Tom van Gurp

25 reacties op “Connexxion Taxi: samenwerking met OV biedt kansen voor taxibranche”

Johan Zevenbergen|12.03.15|10:37

Kartelvorming, prijsafspraken, dikke commissie,s, monopolie , oneerlijke concurrentie , geen vrije marktwerking, overheidsbetutteling, vette subsidie,s verspilling overheidsgelden enz.
Goed voor de directeuren en monopolisten van de grote drie.

Er is geen taxionderneming die ook maar een cent heeft overgehouden aan deze wurg contracten, uitbuiting, oneerlijke concurrentie en commissie opstrijkende monopolisten.

Om over de Flodder contracten met personeel nog maar niet te spreken.

Johan Zevenbergen|12.03.15|10:45

Kijk om u heen alle particulieren vervoersbedrijven zijn inmiddels omgevallen, en de taxiprijs tot record hoogte gestegen.

Duco Douwstra|12.03.15|13:28

Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen.Maar met de visie van Marc komen we in de goede richting. Ruim 25 jaar geleden waren de termen vervoer op maat en vraag afhankelijk vervoer heel erg populair en de taxibranche wilde heel graag aanvullend openbaar vervoer verrichten.Dus Marc ik denk ook niet dat een taxibedrijf ooit bang is geweest om een klant af te moeten geven aan het OV,maar andersom des te meer.De taxibranche heeft niet alleen constant over de schutting gekeken,maar er ook voor op de

Paul Dijkhuizen|12.03.15|13:34

de OV aanbieders willen gewoon af van de exploitatie in dunbevolkte (niet winstgevende) gebieden, ze zoeken naar mogelijkheden om daar anderen het werk op te laten knappen. De bedrijven die ze (met subsidie) hebben weggedrukt uit de dichtbevolkte (winstgevende) gebieden mogen dat nu voor hen opknappen… maar dat dan verpakt in mooie woorden!

Duco Douwstra|12.03.15|13:38

barricaden gestaan.Ik heb altijd het gevoel dat ik voor 80% uitsluitend bussen zie rijden met nul of hooguit 4 passagiers.Maar dat zal misschien een stoornis zijn,hoewel ik iedereen oproep daar vanaf heden eens op te letten. Het lijkt mij zo makkelijk met alle reeds ontwikkelde bestel apps. Dus alle mensen van het OV snel om tafel met de taxibranche en van deze verwaarloosde geldverslindende situatie een win win formule van te maken. Ik kijk er naar uit om dit mee te gaan coördineren.

Johan Zevenbergen|12.03.15|17:07

Hierbij wil ik de heren uitnodigen, om eens een dagje hier te komen observeren
Ik zit hier op een snijpunt van wegen midden op de Veluwe.
Per dag passeren hier meer als honderd lijnbussen, buurtbusjes, regiotaxi,s, zorgvervoer taxi,s, schoolbusjes, hotelbusjes, zorginstellingen busjes, luchthaventaxi,s enz
Ik tel bij de helft gemiddeld maar 2 passagiers, maar het merendeel is leeg.
Dan wel leeg heen, beladen terug of andersom.
Dus wat te doen met die miljoenen subsidie????

Wil Rappa|12.03.15|18:58

”Kleinschalig vervoer is de oplossing voor ontsluiting van kleine dorpskernen in gebieden waar geen of weinig openbaar vervoer wordt aangeboden”, legt de Connexxion-directeur uit. ”Daarnaast kan kleinschalig vervoer de oplossing bieden om van aanbodgerichte OV-systemen door te groeien naar vraaggestuurde mobiliteit.”
Inzet”Kleinschalig vervoer” ook direct bij OV-calamiteiten.

Duco Douwstra|13.03.15|13:46

Laten we de handreiking van het O.V. met enthousiasme, zonder oud zeer ondersteunen. Flexibele oplossing naar vraagafhankelijk vervoer had al 20 jaar geleden tot stand moeten komen, maar als de tijd daar nu eindelijk rijp voor is dan moet de taxibranche deze gelegenheid met 2 handen aangrijpen. Dus laten we snel in overleg gaan de de win win mogelijkheden bekijken.

Pierre van Aert|14.03.15|12:56

En wie gaat dan de centrale planning uitvoeren ? En wie gaat dat betalen ?

Johan Zevenbergen|15.03.15|04:38

Lees nergens dat Ov. Een handreiking doet of gaat doen.
alleen Connexion taxi stelt dat voor, maar die heeft z,n eigen agenda.

Bas van der Donk|19.03.15|09:45

Deze stelling is een openstaande deur. Door de verkokering van het vervoer in het verleden en de diverse overheden/opdrachtgevers die bij de verschillende vervoersvormen betrokken zijn is het moeilijk om synergie te plegen binnen het doelgroepenvervoer en blijven de diverse vervoersvormen over het zelfde traject achter elkaar aanrijden.

Bas van der Donk|19.03.15|09:46

Het is onomstotelijk vastgesteld dat het outsourcen per vervoerssoort op de lange termijn door de diverse overheden/opdrachtgevers, instanties en bedrijven van doelgroepenvervoer niet het gewenste effect heeft gesorteerd.
Op de eerste plaats dienen de diverse overheden(landelijk, provinciaal en gemeentelijk) het heft weer in de handen te nemen door met elkaar te gaan samenwerken in het doelgroepen vervoer. In veel regio’s is dit een manco.

Bas van der Donk|19.03.15|09:46

Binnen deze samenwerking moeten ook bedrijven en instelling zich kunnen aansluiten.

Vervolgens dient alle beschikbare data centraal te worden verzameld en te worden geanalyseerd. Met deze data kunnen diverse scenario’s berekend worden en kunnen belangrijke conclusies worden getrokken. Door al het vervoer centraal te coördineren ontstaat er synergie en flexibiliteit maar vooral kennis van het doelgroepen vervoer bij de opdrachtgevers.

Bas van der Donk|19.03.15|09:47

De beoogde mobiliteitscentrale in de provincie Flevoland is naar mijn idee een goed initiatief om de huidige impasse te doorbreken. Vanuit de taxibranche is er behoorlijk wat weerstand op dit initiatief gekomen. Echter door het inrichten van een (onafhankelijke) regiecentrale kunnen alle vormen van doelgroepen vervoer worden gecombineerd en hebben alle vervoersbedrijven kans op een deel van de koek. Dit is nu vaak niet het geval.

Johan Zevenbergen|19.03.15|21:31

Uiteraard is er weerstand, onafhankelijke regie centrales? Daar geloofd geen ondernemer meer in.
Verder word een dergelijk plan bekostigd met subsidies, omdat het zich zelf niet kan bedruipen en onderhouden.
En kan of mag niet iedereen mee doen, om simpele redenen als geen keurmerk, te kleinschalige, te oude auto enz.
Aldus is er al sprake van oneerlijke concurrentie.

Johan Zevenbergen|19.03.15|21:33

Of word er een overheids instelling van gemaakt.

Bas van der Donk|20.03.15|10:35

@Johan Ik ben van mening dat een goed ingerichte Regiecentrale een toegevoegde waarde is binnen het doelgroepenvervoer. Op welke wijze een regiecentrale moet worden vormgegeven, publiekelijk of privaat is van vele factoren afhankelijk. Door een goed ingerichte regiecentrale wordt versnippering/verkokering voorkomen en synergie bereikt tussen alle vervoersvormen incl. het openbaar vervoer.

Bas van der Donk|20.03.15|10:36

Door centraal de bezettingsgraden en ritgegevens te analyseren maar ook door scenario’s uit te werken wordt de kennis centraal opgebouwd en kunnen integraal adviezen en beleidsbeslissingen worden genomen. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld bewust worden gemaakt van de kosten door bijvoorbeeld door te rekenen wat het zou kosten zouden zijn als een taxi niet 3 jaar maar 8 jaar mee mag doen in het vervoer.

Bas van der Donk|20.03.15|10:38

Op deze wijze kan de kwaliteit en kwantiteit worden gecontinueerd maar de ook kosten voor de opdrachtgever worden verlaagd. Dit gezien het feit dat een groot deel van de vervoerskosten uit de belastingen worden betaald, kan niemand het daarmee oneens zijn. De bezettingsgraad van taxi’s maar ook van het openbaar vervoer zullen toenemen. Wie wil dit niet ?

Bas van der Donk|20.03.15|10:40

Binnen een regiecentrale zie ik vooralsnog geen oneerlijke concurrentie maar vooral kansen voor de taxibranche.

De grootste tegenstanders van de regiecentrale hebben inmiddels hun mening bijgesteld en gewoon ingeschreven op het bestek mobiliteitscentrale Flevoland.

Johan Zevenbergen|20.03.15|14:21

Weinig andere keus denk ik, meedoen of weg geconcurreerd.
maar goed ik ben niet gevraagd of geïnformeerd dus kan er niet geheel objectief over oordelen, en beperk mij inmiddels tot de Veluwe .
Waar inmiddels grote klappen vallen.

Bas van der Donk|23.03.15|08:58

Ik ben van mening dat de taxibranche meer moet gaan inspelen op de veranderende samenleving. Hoe graag we het ook zouden willen, de goede oude tijd kunnen we niet vasthouden. Zoals @Johan het zegt is het meedoen of weggeconcurreerd worden. Het is nog steeds een keuze. De diverse taxibedrijven maken zelf de keuze om, ondanks alles (mogelijk verlies, slechte voorwaarden e.d.), toch in te schrijven. Dit Daarbij wil ik opmerken dat de concurrentie voornamelijk een strijd is tussen de taxibedrijven.

Bas van der Donk|23.03.15|09:01

Ik heb ook wel eens geleerd om elkaar ook het verlies te gunnen. Als alle partijen tegen beter in toch onder de prijs blijven inschrijven dan houdt de branche zich zelf voor de gek. De opdrachtgevers plukken daar de vruchten van. We moeten proberen te denken in oplossingen.

Johan Zevenbergen|23.03.15|17:30

Beste bas,
Schat in dat de taxi en personen vervoersbedrijven straks niet meer bestaan, gelet op de uitspraken van kamp en mansveld en de pogingen van de ANWB en Google en Uber (pop)
Innovatie, schijnt het toverwoord te zijn.
Gewoon een app ( regie centrale) die de dichtstbijzijnde aangemelde auto of bus stuurt.
Betaling uit het persoonsgebonden budget aan de app beheerder, die betaald de chauffeur
En iedere Nederlander met een auto kan mee doen.
Belasting Afrekenen in box 3

Johan Zevenbergen|23.03.15|17:33

En vervolgens ff wachten op de zelf rijdende auto,
Schiet al mooi op die van mij parkeert al zelf in, remt al zelf in nood situatie,s, schakelt zelf enz.