Jan Fuik, Taxer

‘Geen aanbesteding leerlingenvervoer, laat ouders zelf collectief inkopen’

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor bekostiging van leerlingenvervoer. Daartoe wordt vrijwel altijd een Europese aanbesteding opgestart. Maar gemeenten hoeven zich al die sores die een aanbesteding vaak met zich meebrengt niet op de hals te halen. Want ze hoeft alleen maar voor budget te zorgen. En als ouders dan samen een inkoopcollectief vormen, is zo’n aanbesteding helemaal niet verplicht.

“Vaak wordt gedacht dat een aanbesteding automatisch de goedkoopste oplossing is. Er wordt scherp ingekocht. Maar bij problemen ben je als gemeente verantwoordelijk om dat ook zelf op te lossen. Want je hebt ook ervoor gekozen de uitvoering te verzorgen, terwijl dat helemaal niet verplicht is”, legt Jan Fuik uit.

Doelgroepenvervoer

Fuik heeft jarenlang diverse gemeenten geadviseerd bij doelgroepenvervoer en is het initiatief Taxer gestart. Hierbij is hij namens de geïndiceerden opdrachtgever. Daardoor hoeft hij niet aan te besteden. Het bedrijf fungeert als een soort VVE-beheerder die onderhoudscontracten afsluit. “Wij kunnen daardoor langduriger en flexibeler contracten sluiten, met lokale taxi-ondernemers”, legt Fuik uit.

“Dat is goed voor de taxibranche én voor de ouders. Want de ouders krijgen weer direct inspraak op wie hun kinderen gaat vervoeren en welke kwaliteit daarbij gevraagd wordt. Ze hoeven niet af te wachten wie het verst onder de prijs duikt bij een aanbesteding. En lokale taxi-ondernemers worden weer beloond voor goede service.”

Chauffeurs

De praktijk laat volgens Fuik zien dat vervoerders daardoor weer gaan investeren in onder andere hun medewerkers en dat chauffeurs weer langdurig worden ingezet voor het vervoer. “Dat komt direct ten goede aan de kwaliteitsbeleving van de reizigers”, legt hij uit.

Naar derden vertegenwoordigt Taxer haar klanten. Daarnaast worden een aantal beheerstaken verzorgd, die bijvoorbeeld voorheen berustten bij de gemeente. De belangrijkste daarvan zijn het coördineren van informatiestromen, het beheren, controleren en rapporteren over het taxivervoer en het afhandelen van de declaratiestromen.

Inkoopcollectief

Fuik is nu druk bezig met het overtuigen van gemeenten en ouders dat het vormen van een inkoopcollectief dé oplossing is om alle huidige problemen met aanbestedingen te voorkomen, waarbij vervoerders failliet gaan en kinderen niet naar school kunnen. En daartoe hoeven er geen wetten aangepast te worden.

“Een gemeente hoeft alleen maar te zorgen voor een vergoeding van de kosten. Nergens staat dat de gemeente ook het vervoer dient te organiseren of te laten uitvoeren. En wij doen het ongeveer voor dezelfde prijs als gemeenten nu kwijt zijn voor het aanbestede vervoer. Zeker als je alle overhead en externe inhuur binnen een gemeente meerekent bij de kosten.”

Kosten

Net als een VVE-beheerder kost ook Taxer geld. “Onze kosten moeten natuurlijk ook betaald worden. We vragen een klein percentage van de omzet aan het taxibedrijf waar het vervoer weggezet wordt. Maar hierbij geldt altijd dat de ouders uiteindelijk beslissen welk bedrijf onder welke voorwaarden het vervoer mag doen.”

Op dit moment heeft Taxer een voorstel gedaan bij de gemeenten in de regio Rivierenland. “Daar loopt deze zomer de huidige concessie leerlingenvervoer af”, vertelt Fuik. “We hebben een voorstel gedaan om namens de ouders het vervoer te regelen tegen hetzelfde tarief als nu. Dat hebben ze nu in behandeling.”

Taxibedrijf

Van de 800 leerlingen in de regio Rivierenland hebben de ouders van 550 leerlingen zich al aangemeld voor het initiatief. “Als het lokale taxibedrijf goed functioneert, kan hij tot in lengte van jaren het vervoer verzorgen. Zo hebben kinderen hun hele schoolperiode dezelfde chauffeur”, vertelt Fuik.

“Nu komt er vaak ieder jaar een nieuwe, omdat verloop onder chauffeurs enorm groot is. Want de markt is helemaal kapot gemaakt door de aanbestedingen. Op onze manier houden de ouders grip op het vervoer. En de gemeente hoeft alleen maar het budget beschikbaar te stellen. En zich niet meer alle sores van aanbestedingen op de hals te halen. Want dat kunnen ouders prima zelf.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

31 reacties op “‘Geen aanbesteding leerlingenvervoer, laat ouders zelf collectief inkopen’”

Johan Zevenbergen|13.03.15|16:01

Fuik
Als ik het goed begrijp moet de door de overheid zwaar gecontroleerde vervoerder een deel van zijn nauwelijks dekkende verdiensten afstaan om het werk te mogen uitvoeren,
Aldus betaald deze steekpenningen.
En de bemiddelaar, koppelbaas die de gelden ontvangt en beheert word niet getoetst, valt niet onder de wp 2000 en is financiële nergens voor verantwoordelijk.

Taxi Volendam|15.03.15|11:18

Helder uitgelegd door Jan Fuik.
Ouders of wie dan ook kunnen best zelf al het vervoer en ook t.b.v. hun kinderen regelen of zich bij laten staan door een onafhankelijk inkoop collectief.
Al de-geld-verslindende-abtenarij, betutteling, (on)nodig bij aanbestedingen kunnen we missen als kiespijn.
De lokale vervoerders krijgen hierdoor ook hun mogelijkheid terug te overleven en service te geven aan hun klanten.
Mooi voorbeeld van Jan hoe het ook anders kan.

Johan Zevenbergen|17.03.15|08:48

Blijft het vreemd dat de taxi ondernemer de rekening moet betalen,
van de tussen persoon.
Aldus het zelfde als commissie betalen aan Uber.

Bas van der Donk|19.03.15|10:55

Met dit voorstel wordt de versnippering van het vervoer alleen maar groter, en zullen de deelnemers uiteindelijk de rekening van het gebrek aan synergie en inkoopkracht gepresenteerd krijgen.
Voor de opdrachtgevers lijkt deze aanpak een verkapte bezuinigingsronde en verliezen ze nog meer de grip op de materie. Alle werkzaamheden en coördinatie zullen nu dan door “vrijwilligers” worden uitgevoerd.

Bas van der Donk|19.03.15|10:56

Mijn vraag is of dat deze “vrijwilligers” wel de benodigde kennis en de tijd hebben en staan deze wel objectief genoeg in de materie. Zeker bij een groot collectief zie ik de inspraak van de ouders afnemen tot het huidige niveau. Ook het solidariteit beginsel zie ik afnemen. Ouders in dunbevolkte gebieden zullen meer moeten gaan betalen voor het vervoer dan in stedelijke gebieden.

Bas van der Donk|19.03.15|10:57

In het belang van alle partijen ben ik van mening dat de overheden en instanties de verantwoordelijkheid moeten blijven nemen en de regie naar zich toe moeten blijven trekken en centraal al het doelgroepenvervoer moeten gaan regelen.

Overigens zie ik net zoals nu een heftige concurrentiestrijd ontstaan tussen de diverse taxibedrijven die elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Bas van der Donk|19.03.15|10:58

Wanneer er door de ouders een inkoop collectief wordt opgericht zullen er ook bestekken worden geschreven waarin de gewenste kwaliteit en dergelijke worden vastgelegd. Bij een collectief dient er een rechtsvorm te worden opgericht, contracten moeten worden gesloten, controle moeten worden uitgevoerd op de overeengekomen dienstverlening en ontevreden deelnemers te woord moeten gestaan enz.

Bas van der Donk|19.03.15|10:58

Uiteindelijk zullen alle werkzaamheden uitgevoerd en betaald moeten worden net zoals bij de huidige opdrachtgevers.

Ik zelf zie een (onafhankelijke) regiecentrale, zoals is beoogd in de provincie Flevoland de beste oplossing voor deze materie. Binnen deze regiecentrale hebben alle vervoerders een gelijke kans en wordt al het doelgroepenvervoer centraal gecoördineerd. Hierdoor kan iedereen mee profiteren van de inkoopkracht, synergie en kennis.

Michiel Meeuwsen|19.03.15|12:01

Ik vind het een prima initiatief, omdat ten eerste de klanten (ouders van zorg behoevende kinderen die vervoer nodig hebben een stabiele situatie willen met gekwalificeerd vervoer en personeel. Zelf ouder en ondernemer, als opleider van beroepschauffeurs is dit een prima initiatief, die ouders niet afhankelijk maakt van wat er nu weer gaat gebeuren met onzekerheden van dien voor hun kind(eren), maar is juist burger initiatief die wordt gewenst in onze huidige maatschappij !

Michiel Meeuwsen|19.03.15|12:03

Met partijen die niet alleen op winst uit zijn, partijen die alleen maar goedkoper willen, maar juist zoals de kinderen nodig hebben, de ouders wensen, conform het beleid de overheid met deregulering en met open participatie van de mensen die het aangaan !
Uiteindelijk gaat het om de kinderen zelf die vervoert moeten worden op een stabiele, vertrouwelijke en veilige manier, die ik graag wil ondersteunen met mijn kennis en ervaring binnen het gehele personenvervoer.

Paul Dijkhuizen|19.03.15|12:25

De vraag blijft echter, of de gemeente voldoende budget ter beschikking stelt, hiermee staat of valt alles. Als gemeentes een goedkopere manier kunnen vinden zullen zij hier altijd voor kiezen, als er niet genoeg budget ter beschikking staat kunnen ook de kleine ondernemers daar niet voor rijden. Vervoer kost geld, speciale wensen kosten ook geld, tenzij de ouders natuurlijk bereid zijn om de meerkosten zelf te betalen blijft dit nog steeds een struikelblok.

Bas van der Donk|19.03.15|13:03

Ik zie niet in waarom kinderen wanneer deze in opdracht van de gemeente worden vervoerd niet op een stabiele, vertrouwelijke en veilige manier kunnen worden vervoerd? Dit is geheel afhankelijk van de eisen die aan het vervoer worden gesteld en zoals @Paul het zegt is het één en ander afhankelijk van het beschikbaar gestelde budget.

Ook de ouders zullen op zoek gaan naar en zo goedkoop mogelijk alternatief voor het vervoer van hun kind en dan is de cirkel weer rond.

Bas van der Donk|19.03.15|13:08

Het gaat er vooral om dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en worden gecontroleerd door de opdrachtgever. Eventueel slecht presenterende vervoerders moeten kunnen worden geweerd uit het vervoer.

Kwaliteit en speciale wensen kosten nu eenmaal geld.

Het versplinteren van het vervoersaanbod is volgens mij een slechte ontwikkeling en worden niet goed gekeken naar andere alternatieven en zal de innovatie achterblijven.

Johan Zevenbergen|19.03.15|22:21

slecht presenterende vervoerders?
Ingewikkelde onuitvoerbare aanbestedingen zal bedoeld worden.
Contracten voor drie jaar die het onmogelijk maken om juist te investeren in vak mensen en materiaal.
Mensen zijn echt niet te motiveren als ze weten dat ze na twee jaar contracten weer op straat staan.
Auto,s afschrijven in drie jaar, en geld overhouden voor een nieuwe investering is onmogelijk.
Terecht schrijft de vakbond dat er sprake is van weg werp chauffeurs, en ondernemers.

Bas van der Donk|20.03.15|09:53

@Johan, Ik ben van mening dat in het verleden diverse vervoerder zich hebben ingeschreven op aanbestedingen met een prijs waarbij ze vooraf wisten dat ze de gemaakte beloften uit het bestek niet na konden komen of wilde nakomen. Ook werd na het binnen halen van het contract binnen afzienbare tijd aangeklopt bij de opdrachtgever voor meer geld. Deze diverse ondernemers hebben zich zelf en de opdrachtgevers voor de gek gehouden om toch maar het werk te kunnen bemachtigen.

Bas van der Donk|20.03.15|09:53

Een opdrachtgever en de deelnemers van het vervoer moeten er vanuit kunnen gaan dat voor het geoffreerde bedrag het vervoer wordt uitgevoerd zoals omschreven is in het bestek. Wanneer dit niet gebeurd moet een vervoerder geweerd kunnen worden.

Door te laag in te schrijven wordt dit risico bewust genomen. Wie kan garanderen dat bij het collectief inhuren van vervoer dit niet meer gebeurd? Ook hier zal de concurrentie groot zijn.

Bas van der Donk|20.03.15|09:59

Als een voertuig binnen 3jaar moet worden afgeschreven (minus restwaarde) dan zullen deze kosten in de offerte moeten worden meegenomen. Als alle vervoerders dat doen dan zal dat vanzelf resulteren in langere contractduur van het vervoer.

Door deze handelswijze zijn veel goedwillende ondernemers buitenspel gezet.

Binnen een (onafhankelijke) regiecentrale zie ik meer mogelijkheden en kansen voor de kleinere vervoerders.

Bas van der Donk|20.03.15|10:11

Ingewikkelde aanbestedingen ontstaan vaak door de eisen die gesteld worden door de politiek. Met alle belangen dient rekening gehouden te worden. Op zich is daar niets mee, maar is men zich er niet van bewust wat al deze regels, kenmerken, tariefberekeningen ed. veel geld kosten en complexe bestekken opleveren. Het afnemen van het kennisniveau bij de opdrachtgever is ook een oorzaak van de toenemende complexiteit van een bestek. Veel zaken moeten dan juridisch worden geborgd.

Johan Zevenbergen|20.03.15|11:25

Als men een project aanbesteed en dit neer zet in een zeer ingewikkeld bestek heeft men ook de kennis om in te schatten wat dat ongeveer kost, en ook mede verantwoordelijkheid.
Ik zie al jaren goedwillende en betrokken ondernemers omvallen om dat de geschetste cijfers en aantallen in de offerte niet kloppen.

Johan Zevenbergen|20.03.15|11:29

Of ineens een deel van de combinatie werkzaamheden wegvalt, door dat rijk, provincie en gemeente
Zelf wat nieuws ontwikkelen, zoals bijv nu in Barneveld met het project automaatje, of het wegvallen van
Ander gesubsidieerd vervoer.
Dat de kennis is afgenomen bij vervoerders ligt denk ik meer in dat dit al jaren lopende proces de beste er al uit zijn gevallen.
Of elders meer betaald kregen voor de kennis die men bezat, maar daar weet de politiek alles van.

Johan Zevenbergen|20.03.15|11:43

Als kleine ondernemer kom je overigens nooit in aanmerking om mee te doen.
Daar de eisen die gesteld worden dermate kostbaar of onhaalbaar zijn.
Enige weken geleden nog z,n onzinnige voorstel gehad van de ns taxi voor station putten.
€500,00 vooruitbetalen om te kunnen beoordeeld of je in aanmerking komt,
Minimaal vijf voertuigen, data communicatie, 20% provisie afdragen over het zonnetarief, keurmerk enz enz
Aantal gebruikers ca 2 per week.
Kansloos.

Johan Zevenbergen|20.03.15|14:27

Uiteraard iets voor een regie centrale,
Maar een verdringing voor de opstap markt en de kleine ondernemer.
En een verstoring van het vrije ondernemerschap.
Conclusie: oneerlijke concurrentie.

Bas van der Donk|26.03.15|10:28

@ Johan, Tijdens de bijeenkomst ‘Collectief vervoer 6.0 november jl. is het duidelijk geworden dat er (nog) geen benchmarks zijn voor de opdrachtgevers om te controleren wat iets zou moeten kosten. Op basis van de ervaringen zou het wenselijk zijn dat de opdrachtgevers wat meer verantwoording in deze naar zich toe zou trekken, maar deze zijn dat niet verplicht.

Bas van der Donk|26.03.15|10:29

Een opdrachtgever welke op basis van een aanbesteding een uitvraag doet wat het vervoer zou moeten kosten doet niets verkeerd en maakt gebruik van de marktwerking. Wanneer de inschrijvers, die zich overigens geheel vrijwillig inschrijven, de risico’s van het bestek niet goed inschatten of zelfs negeren dan is dat toch echt de voor verantwoording van de inschrijver zelf.

De risico’s moeten voldoende financieel worden meegenomen in de offerte.

Bas van der Donk|26.03.15|10:30

Dit natuurlijk alleen als er geen bepalingen in het bestek zijn opgenomen die aangeven wat de handelswijze is als de opgegeven aantallen niet blijken te kloppen. Mochten de aantallen meevallen dan ben ik ook van mening dat de opdrachtgever dan ook kan mee moet kunnen genieten van het voordeel. Deze bepalingen zijn vaak niet opgenomen in de diverse bestekken. Ook een goede exit strategie is ook van belang wanneer vervoerstromen komen te vervallen.

Bas van der Donk|26.03.15|10:35

Overigens ben ik van mening dat de initiatieven zoals in Barneveld oneigenlijke concurrentie is, die zoals het er nu voorstaat geheel wettelijk is. Het is natuurlijk absurd dat vervoer wat in het verleden aan zoveel voorwaarden moest voldoen nu in eens door een” willekeurig” persoon uitgevoerd mag worden. Ook het initiatief om €500,00 vooruit te betalen om alleen nog maar in aanmerking te komen voor vervoer vindt ik te ver gaan.

Bas van der Donk|26.03.15|10:43

Toch zijn er in het laatste geval weer voldoende vervoerders die deze €500,00 wel (lijfsbehoud) hebben betaald. Als de taxi ondernemingen als collectief niet meewerken aan dergelijke initiatieven dan bloeden deze vanzelf dood.

De taxibedrijven moeten stoppen alleen de overheden als schuldige aan te wijzen van de malaise maar ook eens de hand in eigen boezem durven te steken. Zoals eerder gezegd de taxibedrijven maken vooral elkaar kapot en gunnen elkaar het verlies zelfs niet.

Bas van der Donk|26.03.15|10:43

In mijn beleving is een goed ingerichte Regiecentrale de kans voor de kleinere bedrijven omdat deze niet meer geconfronteerd worden met ingewikkelde bestekken en deze dan per rit of per voertuig kunnen inschrijven.

Een regiecentrale zorgt er mede voor dat de opdrachtgever meer betrokken raakt bij het vervoer en vervolgens ook dat de vervoerder meer betrokken raakt bij de problematiek van de opdrachtgever.

Bas van der Donk|26.03.15|10:44

In de huidige situatie wordt te veel gewerkt vanuit een opdrachtgever opdrachtnemer relatie. Bij het werken met een Regiecentrale worden deze verhoudingen gelijk getrokken en ontstaat er een meer horizontale verhouding.

Johan Zevenbergen|26.03.15|17:14

@bas,
Fijn dat u mijn mening deelt aangaande, de gemeente Barneveld/ANWB en NS en Uberpop.
Zoals u elders kunt lezen, ben ik ook van mening dat ritprijzen met ca 40% omlaag kunnen bij een betere bezetting per km waarbij 80% bezetting haalbaar is.
Zie alleen de voordelen van een regie centrale nog niet dat zou dus gewoon een app kunnen zijn als ik het zo lees
Daar de ondernemer in een app ook beoordeeld word op kwaliteit
Maar wellicht kunt u de werking van een regiecentrale wat beter formulieren

Mon L-Si|27.03.15|12:25

Laat de ouders zelf hun kids wegbrengen en ophalen, dat ze dan meer respect krijgen voor de Taxichauffeur!