‘Taxichauffeurs zijn tegenwoordig slechts wegwerp-personeel’

Remko Mast heeft 12,5 jaar de belangen van de taxichauffeurs in loondienst behartigd als onderhandelaar van FNV Taxi. Maar nu is het tijd geworden voor iets anders en stapt de vakbondsman over naar de spoorsector. Mast kijkt terug op 12,5 bewogen jaren in de taxisector. “Werknemers zijn verworden tot wegwerp-personeel.”

De positie van taxichauffeurs is altijd al turbulent geweest de laatste jaren. Toen er rond de jaren 2000 een behoorlijke krapte was op de Nederlandse arbeidsmarkt, verdienden taxichauffeurs nauwelijks het minimumloon. Daar moest verandering in komen, besloot de sector toen. Er was immers vrijwel niet aan goed personeel te komen.

Taxichauffeur

“Als je kijkt wat er gevraagd wordt van een goede taxichauffeur, dan is het belangrijk dat je kwalitatief goed personeel hebt. Mensen die de juiste instelling hebben voor een taxichauffeur; dienstverlenend, geduldig en beleefd ingesteld”, vertelt Mast.

Hij kijkt dan ook met trots terug op de CAO Taxivervoer die de sector in 2005 afsloot. Hierbij werd een behoorlijke inhaalslag gemaakt met het salaris voor een taxichauffeur. “Maar liefst 25% erbij in een aantal jaren. Hierdoor werd het voor taxichauffeurs weer mogelijk een fatsoenlijk salaris te verdienen en een gewoon bestaan op te bouwen”, zegt Mast.

Kostenpost

Helaas is deze forse loonsverhoging zich tegen de chauffeurs gaan keren, nu er sprake is van een overschot op de arbeidsmarkt. “Werknemers zijn tegenwoordig wergwerp-artikelen. Er is geen sprake meer van wederzijds respect tussen werkgever en werknemer”, vindt Mast. “Personeel wordt nu gezien als een kostenpost.”

Dat heeft natuurlijk veel te maken met de huidige economische omstandigheden. De wens van de opdrachtgevers gecombineerd met de aanbestedingsmethodiek zorgen ervoor dat de prijsvechters in de markt de contracten winnen. Taxibedrijven worden gedwongen om met subsidie nieuw goedkoop personeel aan te nemen en de ervaring krachten te ontslaan. Hierdoor is er volop sprake van draaideur-beleid, aangejaagd door social return-eisen van overheden.

Loonschalen

“Achteraf is misschien het verschil te groot tussen de verschillende loonschalen”, beseft Mast. “In die tijd was het een mooi vooruitzicht vol perspectief. Dat was toen goed voor werknemer én voor de werkgever. Want goed personeel kon je dan ook behouden als taxibedrijf. Maar de loonschalen gaan nu helaas tegen de ervaren chauffeurs werken. Ze zijn te duur geworden vergeleken met onervaren krachten. En dat is doodzonde voor de kwaliteit van het taxivervoer. Want mensen die nu instromen, bijvoorbeeld via het UWV, zijn toch een stuk minder gemotiveerd. En dat merken de passagiers, want de service wordt veel slechter.”

De focus op loonkosten heeft de vakbondsman regelmatig van dichtbij mee moeten maken. “Er wordt helaas nog altijd flink gesjoemeld door sommige bedrijven als het gaat om arbeidsuren. Dan worden bijvoorbeeld alleen ‘rollende wielen’ uitbetaald, in plaats van de werkelijke arbeidstijd. Of het huisadres van de eerste klant wordt als startpunt gerekend, in plaats van het echte vertrekpunt. Gelukkig kunnen we dat nog een beetje tegengaan omdat we over het Sociaal Fonds Taxi beschikken.”

Faillissementen

Ook heeft Mast zich altijd verbaasd over de manier waarop sommige taxibedrijven heel makkelijk failliet leken te gaan en vervolgens weer doorstarten. “Dat is toch het ongrijpbare fenomeen van faillissementen”, vertelt hij. “Er is in de afgelopen jaren voor honderden miljoenen gefraudeerd doordat belasting, pensioenpremies en leveranciers niet betaald zijn vanwege een faillissement.”

Het moet volgens Mast veel risicovoller worden om een BV te besturen. “Er wordt nu vrijwel nooit wanbeleid geconstateerd, terwijl sommige ondernemers doelbewust aansturen op een faillissement waarbij ze wel voor zichzelf zorgen. Het moet veel makkelijker worden om een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te stellen.”

Werktijden

Toch verbaast hij zich er nog altijd over hoe flexibel taxichauffeur met de huidige omstandigheden omgaan. “Veel chauffeurs vinden het nog altijd fantastisch werk. Daarom accepteren ze dat een dag van tevoren hun werktijden pas bekendgemaakt worden. Ook heb ik nog altijd veel bewondering voor de manier waarop taxichauffeurs omgaan met mensen met een beperking. Dat is pas echt vakmanschap.”

Mast hoopt dat er de komende tijd steeds meer aandacht komt voor misstanden in de branche. “Dat is de enige manier om de markt te verbeteren. Opdrachtgevers moeten ook in hun hemd komen te staan. Want taxibedrijven beloven van alles bij een aanbesteding, maar vervolgens controleert niemand dat ze het waarmaken. Terwijl een opdrachtgever bij de gunning wel triomfantelijk meldt dat ze miljoenen euro’s heeft bespaard op het vervoer, en tegelijkertijd de kwaliteit flink omhoog gaat. En als het dan toch misgaat, dan zegt de opdrachtgever: ‘wij hebben niets fout gedaan’. Dan wordt er geen verantwoordelijkheid genomen, waardoor er niets verandert.”

Procederen

Een andere mogelijkheid om misstanden op te lossen zou zijn dat het personeel mondiger wordt. En aan de bel trekt als er wordt gesjoemeld met het uitbetalen van arbeidsuren. Maar dat ziet Mast voorlopig nog niet gebeuren. “Het zijn nog steeds moeilijke tijden dus durven veel mensen niet te procederen. Dat snap ik ergens ook wel. De meesten leggen zich er bij neer en zijn al blij dat ze een baan hebben.”

Mast hoopt dat in de komende jaren de gebruikers van het taxivervoer zich meer gaan laten horen. Want uiteindelijk zijn zij de dupe van alle bezuinigingen op het doelgroepenvervoer. “Geef hen meer invloed op het aanbestedingstraject”, vindt Mast. “Ik hoop dat de vakbonden en gebruikersorganisaties samen deze handschoen oppakken.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

29 reacties op “‘Taxichauffeurs zijn tegenwoordig slechts wegwerp-personeel’”

Duco Douwstra|19.03.15|09:51

Remco Mast is zeer tevreden met zichzelf over wat hij gepresteerd heeft.Het heeft allemaal verkeerd uitgepakt,maar dat is natuurlijk niet zijn schuld.Hij vindt het raar dat werkgevers, personeel als kostenpost zien.PERSONEEL IS DE GROOTSTE KOSTENPOST Remco,maar als je nooit werkgever ben geweest realiseer jij je dat natuurlijk niet.FNV is nooit opgekomen voor chauffeurs die door ILT schofterig zijn behandeld,arbeidsplaats verdringende aanbestedingen had FNV ook moeten tegenhouden.En een plof

Nico Brederode|19.03.15|09:53

Straat taxi in Den Haag is de dupe geworden van hoofdzakelijk vervoer met een pasje, zoals ik noem een voorbeeld taxi bus Den Haag? die hoofdzakelijk mensen vervoeren met gemeentelijke subsidie? ik durf te stellen dat minstens 50% ten onrechte een pas van de gemeente Den Haag heeft verkregen? Mensen die normaal met de regulieren taxi naar het ziekenhuis, dokter, markt winkels en zelfs naar het casino reizen gaan nu met de taxi bus.
Er is totaal geen controle

B.H Mulder|19.03.15|09:58

Vroeger gewerkt in het gevangeniswezen en daarna als sociotherapeut in de T.B.S.
Na pensionering opleiding tot taxichauffeur.
Het beroep van taxichauffeur wordt zwaar ondergewaardeerd, de chauffeur vervoerd de meest uitlopende gehandicapten/mensen met al hun noden en zorgen, waarbij de chauffeur verantwoordelijk is.
En dan nu uberpop,een schande.
Taxi chauffeur een professie met opleiding en V.O.G mensen die ook waken voor de veiligheid en een signalerende functie hebben.

Duco Douwstra|19.03.15|09:59

BV kan je van tevoren al zien aankomen.Vooral als dit al vaker is voorgekomen,dus had FNV samen het SFT,daar al lang een oplossing voor kunnen afdringen.Zoals geen aparte personeel BV, die je failliet kan laten gaan.Dus Remco in al die jaren heb ik nog nooit een opbouwende opmerking gehoord.Werkgevers scheer jij allemaal over 1 kam,werkgevers zijn per definitie boeven die mensen voor zich laten werken en altijd te weinig betalen.En zelfs vragen om zich flexibel in te zetten voor het bedrijf

Frank te Grotenhuis|19.03.15|10:08

FNV denkt alleen vanuit een taxichauffeur,de lonen zijn voor de werkgever nog steeds te hoog, en zullen voor chauffeurs altijd te laag blijven.
Oorzaak zijn altijd de aanbestedingen.
Bij een aanbesteding gaat het altijd om de laagste inschrijver.

Dus geen aanbestedingen meer, gun alle bedrijven evenredig veel werk.

Duco Douwstra|19.03.15|10:21

De uitdrukkingen als “Werknemers zijn verworden tot wegwerp-personeel.” zijn kenmerkend voor de persoon Remco.hij minacht daarmee 80% van de werkgevers,die het allerbeste voor hebben met hun personeel en ze ook graag meer zouden willen betalen.Maar taxiondernemers kun je niet vergelijken met een organisatie zoals FNV,waar topsalarissen betaald worden aan sukkels die er een puinhoop van maken.Het is toch een bende bij het FNV waar Remco direct of indirect medeschuldig aan is.Doe hier iets mee!

Kees Rijnders|19.03.15|10:51

Ik heb met Remco 9 jaar van de 12,5 jaar samen gewerkt, we hebben veel meegemaakt en gedaan en dus ook veel geleerd.De taxibranche heeft mijn inkijk op de markt zeer verbreed en tal van elementen hebben er ook voor gezorgd dat ik me politiek ben gaan inzetten.Dit vooral omdat a: de regelgeving te wensen overliet/overlaat en b: de opdrachtgevende Overheden de branche omwille van hun bezuinigingen zijn gaan uitmelken, waarbij de rekening werd en nog steeds wordt neergelegd bij de werknemer

Kees Rijnders|19.03.15|10:51

Helaas heb ik ook moeten constateren dat, ook al hadden en hebben we dat nog steeds een constructieve samenwerking , zowel werkgevers als werknemers organisaties het op onbegrijpelijke wijze en op zeer cruciale momenten lieten afweten wat voor de Overheid weer een schone kans was en is om de voor de Overheid zo noodzakelijke belangen en doelstellingen door de branche intern te laten uitvechten.

Kees Rijnders|19.03.15|10:56

Ik zie dat als gemiste kansen, want daar waar we in gezamenlijkheid een vuist hadden kunnen maken heeft de Overheid hier (begrijpelijk overigens)misbruik van gemaakt en dat deel ik met Remco, de chauffeur ( en deels ook de ondernemers) ondanks alle volharding in het vakmanschap het gelach hebben moeten betalen en dat nog steeds doen. Jammer.

Kees Rijnders|19.03.15|10:56

Ook nu, met de komst van Uber en het deels dereguleren van de WP2000, moeten we meer dan ooit samen de strijd aanbinden met de Overheid om ervoor te zorgen dat de branche en daarbij de kwaliteit voor de klanten van de taxi niet verder in verval geraken. Een uitdaging op zich lijkt mij.

Kees Rijnders|19.03.15|10:57

Ik wil Remco langs deze weg bedanken voor zijn geleverde inzet en samenwerking, welke niet altijd door iedereen zo begrepen werd als dat hij bedoelde. Veel succes bij het Spoor.

Kees Rijnders|19.03.15|11:16

In reactie op Duco Douwstra, het zijn wel de bedrijven die meegaan om onder de kostprijs inschrijven van aanbestedingen. Het zijn wel de bedrijven die constructies hebben bedacht om de kostprijs van het personeel te drukken om mee te kunnen blijven doen in die aanbestedingssystematiek.

John de Vries|19.03.15|11:33

Ik heb in het zorgvervoer gewerkt met taxi’s waarmee meer dan 500.000 km is gereden. Ik snap ook wel dat dit moet anders valt het voor een taxibedrijf zwaar om nog wat aan de zorgcontracten over te houden. Maar de auto’s worden met plakwerk op de straat gehouden met alle risico’s voor de klant en chauffeur. met de nieuwe zorgwet die per januari is ingegaan moet volgens mij ook alle zorgcontracten met de taxi ondernemingen opnieuw worden afgesloten,omdat er nu minder patiënten zorgvervoer hebben

Paul Dijkhuizen|19.03.15|12:03

Natuurlijk, er is een loonsverhoging gerealiseerd van 25%, opleidingen, keuringen van personeel, secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd etc. Allemaal op voor rekening van de werkgever terwijl de prijzen steeds meer uitgeknepen zijn door de overheid (hoezo ‘begrijpelijk’?)en het maximum tarief niet genoeg is meegestegen… en waar legt de FNV de schuld nu neer? bij de werkgevers! Lekker makkelijk, ik hoop dat de opvolger van de heer Mast hier iets meer rekening kan houden!

Kees Rijnders|19.03.15|12:36

in reactie op Paul Dijkhuizen, begrijpelijk in de zin van “2 honden vechten om een been, een derde loopt ermee heen” en die derde is in dit geval de Overheid die van de zwakte gebruik maakt door die tweespalt binnen de branche.

Mariette Luppes|19.03.15|12:54

succes met je verdere carriere!!! groetjes mariette luppes aalten!!!

Paul Dijkhuizen|19.03.15|13:35

@Kees, ik dacht toch dat de overheid hier een controlerende taak in had, ook sociaal economisch? Helaas heeft de overheid uitsluitend oog voor de kostprijs, mooie woorden over kwaliteit ten spijt, en dit heeft tot de huidige situatie geleid. De KNV had als gesprekspartner dit al veel eerder moeten signaleren en hier adequaat op moeten reageren, maar heeft dit dus duidelijk niet gedaan. Ook de SFT heb ik hier in het verleden op gewezen echter ook van die kant geen enkele actie.

Duco Douwstra|19.03.15|13:48

Ik ben het helemaal met Paul eens. Maak het FNV en SFT hadden ook veel kunnen doen tegen de crimineel hoge boetes om niks, die IVW nu ILT heeft opgelegd ook aan loondienstchauffeurs. Aan de tafel polderen over een BCT, hoe meer wetten en regelgeving hoe blijer deze organisaties worden. En waar is de inspectie nu? nu ze op moeten treden tegen echte criminelen, de Uberpop chauffeurs? weer laat iedereen de sector in zijn hemd staan.En langs de kant roepen dat uit de handlopende actie niet mogen.

Kees Rijnders|19.03.15|13:58

@Paul, ook ik deel jouw mening in deze, neemt echter niet weg dat wij dit gezamenlijk hebben laten gebeuren, werknemers, werkgevers, KNV Taxi, FNV/CNV en SFT. Tal van gesprekken over gevoerd, maar niets heeft ervoor gezorgd dat er een eensluidend protest op de Overheid werd afgegeven. Dus ieder voor zich in de spiegel kijken, lering daaruit trekken en de aanstaande problemen aanpakken. Wie staat op?

Kees Rijnders|19.03.15|14:17

Je kan namelijk op de voorplecht staan te roepen waar iedereen het over eens is, maar kijk je achterom, sta je daar alleen en vaak voor ……(AAP.
De burgemeester in Dallas pakte het anders aan, zorgde ervoor dat alle werknemers met name die van Mac Donalds een inkomen kregen waardoor zij konden meedoen in de maatschappij. Wij in Nederland doen er alles aan om die groep mensen/arbeiders gewoon zoveel mogelijk uit te sluiten van participatie. Mede daarom moeten werkgevers ook harder aan de bak

Kees Rijnders|19.03.15|14:25

Het is in mijn optiek dan ook niet mogelijk dat FNV/CNV en SFT iets konden doen aan de crimineel hoge boetes opgelegd door IL&T zonder de directe steun van KNV Taxi. Dat kan alleen in nauwe samenwerking. Kijk naar Frankrijk, als ze het daar ergens faliekant niet mee eens zijn, komen 14 milj de straat op en dat is dan een signaal waar men niet omheen kan. Hier in NL wordt alles doorgevoerd/opgelegd, wij zeggen er wat van, heffen het glas, doen een plas en alles blijft incl het nwe zoals het was

Paul Dijkhuizen|19.03.15|15:18

@ Kees, ik begrijp dus dat de bonden, werkgevers en SFT niet op één lijn zaten, en dat het daardoor niet mogelijk was om tegen de overheid op te treden. Dan begrijp ik dus niet dat het bovenstaande stukje, behoudens de opmerkingen in het stukje ‘werktijden’ toch vooral negatief zijn ten aanzien van de werkgevers. Laat vooral degene die ‘de handschoen’ past hem oppakken en aantrekken. Sociaal beleid maak je met zijn allen, niet door het eindeloos afwentelen op de werkgever.

Joop Janse|19.03.15|17:09

Mensen en maar klagen over de vakbonden ik ben blij dat ze er zijn ik ben meer dan 30 jaar taxichauffeur en heb toch veel te danken aan de vakbonden
ze hebben er mede voor gezorgd dat ik nu een redelijk loon heb Ik mag toch wel zeggen dat er echt wel goeie werkgevers zijn maar ook zijn er helaas ook veel boeven bij bij deze wil ik zeggen Remco bedankt voor je inzet al die jaren FNV en CNV hou de vinger aan de pols want het zal nodig zijn

Jo Janse

Kees Rijnders|20.03.15|08:58

idd @ Paul Dijkhuizen, iedere partij voor zich sprak er wel over en maakte zich zorgen, maar een daadwerkelijk gezamenlijk optreden was er niet bij.Ik noem dat gemiste kansen en door die hoge boetes kwamen werknemers onder het bestaan minimum en werkgevers werden belast met hoge onvoorziene kosten. Maar het kan nog steeds, er moeten nog enkele punten behandeld worden zoals Uber/BCT/TTO en natuurlijk een nwe CAO.

Laurents Deurloo|20.03.15|14:03

Ik zie het al, we zijn net de regering in gesprek blijven, erg belangrijk vervolgens blijft het daar bij en veranderd er niets, Nee de boel plat gooien in heel Nederland een paar dagen. anders gaat het alleen maar bij ingesprek blijven.!!! Denk na heren chauffeurs/ondernemers van uitstel komt gewoon lekker doorgaan.

Johan Zevenbergen|20.03.15|17:49

Gaat lekker zo elkaar allemaal ff lekker afzeiken, en te kakken zetten.
En vervolgens loopt ….pop en de ANWB er mee heen.
Nou FNV wat gaat u hier aan doen??????
In afwachting

Taxi Volendam|01.04.15|10:14

Wanneer Remco over wanbeleid spreekt zou ik zeggen: steek je hand in eigen boezem.
Door tegen beter weten in akkoord te gaan met de BCT gooi je wel even €100 miljoen over de balk.
Hiermee hebben de bonden hun werknemers en iedere Taxichauffeur “en passant” met een “enkelband” opgezadeld en zijn we allemaal verdachten geworden. Over het verdere (on)nut nog maar te zwijgen.
Het is maar net hoe (kortzichtig) je het wil zien.

Fraise Confiture|14.04.15|22:42

In mijn optiek zijn aanbestedingen achterhaald. Men moet overgaan naar regiocentrales en bepaald de opdrachtgever de ritprijs. Vervoerders kunnen vervolgens zich bij deze centrales aanmelden.

Freek Daemen|17.04.15|00:53

Als aanbestedingen achterhaalt zijn waarom doet de branche er dan nog aan mee ?

Ik snap dit dus echt niet!
Iedereen zeikt erover, maar nog steeds zijn dezelfde mensen die er over zeiken wel de eerste die wel weer om de tafel gaan zitten om de deal binnen te halen.

Ooit wel eens gehoord van staken ?
En dan bedoel ik dat dus dit keer niet alleen vanuit werknemers perspectief, maar collectief vanuit de branche dus ook vanuit werkgevers perspectief.
Gewoon omdat iedereen de onzekerheid zat is!