LeerlingenVervoer, taxi

Aanbesteding leerlingenvervoer Lelystad naar Van Slooten

Het college van Lelystad heeft een voorlopig besluit genomen om de aanbesteding voor het Leerlingenvervoer te gunnen aan firma Van Slooten. Dat is een andere vervoersaanbieder dan de huidige vervoerder.

Na dit voorlopige gunningsbesluit kunnen andere inschrijvers op deze aanbesteding eventueel een civiel kort geding aanspannen, wanneer zij het niet eens zijn met de voorlopige gunningsbeslissing. Hiervoor hebben zij 20 dagen de tijd. Gebeurt dit niet dan wordt de gunning definitief. De andere inschrijvers op de aanbesteding zijn door de gemeente Lelystad op de hoogte gesteld van het voorlopige besluit.

Prijs en kwaliteit

De gemeente Lelystad heeft net als elke andere gemeente in Nederland een Verordening Leerlingenvervoer. Deze regeling heeft tot doel om ouders/verzorgers, als dat echt nodig is, financieel bij te staan in de kosten van het vervoer verbonden aan het schoolbezoek van hun kind. De kosten van het vervoer mogen immers geen belemmering zijn om kinderen onderwijs te laten genieten.

Omdat het contract met de huidige vervoerder afloopt heeft de gemeente het leerlingenvervoer Europees aanbesteed. Van Slooten is op de criteria prijs en kwaliteit als beste uit de bus gekomen. De kwaliteit heeft voor 50 procent meegewogen in het eindoordeel. Bij de kwaliteit is onder andere gekeken naar de communicatie met ouders en leerlingen, maar ook naar de kwaliteit van de chauffeurs.

Informatie naar ouders en chauffeurs

Zodra de aanbesteding definitief is stelt de gemeente Lelystad de ouders van de kinderen die gebruik maken van het Leerlingenvervoer én de busbegeleiders die bij de gemeente in dienst zijn, per brief op de hoogte van de nieuwe vervoerder. Ook komt de chauffeur voordat het schooljaar begint persoonlijk kennismaken met de ouders en kinderen van zijn of haar rit.

Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met de gemeente Lelystad. De nieuwe vervoerder heeft vanuit de CAO de verplichting om een groot deel van de chauffeurs een baanaanbod te doen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.