Bertho Eckhardt, voorzitter KNV Taxi

KNV: taxisector moet innoveren, maar sanering komt eraan

De taxisector kraakt onder het prijsgeweld veroorzaakt door aanbestedingen. En het perspectief is niet goed. KNV Taxi verwacht voor het contractvervoer nog een volumedaling van maar liefst 40 tot 50 procent in de komende jaren. En de opstapmarkt is te duur door de stilstaande auto’s. Daarom presenteerde KNV Taxi woensdag haar Toekomstvisie ‘Op weg naar 2025’. “De ervaring van de klant moet bepalender worden, zowel bij doelgroepenvervoer als in de opstapmarkt”, zei KNV Taxi-voorzitter Bertho Eckhardt bij de presentatie van deze toekomstvisie bij het hoofdkantoor Mercedes-Benz Nederland in Utrecht.

Dankzij ICT toepassingen liggen er kansen voor klant gestuurde mobiliteit, maar dan moeten wel de schotten tussen organisaties verdwijnen. Schotten aan de kant van aanbestedende partijen, maar ook tussen het openbaar vervoer en taxi. Eckhardt liet al eerder weten mogelijkheden te zien voor betere samenwerking tussen taxi en het openbaar vervoer.

Directe klantbeoordeling

Een van de uitkomsten van de conferentie is dat beide deelsectoren gebaat zijn bij de invoering van directe klantbeoordeling. “Kwaliteit en dienstverlening in het contractvervoer wordt zo beter gewaardeerd en beloond. En in de opstapmarkt wordt het reputatiemechanisme dan echt effectief”, aldus Eckhardt. De sector zal pilots moeten opzetten ten aanzien van rating-systemen. Maar ook met de samenwerking met het OV en nieuwe vormen van aanbesteden zal geëxperimenteerd gaan worden.

De branchevereniging signaleert namelijk een aantal trends: de markt voor het contractvervoer zal nog verder dalen in volume door bezuinigingen bij de overheid. Jongeren zullen in toenemende mate geen auto meer bezitten. Dienstverlening wordt straks gedomineerd door apps. En op lange termijn zal de taxi straks autonoom gaan rijden.

Taxivervoer

“Wij geloven in de maatschappelijke waarde van taxivervoer”, zegt Eckhardt. “En hoewel taxivervoer heel belangrijk is voor de samenleving, is de waardering nu nog te laag.” Maar dat kan volgens hem veranderen door klanten direct feedback te laten geven op de kwaliteit van de dienstverlening, ook bij contractvervoer. “Hierdoor ontstaat er concurrentie op kwaliteit.”

Maar dan moeten er wel diverse schotten bij de overheid verdwijnen. “We geloven in een integrale aanpak van mobiliteit. Nu zijn er nog allerlei soorten contractvervoer met hun eigen aanbestedingen. Verder is er de opstapmarkt en het openbaar vervoer. Als we als sector écht een toegevoegde waarde willen leveren, dan moet de reisbehoefte van de klant centraal staan”, vindt Eckhardt. “In plaats van dat de opdrachtgever bepaalt met welke partij de klant reist, zou de klant dat zelf moeten kunnen bepalen.”

Optimaal prijsmodel

Ook moet de taxisector naar een meer optimaal prijsmodel. “Met flexibele prijzen kunnen we de latente vraag beter benutten. Dus verlaag de prijs in de daluren; daardoor stijgt de bezettingsgraad per voertuig. En als iemand in de piekuren of vanaf een verre locatie een taxi wil, dan moet de taxivervoerder daar ook de juiste prijs voor kunnen rekenen.”

Maar het is wel belangrijk dat de branche blijft samenwerken. “We moeten van individueel en defensief naar gezamenlijk en klantgericht. Het is een puzzel. Maar de genoemde ontwikkelingen zijn bepalend voor de ontwikkeling van de markt. De klant moet weer weten waar de taxi voor staat: kwalitatief goede dienstverlening.”

Opdrachtgever

 Na de presentatie van Eckhardt bevestigde Yvon Trigallez van de gemeente Hoorn dat zij als opdrachtgever het belangrijk vinden dat er kwaliteit wordt geleverd. Maar dat is niet altijd makkelijk als opdrachtgever, zei ze.

“Bij gemeenten is weinig kennis over vervoer aanwezig. Daarom wordt er veel gebruik gemaakt van adviesbureau’s. Dat is jammer, want reizigers weten vaak zelf wel wat ze willen. Gemeenten kunnen daar een grotere rol in spelen. Wij meten de kwaliteit vaak op basis van eigen ervaring en door het doen van audits.”

Mobiliteitsvraag

Vervolgens was de beurt aan Frank Voss van zorginstelling Koninklijke Kentalis. Hij ziet geen onderscheid tussen straattaxi of contractvervoer. “Het gaat erom dat er een taxi komt voor onze mobiliteitsvraag. Sinds 1 januari hebben wij 75% minder volume in het AWBZ-vervoer. Maar de mobliteitsvraag is er nog steeds.”

En hoewel de meeste zorginstellingen geen budget meer hebben voor kwalitatief goed vervoer, moet de taxisector dat voor hen oplossen zo vindt Voss. “Geen taxi-ondernemer belde mij met de vraag of hij nog iets voor me kon betekenen. Ik verwacht een flexibele opstelling van de branche om het vervoer slimmer te organiseren.”

Connexxion

Maar dat er eerst een keiharde sanering in de branche moet plaatsvinden voordat de goede bedrijven komen bovendrijven, daar is Connexxion-CEO Bart Schmeink van overtuigd. “Ik voel de kramp van de sector. Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben de hulp van de overheid nodig, zoals het hulpplan bij de overcapaciteit in de binnenvaart.”

Want de taxibranche gaat nu nog teveel uit van het aanbod in plaats van de vraag van de reiziger en opdrachtgever. “Maar wij bepalen de vraag niet meer. Alleen; hoe ga je samenwerken als je aan het verzuipen bent? Wij zijn de Kodak van de sector. De omwentelingen gaan enorm snel. Wij zijn er misschien niet meer in 2025. De klant bepaalt wat wij doen.”

Nieuwe diensten

De taximarkt moet nieuwe diensten ontwikkelen om te overleven, vindt Schmeink. En dat de schotten verdwijnen tussen diverse vormen van doelgroepenvervoer en de opstapmarkt, dat levert ook kansen op. “Ook ik weet niet of Connexxion het gaat redden. Maar we moeten innoveren. Als je dat niet kunt, verdwijn je.”

Zo worden de voertuigen nu nog te eenzijdig ingezet. “Ze staan teveel stil. Dat kan in deze tijd niet meer, dat is kapitaalvernietiging”, vindt Schmeink. “Ook wij hebben het zwaar. Daarom zijn we bezig met allerlei nieuwe vormen van vraaggestuurde mobiliteit. En niet te vergeten duurzaamheid.”

Data

De sector heeft de mogelijkheid om over data van reizigers te beschikken. “Maar daar doen we nog veel te weinig mee om te kijken wat de reiziger wil. Google is daarin veel verder. Die weet alles van je. En daardoor is Google in staat om de juiste mobiliteit aan te bieden bij de vraag. Dat moeten wij ook doen. Alleen 70 tot 80 procent van de huidige taxi-ondernemers gaat dat niet meer meemaken. Die redden het niet”, verwacht de Connexxion-CEO.

Staatssecretaris Wilma Mansveld sprak de 150 aanwezige taxi-ondernemers, opdrachtgevers in contractvervoer en gebruikersorganisaties toe via een video-boodschap. “De taximarkt is voortdurend in beweging. Daarom moeten we ruimte geven aan vernieuwing. We gaan samen onderzoeken welke regels versoepeld kunnen worden. Maar regels die noodzakelijk zijn voor goed en veilig taxivervoer, zullen blijven gelden voor de hele branche.”

Doelgroepenvervoer

Kortom: taxi-ondernemers moeten zich voorbereiden op een nog verdere daling van het doelgroepenvervoer. En op zoek naar gaten in de markt. Hierbij staan een aantal dingen centraal: data verzamelen en luisteren naar de klant.

“Als we alle branche-data combineren, krijgen we marktinformatie om op bij te sturen”, legt Eckhardt uit. “als we patronen in kaart brengen, is dat goud waard. En het gaat straks echt om de kwaliteit van de dienstverlening. Klanten bepalen straks zelf met welke bedrijven zij mee willen rijden en beoordelen rechtstreeks de kwaliteit, bijvoorbeeld via apps. Slechte taxi’s verdwijnen zo vanzelf uit het systeem.”

Sanering

Op dit moment gaat het nog om een visie, die is neergelegd door KNV. Maar het zal niet lang moeten duren voordat de markt deze handschoen oppakt, vindt de voorzitter. “KNV kan het niet implenteren, dat is aan de ondernemers. Wij stimuleren het en bevorderen samenwerking. Maar de sanering, die gaat plaatsvinden. En ik begrijp dat het moeilijk kan zijn om vanuit een bestaande onderneming de noodzakelijke stappen te maken. Maar we gaan naar concurrentie in de markt, in plaats van de huidige concurrentie om de markt.”

Bart Pals

Download de presentatie van Bertho Eckhardt.

Congres Contractvervoer

Benieuwd naar het vervolg van Bertho Eckhardt? Schrijf je in voor het Congres Contractvervoer op 22 september 2015 tijdens Taxi Expo. Ga naar: www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer

Toekomstvisie, KNV Taxi

Auteur: Bart Pals

16 reacties op “KNV: taxisector moet innoveren, maar sanering komt eraan”

Paul Dijkhuizen|18.06.15|12:02

inderdaad Bart Schmeink, 70 tot 80% van de ondernemers redden het niet. Vooral dankzij de regelgeving van de overheid, en de jarenlange subsidies aan enkele ‘grote’ jongens zoals de organisatie waar u CEO bent. Dat was ook precies de bedoeling, jarenlang worden goedwillende ondernemers op deze wijze de nek omgedraaid, alles om vooral uw concurrentiepositie te verbeteren. Alleen in de voor u onrendabele gebieden mag een ander het werk nog opknappen, doel is bijna bereikt, gefeliciteerd!

Bas van der Donk|18.06.15|13:15

Uit diverse rapporten is gebleken dat de vervoersvraag voor doelgroepen vervoer de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Door het afnemende aantal kinderen zullen veel scholen hun deuren moeten sluiten en zullen de reisafstanden alleen maar toenemen. Ook de dubbele vergrijzing en de opgelegde zelfredzaamheid en het wegvallen van regulier OV zal hierin een rol spelen.

Bas van der Donk|18.06.15|13:16

Ook zullen door de medische ontwikkelingen steeds meer mensen genezen van ziektes maar wel chronische aandoeningen er aan overhouden. Natuurlijk zijn er diverse initiatieven om mensen te bewegen over te stappen naar het regulaire OV als ze dat kunnen. De vraag is of dat de herindicatie van mensen die deelnemen aan het doelgroepen vervoer het beoogde effect zullen hebben waardoor de afname van het vervoer zo groot is als wordt voorspeld

Bas van der Donk|18.06.15|13:25

De vernoemde ICT mogelijkheden zijn momenteel al voorhanden . Inderdaad hiervoor moeten schotten verdwijnen en heeft de overheid daarin een belangrijke taak . Niet op de laatste plaats moeten de diverse aanbieders van het vervoer ook de door hen verzamelde data van het vervoer ook daadwerkelijk willen vrijgeven zodat andere dan de huidige grote marktpartijen ook in staat zijn om innovaties te ontwikkelen.

Bas van der Donk|18.06.15|13:47

Voor wat betreft de directe klantenbeoordeling , die kunnen we alleen maar toejuichen. Toch zie ik de komende jaren geen verandering in het maatschappelijk beleid die de opdrachtgevers van het vervoer instaat stellen om te kunnen gaan kiezen voor kwaliteit ten kosten van de prijs. Wanneer gewerkt wordt met een regiecentrale dan kan op basis van de klantenbeoordeling een chauffeur of zelfs een vervoerder worden uitgesloten van het vervoer na een reeks van negatieve klantenbeoordelingen.

Bas van der Donk|18.06.15|13:57

Voor wat betreft het optimaal prijsmodel. Het is erg kort om te zeggen dat het verlagen van de taxitarieven in de daluren een grotere bezettingsgraad per voertuig oplevert. De taxi zal nog steeds de concurrentie aan moeten gaan met de andere vervoersvormen en de opkomende deel economie en vele andere factoren . Bij het doelgroepenvervoer zal een flexibel vervoerstarief niet gaan helpen.

Bas van der Donk|18.06.15|13:59

Ik geloof eerder in een standaard laag vervoerstarief dat met toeslagen zal worden opgehoogd als iemand bijvoorbeeld op het laatste moment een taxi besteld enz.

Bas van der Donk|18.06.15|14:04

Bij de gemeenten is inderdaad vaak weinig kennis aanwezig en zijn ze daardoor vaak te afhankelijk van de vervoerders. Deze gemeenten kunnen door het inrichten van een regiecentrale enerzijds de kennis weer opbouwen waardoor de afhankelijk afneemt en beter gestuurd kan worden op kwaliteit.

Wim Bekkerin|18.06.15|18:57

Een gemiddeld verzorging/verpleeghuis heeft minimaal 3 tot 5 busjes staan,
welke worden bestuurt door vrijwilligers. Zij rijden naar ziekenhuizen, vakantie bestemmingen etc. etc. Deze dienstverlening wordt aangeboden met minimale kosten. De voertuigen zijn vaak oud en voldoen niet aan de eisen. De vrijwilligers hebben geen ervaring, want al de nodige ongelukken heeft veroorzaakt. Als deze “”SNORDERS” worden aangepakt, komt er heel veel werk (weer) beschikbaar. Waarom hoor ik daar niemand over?

Taxi Volendam|18.06.15|21:44

Wil ik brood of vis, dan hoef ik niet naar de “brood of vis regiecentrale”
Wat is er tegen om passagiers die recht hebben op vervoer betaald door een overheidsinstantie een km of geldbedrag op b.v. een chipcard te verstrekken.
Deze chipcard kan door de online card-lezer in de Taxi gehaald worden waarna de afrekening volledig autom. kan geschieden.
Goedkoper kan niet.
De klant kan zelf wel kiezen.
Eens met het feit dat er te veel stilstaande Taxi’s zijn.
Daarom vraag en aanbod afstemmen!

Tjerk Vinckx|18.06.15|22:34

Chipcard voor bv-opoe-met een bestedingslimiet. Uhhh gaat de kleinzoon s’avonds naar de kroeg op de kaart van grootmoedertje.Zo oud als de weg naar Rome, chauffeur heeft u een bonnetje zonder datum aub, want oma heeft een GAK taxivergoeding, ken U taxigeschiedenis !!

Hudson Taxi|19.06.15|09:34

KNV: Taxisector moet innoveren maar sanering komt eraan, Aldus Bertho Eckhardt.
De werkelijkheid is dat de sanering reeds bijna 20 jaar aan de gang is, dat geld zeker voor de kleinere taxiondernemers.
De grote zijn nu aan de beurt bedoelt Bertho Eckhardt waarschijnlijk. Connexxion-CEO Bart Schmeink doet er nog een schepje bovenop: Saneren tot de goede bedrijven bovenkomen….. Pardon,, de goeie zijn zo’n beetje allemaal verzopen door dergelijke innovatie sprookjes.
Eens met je Paul.

Taxi Volendam|19.06.15|13:01

Tjerk,
Ik bedoel aan te geven dat de vervoersmakelaars en regiecentrale’s overbodig zijn.
Wij moeten dan wel een alternatief aanbieden wat goed en betrouwbaar werkt.
Dat is er zeker.
In Vaals was er in 1990 reeds een dergelijk systeem, het “Vaals systeem” wat bij plaatselijke taxibedrijven prima voldeed.
Door o.a. de komst van de regiotaxi zijn deze bedrijven met dit systeem ter zijde geschoven.
Deze geschiedenis ken ik ja.

Johan Zevenbergen|19.06.15|13:31

Wellicht is stoppen met al die uit probeersels en kansloze subsidies en wat zo meer zei, krijg je vanzelf weer gezonde vervoersbedrijven en zekerheid voor gebruikers en werknemers.

EFO EFO|22.06.15|02:36

Schuilen achter gemanipuleerde woorden zogenaamd nieuwe innovatieven zeggen ze,wat ze eigenlijk gewoon doen zijn is geld plukken van mensen, mensen kaal plukken onwillig laten investeren en kosten maken naar electrische auto of bouwjaar eis of bepaalde merk eis zoals ..ESLA’s op schiphol, ze spelen gewoon continue met wetten en regels om van mensen geld te plukken.

Ton van Dalfsen|27.06.15|17:53

@ Hudson taxi, weet Hr Eckhardt veel? Hij kletst ook maar wat omdat hij niet uit dit vak komt. Een echte KNVtaxi bestuurder komt uit het vak en zal een heel andere mening delen. Manager zijn is één. gekwalificeerde manager zijn is twee. en een gepokt en gemazelde gekwalificeerde manager zijn is DRIE