Taxbus, taxi, De Vallei

Gemeenten kozen zelf voor nieuwe vervoerder Taxbus, ondanks hogere kosten

Hoewel de gemeenten de extra kosten voor het Taxbus-vervoer op de holding van Cibatax willen verhalen, zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor geweest. Want de gemeenten hebben het doorgestarte bedrijf Cibatax geen toestemming verleend de aanbestede dienst voort te zetten. In plaats daarvan hebben ze opdracht aan de eerstvolgende op de ‘reservebank’ (Connexxion) gegeven, ook al was dat tegen hogere tarieven. Hierdoor kon een volledige doorstart niet gerealiseerd worden. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van de curator van Cibatax.

Het tarief van Connexxion ligt tien procent hoger, waardoor de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven en Waalre nu meer kwijt zijn voor het Taxibus-vervoer. Zij lieten onlangs weten hiervoor de Baetsen Holding, moederbedrijf van Cibatax, hiervoor aansprakelijk te willen stellen. Maar volgens de curator zorgde de beslissing om met Connexxion in zee te gaan er juist voor dat een volledige doorstart met behoud van werkgelegenheid en volgens de voorwaarden van het huidige contract vrijwel onmogelijk werd.

Pre-pack

De curator was al actief vóór het faillissement volgens de zogenaamde pre-pack methode. Cibatax was in de financiële problemen is gekomen ten gevolge van: gebrekkige marges, hoge cao-lonen en hoog ziekteverzuim. Opeenvolgende reorganisaties hebben dat niet kunnen oplossen.

Gesprekken over een mogelijke overdracht van activiteiten aan een concurrent boden begin juni kennelijk onvoldoende zicht op een doorbraak. Cibatax wilde daarom via pre-pack onderzoeken of het mogelijk was om in aanwezigheid van beoogd curatoren gesprekken met andere partijen aan te gaan danwel een surseance of faillissement zo goed mogelijk voor te bereiden.

Contract- en straattaxivervoer

De inkomsten van Cibatax bestonden voor circa 60% uit baten voortvloeiende uit aanbestede diensten (leerlingen- en zorgvervoer, grotendeels Taxbus) en voor 40% uit straattaxivervoer en overige zakelijke diensten. Een volledige doorstart was dus afhankelijk van de beslissing van de gemeenten om het Taxbus-vervoer bij Cibatax te laten. Een faillissement van Cibatax was overigens onvermijdelijk, constateerde de curator.

“Gedurende de surseance bleek dat de positieve cashflow die voortkwam uit de bedrijfsvoering mogelijk toch onvoldoende was”, meldt hij. Omdat er pandrecht bestond van een crediteur, zouden de binnenkomende gelden niet (geheel) gebruikt kunnen worden om de kosten van de bedrijfsvoering (waaronder met name de kosten van personeel) te dekken. Om er zeker van te zijn dat het UWV zo spoedig mogelijk de verplichtingen tot loonbetaling zou overnemen, is daarom op 26 juni 2015 besloten omzetting in faillissement te vragen, welk verzoek is toegewezen.

Voortzetting

“De samenwerking met sursiet/failliet over de voorzetting van de onderneming is efficiënt en bevredigend verlopen. Opgestelde liquiditeitsprognoses zijn vrij nauwkeurig behaald, administratieve bescheiden zijn goed aangeleverd, de facturering en incasso zijn goed verlopen”, meldt de curator.

De curator was overigens als in een vroeg stadium akkoord met Baetsen over een doorstart. Hierbij zou hij 83.000 euro aan goodwill betalen en 145 van de 200 personeelsleden een baan aanbieden. Voorwaarde was wel dat het Taxbus-vervoer bij Cibatax zou blijven.

Gemeenten

“Geheel onverwacht en in ieder geval zonder dat daar enig overleg van de gemeenten met curatoren aan vooraf is gegaan, hebben de gemeenten laten weten Baetsen niet in de gelegenheid te stellen de aanbestede diensten te continueren, maar deze over te laten aan Connexxion”, meldt de curator. Dat leidde tot behoud van werkgelegenheid van slechts 60 mensen bij Connexxion, in plaats van 145 bij een doorgestart Cibatax.

Omdat de eerste doorstart daardoor niet doorging, zijn er nieuwe gesprekken gevoerd met overnamekandidaten. Er zijn drie biedingen ontvangen, maar er is uiteindelijk overeenstemming bereikt met Baetsen. Hij heeft de boedel overgenomen voor 60.000 euro en 90% van het nominaal bedrag aan debiteuren. Baetsen neemt meteen 40 man personeel over en belooft dat dit in september op is gelopen tot 60.

Boedel

Ook zit er nog 500.000 euro in de boedel, omdat het bedrijf na het faillissement nog doordraaide. Terwijl het salaris werd betaald door UWV. Die omzet valt, op enkele kosten als brandstof na, in de boedel. Hiervan zullen onder meer de curatoren en gedeeltelijk een enkele preferente schuldeiser zoals de Belastingdienst betaald worden.

Het Taxbus-vervoer speelde dus een grote rol in zowel het faillissement als de afwikkeling ervan bij Cibatax. Cibatax reed met Taxbus in de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven en Waalre. In de andere drie gebieden rijden andere vervoerders. Nu richt het doorgestarte Cibatax zich voorlopig weer vooral op de straattaxi en overig zakelijk vervoer.

Bart Pals

Lees ook: 

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.