rmc, aardgas, taxi, leerlingenvervoer

Rotterdam gunt Vervoer op Maat opnieuw aan RMC

De gemeente Rotterdam heeft vrijdag de voorlopige gunning bekendgemaakt van het omvangrijke Vervoer op Maat-contract aan de RMC. Met Vervoer op Maat (wmo-vervoer) worden jaarlijks ca. 700.000 ritten gemaakt door ouderen en mensen met een beperking die niet met het reguliere OV kunnen reizen. Het contract is nu gegund tot 1 juli 2017 en kent daarna nog 1 optiejaar.

Algemeen Directeur van RMC, Henk van der Beek, toont zich bijzonder ingenomen met het winnen van deze aanbesteding. RMC en haar rechtsvoorganger RET zijn al vanaf 1 april 1994 verantwoordelijk voor de uitvoering van dit vervoer.

Aanbesteding

Bij de oprichting van de RMC – een samenwerkingsverband van RET met de Rotterdamse Taxi Centrale RTC –  op 1 januari 2003 is het contract onderhands gegund aan RMC. RMC heeft het contract na een Europese aanbestedingsprocedure in 2008 weten de behouden.

“Zo’n aanbestedingsprocedure brengt niet alleen veel werk met zich mee, maar leidt ook altijd tot onrust bij de betrokken medewerkers en ondernemers. Heb ik nog wel werk als RMC niet het beste aanbod doet en het contract verliest?”, licht Van der Beek toe. “Natuurlijk weten wij dat onze klanten zich al jarenlang erg tevreden tonen met de uitvoering van het contract en waarderen onze dienstverlening stelselmatig met een ruime 8.”

Verbetering

“Verder heeft de RMC veelal op haar eigen initiatief, in nauwe samenwerking met de gemeente,  gewerkt aan verdere verbetering van het systeem zelf, maar ook aan het reizigers gemak en -comfort”, vertelt de RMC-directeur.

“Bijvoorbeeld door zaken als automatisch incasso, belservice wanneer het voertuig in aantocht is, binnen 15 minuten ophalen na behandeling in polikliniek of ziekenhuis, etc. Ondanks dat RMC in ruime mate jaar in jaar uit bewezen heeft dit contract goed te kunnen uitvoeren blijft zo’n aanbestedingsprocedure een spannende aangelegenheid.”

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.