Transvision mag op termijn stoppen met Regiotaxi Utrecht

Transvision hoeft het Regiotaxi-vervoer in Utrecht niet onder dezelfde contractvoorwaarden voort te zetten. Dat besliste de rechter in de zaak tussen de vervoerder en de Bestuursregio Utrecht (BRU). Het Utrechtse overheidsorgaan wilde Transvision houden aan het contract dat doorloopt tot augustus 2018, maar krijgt de rechter niet aan zijn zijde. Beide partijen moeten nu met elkaar op zoek naar een tijdelijke oplossing, totdat een nieuwe aanbestedingsprocedure is afgerond of een andere permanente oplossing is gevonden. Transvision wilde aanvankelijk stoppen per 1 januari 2016, maar dat scenario is onwaarschijnlijk geworden.

De vervoerder verzorgt in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht het Regiotaxi-vervoer sinds februari 2014. Het contract dat de vervoerder sloot met opdrachtgever BRU loopt nog tot augustus 2018. De vervoerder ontvangt maandelijks ongeveer vier ton voor het uitvoeren van het Regiotaxi-vervoer, wat naar eigen zeggen niet genoeg is om de kosten te dekken.

Conflict

Beide partijen raakten in de loop van dit jaar met elkaar in conflict. Bestuursregio Utrecht houdt eind dit jaar op te bestaan en wil het contract overdragen aan de Provincie Utrecht. Hiervoor moet Transvision toestemming geven, maar het bedrijf weigert dat. De vervoerder heeft immers een contract afgesloten met BRU, niet met de provincie en vraagt zich daarom af wat er gebeurt als er in de toekomst een meningsverschil zou ontstaan met de provincie over bijvoorbeeld betaling van een factuur.

Tevens meldde de vervoerder in het eerste kwartaal van dit jaar aan BRU, dat het stopt met het vervoer op 1 januari 2016 als de contractvoorwaarden niet wijzigen of een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt gestart. Overleg over de kwestie liep telkens op niets uit.

Kort geding

Vorige maand heeft Transvision kenbaar gemaakt aan personeel en reizigers dat het stopt met het Regiotaxi-vervoer in beide gemeenten per 1 januari 2016. BRU besloot daarop een kort geding aan te spannen om het vervoersbedrijf alsnog aan het contract te houden. Het overheidsorgaan dreigde met een dwangsom van 50.000 euro per dag.

In het kort geding stelde de rechter Transvision in het gelijk. De vervoerder is niet verplicht om het contract uit te dienen en is ook niet verplicht om akkoord te gaan met de overdracht van het contract naar de Provincie. Als een bestuursorgaan na liquidatie doorgaat met enkele taken, is dat toegestaan mits deze taken gericht zijn op de beëindiging van het bestuursorgaan zelf. Daar is in de Transvision-zaak geen sprake van, oordeelt de rechter.

Deze meldt in de uitspraak. ”Transvision heeft na 1 januari 2015 haar dienstverlening ongewijzigd voorgezet en heeft BRU daarmee een periode van een jaar gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.” Deze periode was volgens de rechter voldoende voor het doen van een nieuwe aanbestedingsprocedure of het treffen van andere maatregelen. Daarmee heeft de vervoerder gedaan wat mocht worden verwacht. Dat BRU het afgelopen jaar niet op zoek is gegaan naar een oplossing, komt voor haar eigen rekening en risico, luidt het vonnis.

Kwetsbare groep

Omdat een kwetsbare groep mensen gebruikmaakt van het Regiotaxi-vervoer vindt de rechter het toch van belang dat het vervoer beschikbaar blijft. Daarom moeten beide partijen met elkaar in overleg om een overeenkomst te sluiten voor een overbruggingsperiode, die begint op 1 januari 2016 en eindigt zodra er een permanente oplossing beschikbaar is.

Transvision-directeur René van der Veer is opgetogen over de uitspraak. ”Doorgaan onder de huidige voorwaarden was geen optie. We wilden altijd al met BRU om de tafel om tot nieuwe afspraken te komen. Als het aan ons ligt, komen beide partijen er wel uit de komende tijd.” De BRU maakte donderdag bekend af te zien van verdere juridische stappen.

Tom van Gurp

Lees ook: Utrechtse gemeenten naar rechter om Regiotaxi Transvision

Auteur: Tom van Gurp

4 reacties op “Transvision mag op termijn stoppen met Regiotaxi Utrecht”

Ton van Dalfsen|03.12.15|10:50

Als ik BRU was zou ik met alle lokale taxibedrijven om tafel gaan om het vervoer voort te zetten tegen een redelijk winstgevend tarief. Goed voor de lokale taxibranche. Het zou de BRU sieren als ze dit zouden doen en geen aanbesteding uit te geven

Een taxi|03.12.15|10:59

@Ton Als ze dat doen dan komt er een lintjesregen. Helaas verschuilen lokale bestuurders zich achter de aanbestedingswet. Ik hoop dat men eindelijk eens gaat inzien dat het niet gezond is hoe het er nu aan toe gaat, vaak over de ruggen van klanten, kleinere ondernemers en chauffeurs.

Peter Klercq|03.12.15|11:21

Transvision heeft kennelijk mensen met cijfermatig inzicht in de leiding zitten, uit praktisch oogpunt zou elk contractvervoer bedrijf blij zijn met de kaart Valys en centraal gelegen deeltaxi vervoer.

Rodney Barten|03.12.15|11:28

Helaas willen de lokale bestuurders alles onder brengen bij één vervoerder, zodat zij niet hebben te dealen met 10-tal kleine bedrijfjes (met allen hun eigen eisen) Daardoor zijn zij het verplicht het Europees aan te besteden.