Klomp, Groepsvervoer, taxi, taxibedrijf

Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter

Vakbond FNV wil dat taxibedrijf Klomp uit Ede alsnog per direct de CAO Taxivervoer gaat naleven. Woensdagochtend 13 januari komt de zaak opnieuw voor de rechter, omdat de vakbond in appel is gegaan tegen de uitspraak van de kort geding-rechter. Die wees de eisen van FNV onlangs af. Volgens de kort geding-rechter is niet helemaal uit te sluiten dat Klomp in een eventuele bodemprocedure op een paar punten gelijk zou kunnen krijgen. En een toewijzing van de FNV-eisen zou een direct faillissement van het taxibedrijf kunnen betekenen, waardoor honderden chauffeurs op straat komen te staan. En dus moet eerst een bodemprocedure afgewacht worden.

De vakbond is furieus over de uitspraak. “Opmerkelijke uitspraak, waar we ons niet bij neerleggen”, licht Minke Jansma van FNV Taxi toe.

Bodemprocedure

“De rechter wil dat we dit geschil in een bodemprocedure uitvechten en doet daarom eigenlijk geen inhoudelijke uitspraak. De kans bestaat immers dat Klomp failliet gaat door onze eisen. Maar het spoedeisende belang voor correcte naleving van de CAO Taxivervoer én het financiële belang van onze leden die bij Klomp werken is zo groot, dat risico moet er dan maar zijn.”

Bij een bodemprocedure kan het makkelijk een jaar duren voordat een uitspraak gedaan wordt. Jansma: “Als de medewerkers nog langer zo door moeten werken en niet betaald krijgen waar ze recht op hebben, dan houden zij het hoofd niet meer boven water. Het is schrijnend om te zien hoe de situatie van veel van de chauffeurs nu is. Als het zo doorgaat, dan gaan deze mensen zelf persoonlijk failliet. Sommigen krijgen iedere maand honderden euro’s te weinig.”

Taxibedrijven

En als morgen alle taxibedrijven de cao op dezelfde manier gaan toepassen als Klomp doet, dan is volgens de vakbondsvrouw het hek van de dam. “Dan worden er tienduizenden chauffeurs zwaar gedupeerd. En volgens ons is de cao hier heel duidelijk over; dit mag niet!”

Wat is er precies aan de hand? Taxibedrijf Klomp stond in mei 2015 op het randje van faillissement. Er is een akkoord gesloten met de schuldeisers; die lieten gemiddeld 60% van hun vordering varen. Ook de Belastingdienst is hiermee akkoord gegaan. Voor de rest van de schulden is een betalingsregeling getroffen.

Standplaats-regeling

De nieuwe directeur is vervolgens flink gaan snijden in de kosten. Eén van de maatregelen is dat de standplaats-regeling van de chauffeurs is gewijzigd. In plaats van de standplaats aan huis of op de taxicentrale, werd voortaan de standplaats het eerste ophaaladres. De taxibus moest daar ergens geparkeerd worden; een stalplaats.

Chauffeurs moeten voortaan óf op eigen gelegenheid daar naar toe reizen en de taxibus op de stalplaats oppikken. Of met de taxibus vanaf huis reizen. Dat is dan hun eigen tijd in plaats van de gebruikelijke arbeidstijd. Bovendien moeten ze ook nog eens 19 cent per kilometer betalen aan Klomp voor het gebruik van de taxibus, zo blijkt uit het vonnis. In totaal werken er 550 mensen bij Klomp. Hiervan zouden er nu 150 iedere dag flink moeten reizen om bij hun eerste ophaaladres te komen.

CAO Taxivervoer

De CAO Taxivervoer is hier heel duidelijk over volgens SFT; dat mag niet. Een standplaats is óf het huisadres van de chauffeur, of een bij de KvK-geregistreerde vestiging van het taxibedrijf ‘waar je een brief naar toe kunt sturen’. Als de standplaats bij de chauffeur thuis is en hij daar de taxibus mee naar toe neemt, mag een werkgever maximaal 15 minuten per dag woon-werkverkeer inhouden op de arbeidstijd. En als de werkgever een chauffeur een andere route geeft waardoor de reistijd naar het eerste adres toeneemt, is dat bedrijfsrisico.

Klomp verweert zich door te stellen dat chauffeurs na verlies van een contract werden overgeheveld naar andere routes. “Als er maar weinig werknemers zijn die dergelijke improductieve uren maken, doet zich niet zo’n probleem voor. Als echter veel improductieve uren worden gemaakt, drukt die kostenpost teveel het exploitatieresultaat”, vindt Klomp. “Die situatie doet zich bij ons voor. Als we dan alle reisuren van en naar de route zou vergoeden, zou ons dat tienduizenden euro‘s per maand kosten. Dat kunnen wij niet opbrengen. Het zou onherroepelijk tot ons faillissement leiden.”

Uitzondering

Maar volgens de vakbond is dat geen excuus om de CAO Taxivervoer aan je laars te lappen. “De gevolgen voor het personeel van een faillissement zouden uiteraard desastreus zijn. Maar het op deze wijze ‘doormodderen’ en handelen in strijd met de CAO is ook geen optie voor FNV. Ook andere taxibedrijven moeten zich aan de geldende regels houden en niet valt in te zien waarom voor Klomp een uitzondering gemaakt zou moeten worden”, vindt de vakbond.

Uiteindelijk is de conclusie van FNV dat als Klomp het personeel niet datgene kan betalen waarop het personeel recht heeft, een faillissement onontkoombaar is. Dat is dan het gevolg van beleidskeuzes van Klomp en uiteindelijk het te laag inschrijven op aanbestedingen. “Dat is een trieste conclusie, naar wel de enige juiste”, aldus FNV.

Arbeidstijd

Daarom wil de vakbond alsnog dat de rechter in appel Klomp beveelt om per direct de het nieuwe standplaats-reglement terug te draaien. En de rijtijd naar het eerste ophaaladres gewoon als arbeidstijd uit te betalen, totdat een rechter in een bodemprocedure anders zou beslissen. Net zoals alle andere taxibedrijven in Nederland doen. Ook de rechter vindt namelijk dat Klomp de CAO Taxivervoer op dit vlak niet naleeft. Maar wees de vorderingen van FNV af en vindt dat de vakbond moet wachten op een uitspraak in een bodemprocedure. Dit omdat ‘het belang van Klomp in de gegeven omstandigheden dient te prevaleren boven het belang van de FNV dat de CAO wordt nageleefd’, zegt hij in zijn uitspraak.

Jansma: “Met deze uitspraak staat de bijl aan de wortels van de algemeen verbindend verklaarde cao; dit kan en mag niet. Klomp zit fout, maar de rechter verbindt er op dit moment geen consequenties aan. Er wordt zelfs niet geëist dat het bedrijf binnen bepaalde termijn orde op zaken gesteld moet hebben.”

Faillissement

Bovendien hebben de werknemers geen enkele zekerheid dat taxibedrijf Klomp niet alsnog failliet gaat. Jansma: “Dan zijn ze dubbel gedupeerd. Want hun uitkering wordt bepaald op basis van het laatst toegekende loon, in dit geval een loon wat niet conform cao berekend is.”

De nieuwe zitting is volgende week woensdag voor het gerechtshof in Arnhem. Normaliter is Sociaal Fonds Taxi verantwoordelijk voor controle en afdwinging van de CAO Taxivervoer. Jansma: “Uiteraard kunnen ook de bonden een dergelijke procedure voeren, met name ook als het gaat om grote overtredingen die een directe schade met zich mee brengen. Alle cao-partijen hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op een correcte naleving van de cao.” 

Taxisector

“Bovendien is hier een groot spoedeisend belang dat ook Klomp zich per direct aan de afgesproken cao gaat houden”, zegt Jansma. “Want de chauffeurs kunnen hun rekeningen niet betalen met het karige loon dat ze overhouden.”

“Daarbovenop komt dat dit een belangrijk principe is; iedereen in de sector moet zich aan een algemeen verbindend verklaarde cao houden. Ook als er per ongeluk voor te lage prijzen is ingeschreven op aanbestedingen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien voor de hele taxisector; dan zijn straks alle tienduizenden loondienst-chauffeurs de dupe. We hopen dus dat de rechter in appel Klomp wél zal dwingen de cao na te leven.”

Bart Pals

Lees ook: Taxibedrijf mag afwijken van cao om bankroet te voorkomen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

21 reacties op “Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter”

Duco Douwstra|07.01.16|10:04

FNV weg er mee,het maakt FNV niets uit dat alle chauffeurs straks zonder werk van een UWV uitkering rond moeten komen en daarna in de bijstand belanden.Werkgelegenheid is voor de meeste mensen nog belangrijker dan inkomen.Oké de lonen zijn extreem laag,maar om van woon naar werk te reizen aan te merken als arbeid is toch bij de werknemers van het FNV,of SFT ook niet aan de orde.En chauffeurs die met hun busje naar het eerste ophaaladres rijden,hebben feitelijk gedeeltelijk een auto van de zaak.

Henri Seubers|07.01.16|10:20

Bedrijf moeten zich aan de cao houden. Ook als anders een faill. dreigt.Als je als bedrijf failliet dreigt te gaan,op de kosten van woon/werkverkeer,dan heb je verkeerd ingeschreven, te weinig marge.Het is ook nog zo dat er al een win/win situatie is.Een chauff.wordt bij een route gezocht, die het dichtst bij het eerste kind woont, dus aanrijtijd is al minimaal.Wat als iedere chauff.zou zeggen, ik haal de bus wel vd zaak(vaak erg ver vh eerste kind is), dan moet de tijd sowieso betaald worden.

John Doe|07.01.16|10:21

Gut wat ben jij een dom mannetje Douwstra,
Ik heb er toch niet om gevraagd om vanuit Heemstede aan de andere kant van Haarlem te moeten beginnen. Daarbij zou ik graag willen weten of dat die directeur ook een deel van zijn salaris heeft ingeleverd. Oke mijn loon is extreem laag en kan ik nog beter in de steun zitten dan me elke dag de pleuris te rijden om dit loonniveau te kunnen halen. Maar wij Nederlanders zijn nou eenmaal heel goede slavendrijvers, toch?

Duco Douwstra|07.01.16|10:30

Maar misschien is de truc die PostNL heeft uitgehaald wel de oplossing voor veel taxibedrijven die met dezelfde problemen te kampen hebben.Nu de vakbekwaamheid niet meer verplicht is voor een taxichauffeur,kan hij zich in laten schrijven bij de KvK en laten inhuren als Zzp-er.Weg FNV en SFT weg loonadministratie en sociale lasten.Zo wil de overheid dat toch,laat de chauffeurs na de schoolroutes eigen werk doen dan zijn ze niet meer werkzaam voor 1 werkgever,of gezamenlijk in een VOF,innoveren!!

Ron van Gurp|07.01.16|11:21

Ik ben blij dat Doustra niet mijn werkgever is, bah wat een asociaal.
Juist in de taxibranche is een CAO van groot belang en bijna iedereen houdt zich ook aan de afspraken. Als je als werkgever niet van plan bent om je aan die afspraken te houden dan is het legitiem dat zowel SFT als vakorganisaties ervoor zorgen dat deze zweer wordt uitgeroeid. Klomp de groeten en snel wegwezen.
Het vervoer wordt gegarandeerd door een andere onderneming overgenomen en personeel is er al.

Renata Dartelin|07.01.16|12:31

Goh Duco, ga jij maar rijden dan voor een appel en een ei !

Huib van der Kleij|07.01.16|12:58

Hoe kan een ander dit vervoer overnemen en 75% personeel plus eventueel deel wagenpark zonder in problemen te komen .anders zou klomp het ook kunnen blijven doen.Waarschijnlijk moeten de contracten opengebroken worden. Het mooiste voor de taxi is de Nma afschaffen zodat er een landelijke afspraak komt tussen gemeentes voor een landelijk prijsafspraak voor zowel regio als schoolvervoer en dat daarbij de vervoerders in die regio worden voorzien van dit vervoer en niet zoals nu wel ziet dat komt.

Huib van der Kleij|07.01.16|13:01

vervolg dat vervoerders uit Brabant of Limburg vervoer doen in Z-H of Zeeland maar weer plaatselijke vervoerders inhuren STOM Laat ze in hun eigen sop gaarkoken is mijn motto.

Huib van der Kleij|07.01.16|13:07

vervolg : omdat vervoerders uit regio limburg intekenen voor vervoer in Z-H of zeeland maar weer plaatselijke vervoerders inhuren tegen bodemprijzen Stom Mijn motto laat ze in hun eigen sop gaarkoken.

Gerrit Kreeftmeijer|07.01.16|13:10

goh duc ben jij dat mannetje dat ooit eens directeur was van ratax en utax
samen met de fusie daarvan
je echt zielig hoor met je reactie op de mensen die proberen betaalt te krijgen waarvoor ze werken
en dat kunnen we maar beter niet aan jouw overlaten

Patrick Zoll|07.01.16|17:11

gerrit ik denk dat deze duco s.t.n. (Stichting Taxibelangen Nederland) heeft opgericht ik weet alleen niet of dat nog bestaad.
stn had ook van die rare plannen .

J.s. van Bochove|07.01.16|18:08

Klomp verweert zich door te stellen dat chauffeurs na verlies van een contract werden overgeheveld naar andere routes. een duidelijk voorbeeld van te lage inschrijving en niet rekening houden met schuiven van personeel, dit deed zich voor het eerst voor in 2005 toen zat klomp ruim € 6,00 onder de laagst ingeschrevene. dit gaat helaas ten koste van niet alleen de werknemers maar ook van de gezonde werkgevers. opdrachtgevers en ingeschakelde projectbureaus zijn ook mede verantwoordelijk hier voor

Tjerk Vinckx|07.01.16|19:17

De arbeidsmarkt is aan het imploderen, van Rabo t/m V&D, met dank aan de overheid met z’n premies en de eisen van de bondgenoten.Menig chauffeur is vervangbaar, een karig loon is nog altijd meer dan de uiteindelijke bijstand.Velen van U zijn via het UWV op de taxi belandt,U zou toch beter moeten weten. De werkgever is niet de vijand, nooit spugen naar de hand die U te eten geeft !!

Wiel Bours|07.01.16|19:33

ja ik maak in de praktijk rond 144 uur per maand dat was volgens het uwv genoeg om mij uit de ww te zetten maar ik krijg die uren niet uitbetaald van de firma klomp krijg rond de 59 uur niet betaald per maand is bruto toch z,n 734,55 euro wat ik mis loop per maand dan werk ik bijna 8 dagen voor niks en dat een heel school jaar 10 maanden a 734,55 7345,50 wat ik misloop

Duco Douwstra|08.01.16|12:26

Jammer dat er zo agressief gereageerd wordt, terwijl ik juist zeg dat taxichauffeurs extreem weinig verdienen. Maar werknemers uit welke branche dan ook die 2 uur per dag moeten reizen om op hun werk te komen, soms ook omdat het kantoor verplaatst is van b.v. Utrecht naar Amsterdam of zo. Die krijgen deze 2 uur toch ook niet uitbetaald als werkuren. En FNV heeft boter op haar hoofd, vanaf dag 1 hadden ze bij de aanbestedingen moeten protesteren tegen inschrijvingen onder de kostprijs.

Johan Zevenbergen|08.01.16|15:02

Je kan mij niet vertellen dat de verantwoordelijke hoog opgeleide ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding, niet hebben geweten dat het bedrag te laag was en tot moeilijkheden zou lijden.
Wellicht kunnen deze ambtenaren iets van hun riante salaris bijdragen aan diegenen die nu de dupe zijn.

Rob van Wieren|08.01.16|15:17

Te zot voor woorden!
Een bedrijf hoeft zich niet aan de CAO te houden en een werknemer wel?
Dan is ’t einde Job en zien of ie in aanmerking komt voor een WW-uitkering!
Wet/CAO zijn duidelijk,rijtijd is werktijd!
Daags gaat er een half uur af ivm woon/werkforfait.
Dan maar failliet,gaan chauffeurs en bussen naar een andere aanbieder.
Een chauffeur krijgt al te weinig betreft de verantwoordelijkheid en risico’s.
Als het bedrijf failliet gaat,zijn de chauffeurs nodig bij een andere aanbieder.

Duco Douwstra|09.01.16|12:26

Beste Rob, er zit toch verschil tussen reistijd (woon werk) en rijtijd. Iedereen moet naar zijn werk toe en het is best een luxe als je de reistijd met de auto van de zaak mag doen. Maar daar zijn hier de meningen over verdeelt, alleen jammer dat er ook boos gereageerd wordt. En de ruim 100 mensen die in het verleden bij mij gewerkt hebben, komen vaak naar mij toe, om te zeggen dat ze een leuke tijd bij mij hebben gehad.Het was ook meer een tijd van ongecontroleerde vrijheid blijheid,dan nu :-}}

Freek Daemen|25.01.16|07:04

Het is best raar dat er wordt verondersteld dat de werkgever maar denkt alles te kunnen maken. Voor mij 10 andere ? Denk het niet! Maar dat komt wel wanneer er echt weer eens geluisterd moet worden naar de klant. Denk dat de overheid daar maar eens aandacht aan moet gaan besteden. Want op dit moment worden klanten behandeld als vuil en de chauffeurs vaak ook. De werkgever vult zijn zakken door het uit de zakken van de werknemer te stelen en zegt de werknemer dat hij daar maar blij om mag zijn.

Freek Daemen|25.01.16|07:11

Overigens werk ik voor een bedrijf die wel gewoon eerlijk zegt jongens we kunnen voor dat geld niet rijden, sorry we zullen minder uren draaien.
En niet voor een habbekrats een aanbesteding aanneemt en vervolgens de werknemers uitwringt. als meer aannemers dit zouden doen dan zouden de prijzen van de aanbestedingen niet zo achterlijk laag zijn.
Maar ga vooral door met elkaar het licht niet gunnen,maar ga dan niet zielig doen en zeggen dat jullie niks overhouden en over de kop gaan.

Frank En Ineke|03.02.16|16:37

Een eerste ophaaladres is NIET je werkplek en je taxi is geen vervoermiddel om je naar je werkplek te brengen.
JE TAXI IS JE WERKPLEK!

Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter | TaxiPro
Klomp, Groepsvervoer, taxi, taxibedrijf

Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter

Vakbond FNV wil dat taxibedrijf Klomp uit Ede alsnog per direct de CAO Taxivervoer gaat naleven. Woensdagochtend 13 januari komt de zaak opnieuw voor de rechter, omdat de vakbond in appel is gegaan tegen de uitspraak van de kort geding-rechter. Die wees de eisen van FNV onlangs af. Volgens de kort geding-rechter is niet helemaal uit te sluiten dat Klomp in een eventuele bodemprocedure op een paar punten gelijk zou kunnen krijgen. En een toewijzing van de FNV-eisen zou een direct faillissement van het taxibedrijf kunnen betekenen, waardoor honderden chauffeurs op straat komen te staan. En dus moet eerst een bodemprocedure afgewacht worden.

De vakbond is furieus over de uitspraak. “Opmerkelijke uitspraak, waar we ons niet bij neerleggen”, licht Minke Jansma van FNV Taxi toe.

Bodemprocedure

“De rechter wil dat we dit geschil in een bodemprocedure uitvechten en doet daarom eigenlijk geen inhoudelijke uitspraak. De kans bestaat immers dat Klomp failliet gaat door onze eisen. Maar het spoedeisende belang voor correcte naleving van de CAO Taxivervoer én het financiële belang van onze leden die bij Klomp werken is zo groot, dat risico moet er dan maar zijn.”

Bij een bodemprocedure kan het makkelijk een jaar duren voordat een uitspraak gedaan wordt. Jansma: “Als de medewerkers nog langer zo door moeten werken en niet betaald krijgen waar ze recht op hebben, dan houden zij het hoofd niet meer boven water. Het is schrijnend om te zien hoe de situatie van veel van de chauffeurs nu is. Als het zo doorgaat, dan gaan deze mensen zelf persoonlijk failliet. Sommigen krijgen iedere maand honderden euro’s te weinig.”

Taxibedrijven

En als morgen alle taxibedrijven de cao op dezelfde manier gaan toepassen als Klomp doet, dan is volgens de vakbondsvrouw het hek van de dam. “Dan worden er tienduizenden chauffeurs zwaar gedupeerd. En volgens ons is de cao hier heel duidelijk over; dit mag niet!”

Wat is er precies aan de hand? Taxibedrijf Klomp stond in mei 2015 op het randje van faillissement. Er is een akkoord gesloten met de schuldeisers; die lieten gemiddeld 60% van hun vordering varen. Ook de Belastingdienst is hiermee akkoord gegaan. Voor de rest van de schulden is een betalingsregeling getroffen.

Standplaats-regeling

De nieuwe directeur is vervolgens flink gaan snijden in de kosten. Eén van de maatregelen is dat de standplaats-regeling van de chauffeurs is gewijzigd. In plaats van de standplaats aan huis of op de taxicentrale, werd voortaan de standplaats het eerste ophaaladres. De taxibus moest daar ergens geparkeerd worden; een stalplaats.

Chauffeurs moeten voortaan óf op eigen gelegenheid daar naar toe reizen en de taxibus op de stalplaats oppikken. Of met de taxibus vanaf huis reizen. Dat is dan hun eigen tijd in plaats van de gebruikelijke arbeidstijd. Bovendien moeten ze ook nog eens 19 cent per kilometer betalen aan Klomp voor het gebruik van de taxibus, zo blijkt uit het vonnis. In totaal werken er 550 mensen bij Klomp. Hiervan zouden er nu 150 iedere dag flink moeten reizen om bij hun eerste ophaaladres te komen.

CAO Taxivervoer

De CAO Taxivervoer is hier heel duidelijk over volgens SFT; dat mag niet. Een standplaats is óf het huisadres van de chauffeur, of een bij de KvK-geregistreerde vestiging van het taxibedrijf ‘waar je een brief naar toe kunt sturen’. Als de standplaats bij de chauffeur thuis is en hij daar de taxibus mee naar toe neemt, mag een werkgever maximaal 15 minuten per dag woon-werkverkeer inhouden op de arbeidstijd. En als de werkgever een chauffeur een andere route geeft waardoor de reistijd naar het eerste adres toeneemt, is dat bedrijfsrisico.

Klomp verweert zich door te stellen dat chauffeurs na verlies van een contract werden overgeheveld naar andere routes. “Als er maar weinig werknemers zijn die dergelijke improductieve uren maken, doet zich niet zo’n probleem voor. Als echter veel improductieve uren worden gemaakt, drukt die kostenpost teveel het exploitatieresultaat”, vindt Klomp. “Die situatie doet zich bij ons voor. Als we dan alle reisuren van en naar de route zou vergoeden, zou ons dat tienduizenden euro‘s per maand kosten. Dat kunnen wij niet opbrengen. Het zou onherroepelijk tot ons faillissement leiden.”

Uitzondering

Maar volgens de vakbond is dat geen excuus om de CAO Taxivervoer aan je laars te lappen. “De gevolgen voor het personeel van een faillissement zouden uiteraard desastreus zijn. Maar het op deze wijze ‘doormodderen’ en handelen in strijd met de CAO is ook geen optie voor FNV. Ook andere taxibedrijven moeten zich aan de geldende regels houden en niet valt in te zien waarom voor Klomp een uitzondering gemaakt zou moeten worden”, vindt de vakbond.

Uiteindelijk is de conclusie van FNV dat als Klomp het personeel niet datgene kan betalen waarop het personeel recht heeft, een faillissement onontkoombaar is. Dat is dan het gevolg van beleidskeuzes van Klomp en uiteindelijk het te laag inschrijven op aanbestedingen. “Dat is een trieste conclusie, naar wel de enige juiste”, aldus FNV.

Arbeidstijd

Daarom wil de vakbond alsnog dat de rechter in appel Klomp beveelt om per direct de het nieuwe standplaats-reglement terug te draaien. En de rijtijd naar het eerste ophaaladres gewoon als arbeidstijd uit te betalen, totdat een rechter in een bodemprocedure anders zou beslissen. Net zoals alle andere taxibedrijven in Nederland doen. Ook de rechter vindt namelijk dat Klomp de CAO Taxivervoer op dit vlak niet naleeft. Maar wees de vorderingen van FNV af en vindt dat de vakbond moet wachten op een uitspraak in een bodemprocedure. Dit omdat ‘het belang van Klomp in de gegeven omstandigheden dient te prevaleren boven het belang van de FNV dat de CAO wordt nageleefd’, zegt hij in zijn uitspraak.

Jansma: “Met deze uitspraak staat de bijl aan de wortels van de algemeen verbindend verklaarde cao; dit kan en mag niet. Klomp zit fout, maar de rechter verbindt er op dit moment geen consequenties aan. Er wordt zelfs niet geëist dat het bedrijf binnen bepaalde termijn orde op zaken gesteld moet hebben.”

Faillissement

Bovendien hebben de werknemers geen enkele zekerheid dat taxibedrijf Klomp niet alsnog failliet gaat. Jansma: “Dan zijn ze dubbel gedupeerd. Want hun uitkering wordt bepaald op basis van het laatst toegekende loon, in dit geval een loon wat niet conform cao berekend is.”

De nieuwe zitting is volgende week woensdag voor het gerechtshof in Arnhem. Normaliter is Sociaal Fonds Taxi verantwoordelijk voor controle en afdwinging van de CAO Taxivervoer. Jansma: “Uiteraard kunnen ook de bonden een dergelijke procedure voeren, met name ook als het gaat om grote overtredingen die een directe schade met zich mee brengen. Alle cao-partijen hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op een correcte naleving van de cao.” 

Taxisector

“Bovendien is hier een groot spoedeisend belang dat ook Klomp zich per direct aan de afgesproken cao gaat houden”, zegt Jansma. “Want de chauffeurs kunnen hun rekeningen niet betalen met het karige loon dat ze overhouden.”

“Daarbovenop komt dat dit een belangrijk principe is; iedereen in de sector moet zich aan een algemeen verbindend verklaarde cao houden. Ook als er per ongeluk voor te lage prijzen is ingeschreven op aanbestedingen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien voor de hele taxisector; dan zijn straks alle tienduizenden loondienst-chauffeurs de dupe. We hopen dus dat de rechter in appel Klomp wél zal dwingen de cao na te leven.”

Bart Pals

Lees ook: Taxibedrijf mag afwijken van cao om bankroet te voorkomen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

21 reacties op “Taxibedrijf Klomp en vakbond FNV opnieuw voor de rechter”

Duco Douwstra|07.01.16|10:04

FNV weg er mee,het maakt FNV niets uit dat alle chauffeurs straks zonder werk van een UWV uitkering rond moeten komen en daarna in de bijstand belanden.Werkgelegenheid is voor de meeste mensen nog belangrijker dan inkomen.Oké de lonen zijn extreem laag,maar om van woon naar werk te reizen aan te merken als arbeid is toch bij de werknemers van het FNV,of SFT ook niet aan de orde.En chauffeurs die met hun busje naar het eerste ophaaladres rijden,hebben feitelijk gedeeltelijk een auto van de zaak.

Henri Seubers|07.01.16|10:20

Bedrijf moeten zich aan de cao houden. Ook als anders een faill. dreigt.Als je als bedrijf failliet dreigt te gaan,op de kosten van woon/werkverkeer,dan heb je verkeerd ingeschreven, te weinig marge.Het is ook nog zo dat er al een win/win situatie is.Een chauff.wordt bij een route gezocht, die het dichtst bij het eerste kind woont, dus aanrijtijd is al minimaal.Wat als iedere chauff.zou zeggen, ik haal de bus wel vd zaak(vaak erg ver vh eerste kind is), dan moet de tijd sowieso betaald worden.

John Doe|07.01.16|10:21

Gut wat ben jij een dom mannetje Douwstra,
Ik heb er toch niet om gevraagd om vanuit Heemstede aan de andere kant van Haarlem te moeten beginnen. Daarbij zou ik graag willen weten of dat die directeur ook een deel van zijn salaris heeft ingeleverd. Oke mijn loon is extreem laag en kan ik nog beter in de steun zitten dan me elke dag de pleuris te rijden om dit loonniveau te kunnen halen. Maar wij Nederlanders zijn nou eenmaal heel goede slavendrijvers, toch?

Duco Douwstra|07.01.16|10:30

Maar misschien is de truc die PostNL heeft uitgehaald wel de oplossing voor veel taxibedrijven die met dezelfde problemen te kampen hebben.Nu de vakbekwaamheid niet meer verplicht is voor een taxichauffeur,kan hij zich in laten schrijven bij de KvK en laten inhuren als Zzp-er.Weg FNV en SFT weg loonadministratie en sociale lasten.Zo wil de overheid dat toch,laat de chauffeurs na de schoolroutes eigen werk doen dan zijn ze niet meer werkzaam voor 1 werkgever,of gezamenlijk in een VOF,innoveren!!

Ron van Gurp|07.01.16|11:21

Ik ben blij dat Doustra niet mijn werkgever is, bah wat een asociaal.
Juist in de taxibranche is een CAO van groot belang en bijna iedereen houdt zich ook aan de afspraken. Als je als werkgever niet van plan bent om je aan die afspraken te houden dan is het legitiem dat zowel SFT als vakorganisaties ervoor zorgen dat deze zweer wordt uitgeroeid. Klomp de groeten en snel wegwezen.
Het vervoer wordt gegarandeerd door een andere onderneming overgenomen en personeel is er al.

Renata Dartelin|07.01.16|12:31

Goh Duco, ga jij maar rijden dan voor een appel en een ei !

Huib van der Kleij|07.01.16|12:58

Hoe kan een ander dit vervoer overnemen en 75% personeel plus eventueel deel wagenpark zonder in problemen te komen .anders zou klomp het ook kunnen blijven doen.Waarschijnlijk moeten de contracten opengebroken worden. Het mooiste voor de taxi is de Nma afschaffen zodat er een landelijke afspraak komt tussen gemeentes voor een landelijk prijsafspraak voor zowel regio als schoolvervoer en dat daarbij de vervoerders in die regio worden voorzien van dit vervoer en niet zoals nu wel ziet dat komt.

Huib van der Kleij|07.01.16|13:01

vervolg dat vervoerders uit Brabant of Limburg vervoer doen in Z-H of Zeeland maar weer plaatselijke vervoerders inhuren STOM Laat ze in hun eigen sop gaarkoken is mijn motto.

Huib van der Kleij|07.01.16|13:07

vervolg : omdat vervoerders uit regio limburg intekenen voor vervoer in Z-H of zeeland maar weer plaatselijke vervoerders inhuren tegen bodemprijzen Stom Mijn motto laat ze in hun eigen sop gaarkoken.

Gerrit Kreeftmeijer|07.01.16|13:10

goh duc ben jij dat mannetje dat ooit eens directeur was van ratax en utax
samen met de fusie daarvan
je echt zielig hoor met je reactie op de mensen die proberen betaalt te krijgen waarvoor ze werken
en dat kunnen we maar beter niet aan jouw overlaten

Patrick Zoll|07.01.16|17:11

gerrit ik denk dat deze duco s.t.n. (Stichting Taxibelangen Nederland) heeft opgericht ik weet alleen niet of dat nog bestaad.
stn had ook van die rare plannen .

J.s. van Bochove|07.01.16|18:08

Klomp verweert zich door te stellen dat chauffeurs na verlies van een contract werden overgeheveld naar andere routes. een duidelijk voorbeeld van te lage inschrijving en niet rekening houden met schuiven van personeel, dit deed zich voor het eerst voor in 2005 toen zat klomp ruim € 6,00 onder de laagst ingeschrevene. dit gaat helaas ten koste van niet alleen de werknemers maar ook van de gezonde werkgevers. opdrachtgevers en ingeschakelde projectbureaus zijn ook mede verantwoordelijk hier voor

Tjerk Vinckx|07.01.16|19:17

De arbeidsmarkt is aan het imploderen, van Rabo t/m V&D, met dank aan de overheid met z’n premies en de eisen van de bondgenoten.Menig chauffeur is vervangbaar, een karig loon is nog altijd meer dan de uiteindelijke bijstand.Velen van U zijn via het UWV op de taxi belandt,U zou toch beter moeten weten. De werkgever is niet de vijand, nooit spugen naar de hand die U te eten geeft !!

Wiel Bours|07.01.16|19:33

ja ik maak in de praktijk rond 144 uur per maand dat was volgens het uwv genoeg om mij uit de ww te zetten maar ik krijg die uren niet uitbetaald van de firma klomp krijg rond de 59 uur niet betaald per maand is bruto toch z,n 734,55 euro wat ik mis loop per maand dan werk ik bijna 8 dagen voor niks en dat een heel school jaar 10 maanden a 734,55 7345,50 wat ik misloop

Duco Douwstra|08.01.16|12:26

Jammer dat er zo agressief gereageerd wordt, terwijl ik juist zeg dat taxichauffeurs extreem weinig verdienen. Maar werknemers uit welke branche dan ook die 2 uur per dag moeten reizen om op hun werk te komen, soms ook omdat het kantoor verplaatst is van b.v. Utrecht naar Amsterdam of zo. Die krijgen deze 2 uur toch ook niet uitbetaald als werkuren. En FNV heeft boter op haar hoofd, vanaf dag 1 hadden ze bij de aanbestedingen moeten protesteren tegen inschrijvingen onder de kostprijs.

Johan Zevenbergen|08.01.16|15:02

Je kan mij niet vertellen dat de verantwoordelijke hoog opgeleide ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding, niet hebben geweten dat het bedrag te laag was en tot moeilijkheden zou lijden.
Wellicht kunnen deze ambtenaren iets van hun riante salaris bijdragen aan diegenen die nu de dupe zijn.

Rob van Wieren|08.01.16|15:17

Te zot voor woorden!
Een bedrijf hoeft zich niet aan de CAO te houden en een werknemer wel?
Dan is ’t einde Job en zien of ie in aanmerking komt voor een WW-uitkering!
Wet/CAO zijn duidelijk,rijtijd is werktijd!
Daags gaat er een half uur af ivm woon/werkforfait.
Dan maar failliet,gaan chauffeurs en bussen naar een andere aanbieder.
Een chauffeur krijgt al te weinig betreft de verantwoordelijkheid en risico’s.
Als het bedrijf failliet gaat,zijn de chauffeurs nodig bij een andere aanbieder.

Duco Douwstra|09.01.16|12:26

Beste Rob, er zit toch verschil tussen reistijd (woon werk) en rijtijd. Iedereen moet naar zijn werk toe en het is best een luxe als je de reistijd met de auto van de zaak mag doen. Maar daar zijn hier de meningen over verdeelt, alleen jammer dat er ook boos gereageerd wordt. En de ruim 100 mensen die in het verleden bij mij gewerkt hebben, komen vaak naar mij toe, om te zeggen dat ze een leuke tijd bij mij hebben gehad.Het was ook meer een tijd van ongecontroleerde vrijheid blijheid,dan nu :-}}

Freek Daemen|25.01.16|07:04

Het is best raar dat er wordt verondersteld dat de werkgever maar denkt alles te kunnen maken. Voor mij 10 andere ? Denk het niet! Maar dat komt wel wanneer er echt weer eens geluisterd moet worden naar de klant. Denk dat de overheid daar maar eens aandacht aan moet gaan besteden. Want op dit moment worden klanten behandeld als vuil en de chauffeurs vaak ook. De werkgever vult zijn zakken door het uit de zakken van de werknemer te stelen en zegt de werknemer dat hij daar maar blij om mag zijn.

Freek Daemen|25.01.16|07:11

Overigens werk ik voor een bedrijf die wel gewoon eerlijk zegt jongens we kunnen voor dat geld niet rijden, sorry we zullen minder uren draaien.
En niet voor een habbekrats een aanbesteding aanneemt en vervolgens de werknemers uitwringt. als meer aannemers dit zouden doen dan zouden de prijzen van de aanbestedingen niet zo achterlijk laag zijn.
Maar ga vooral door met elkaar het licht niet gunnen,maar ga dan niet zielig doen en zeggen dat jullie niks overhouden en over de kop gaan.

Frank En Ineke|03.02.16|16:37

Een eerste ophaaladres is NIET je werkplek en je taxi is geen vervoermiddel om je naar je werkplek te brengen.
JE TAXI IS JE WERKPLEK!