Groengas, voertuig, Willemsen, de Koning, CNG, taxi, taxibedrijf

Juridisch gevecht tussen Willemsen de Koning en Gelderland nog in volle gang

De juridische strijd om miljoenen tussen de provincie Gelderland en taxibedrijf Willemsen de Koning gaat nog altijd verder. Het is een jaar geleden dat Gelderland een vordering van maar liefst 5,8 miljoen indiende bij WdK, onder meer vanwege een onterechte betaling van voorschotten tot schadevergoeding en opgelegde malussen. Die juridische bodemprocedure loopt nog altijd. Net als het hoger beroep van WdK waarin het taxibedrijf zich niet heeft neergelegd bij de rechterlijke afwijzing van haar schadevergoeding van 4,7 miljoen euro. Inmiddels zijn er diverse rechtszaken over en weer gevoerd waarbij beide partijen informatie van elkaar eisen. Volgende week is een nieuwe deadline voor het aanleveren van juridische stukken in de bodemprocedure over de terugbetaling van voorschotten.

“De procedure loopt nog, verder geven we geen commentaar.” Dat is zowel de reactie van de provincie Gelderland als die van Marc Bolderman, directeur Willemsen de Koning.

Vennootschappen

Uit recent gepubliceerde uitspraken blijkt dat de provincie Gelderland vermoedt dat Willemsen de Koning haar bezittingen probeert veilig te stellen door te schuiven met vennootschappen. De provincie betaalde WdK in totaal 2,2 miljoen euro aan voorschotten tot schadevergoeding vanwege het dalende ritaantal Regiotaxi Gelderland in afwachting van een rechterlijke uitspraak; de zogenaamde overbruggingsregeling. Die wil de provincie terug. Ook wil Gelderland 1,1 miljoen euro aan opgelegde malussen en 2,5 miljoen vanwege extra kosten vorderen.

De rechter bepaalde namelijk in december 2014 dat de provincie geen schadevergoeding hoefde te betalen aan WdK. In die procedure loopt nog hoger beroep. Maar de partijen hadden in de overbrugginsovereenkomst afgesproken dat de voorschotten na de rechterlijke uitspraak weer terugbetaald zouden worden. Vervolgens trok WdK de stekker uit het vervoer en liet de werkmaatschappijen failliet verklaren. De provincie had het voorschot echter betaald aan de moedermaatschappij van WdK. Maar die is ondertussen bezig met een interne herstructurering. Daarom zaten beide partijen in september 2015 weer voor de rechter voor de bodemprocedure. De provincie vreest dat alle bezittingen uit de moedermaatschapij worden overgeheveld naar nieuwe BV’s.

Aandelen-transacties

De provincie eiste inzage in de boekwaardes en levering van aandelen en tussen Taxiservices Utrecht BV, Willemsen-de Koning BV, Willemsen-de Koning Personenvervoer BV en Willemsen-de Koning Taxiservices BV. Want na het afwijzen van de schadevergoeding heeft Willemsen-de Koning al haar aandelen in Taxiservices Utrecht BV, Willemsen-de Koning Personenvervoer BV en Willemsen-de Koning Taxiservices overgedragen en geleverd aan Willemsen-de Koning Groep BV. De rechter bepaalde in zijn uitspraak dat WdK die inzage moest geven. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Halverwege december kwam de kwestie opnieuw voor de rechter. Willemsen de Koning eiste de ruwe gegevens of rittenbakken van de Regiotaxi Gelderland helemaal terug tot 2008. Hiermee wil de vervoerder vaststellen of de provincie fouten heeft gemaakt bij de aanbesteding en dus aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies. Want de volumes vielen zwaar tegen ten opzichte van de gegevens in het bestek, waardoor het vervoer verlieslatend werd tegen het geoffreerde tarief. Het voortbestaan van de taxivervoerder kwam hiermee in gevaar.

Volgens WdK is de provincie aansprakelijk voor deze verliezen. Er was immers in het bestek opgenomen dat bij een daling van 20% van het vervoer ruimte is voor een afstemmingsgesprek om een compensatieregeling te treffen. Dat is ook gebeurd middels de voorschotten die verstrekt zijn door de provincie. Dus ook de provincie had gerekend op een gerechtelijke uitspraak waarin WdK deels een compensatie zou krijgen. Vanaf dag één bleek er volgens WdK namelijk een niet verklaarbare afwijking te zijn in de rit-aantallen, waardoor er een flinke overcapaciteit was ontstaan.

Bodemprocedure

De provincie weigerde de ruwe data echter aan te leveren. Ze stelt niet over bruikbare data van de betreffende periode te beschikken. De rechtbank heeft besloten dat zij hier geen oordeel over kan vellen, zonder eerst een mondelinge toelichting van partijen te krijgen. Deze uitspraak, die vorige week is gepubliceerd, is onderdeel van de bodemprocedure die nog loopt. Daarom bepaalde de rechter dat de zaak weer op de rol zal komen van 27 januari 2016 voor conclusie van antwoord in de hoofdzaak; de zaak over de eis van de provincie tot terugbetaling van de voorschotten.

Daarna verwacht de rechtbank een comparitie van partijen te bevelen. De bedoeling daarvan is meer inlichtingen over de zaak te verkrijgen. Ook probeert een rechter dan vaak te kijken of er mogelijkheden zijn om partijen een vergelijk te laten komen.

Vonnis

Pas wanneer de hele bodemprocedure is doorlopen, wordt er een eindvonnis gewezen door de rechter. Een schikking lijkt een lastig verhaal; de provincie kan niet opeens haar vordering intrekken. Want de rechter heeft bepaald dat zij geen schadevergoeding aan WdK hoefde te betalen. Dus als ze wel zou compenseren, zou dat een ‘wezenlijke wijziging van de opdracht zijn’. Ook loopt de provincie dan het risico dat er niet wordt voldaan aan de regels met betrekking tot staatssteun.

Willemsen de Koning probeert uiteraard uit alle macht de overgebleven vennootschappen buiten schot te houden van de dreigende miljoenenclaim om te overleven. En zelfs een deel van haar verlies terug te krijgen via de hoger beroep-zaak. Wanneer het eindvonnis in de bodemprocedure wordt bepaald, valt moeilijk te zeggen. Dat kan nog maanden tot misschien zelfs meer dan een jaar duren.

Bart Pals

Lees ook: Gelderland eist 5,8 miljoen euro van Willemsen de Koning

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.