taxibord, daklicht, taxi

Uitvoering Regiotaxi-vervoer Flevoland naar drie bedrijven

taxibord, daklicht, taxi

De uitvoering van het Regiotaxi-vervoer in de provincie Flevoland is gegund aan drie taxibedrijven: Van Slooten Taxi en Transport heeft basepoints Emmeloord en Zeewolde gewonnen. Taxicentrale Zwolle heeft basepoint Lelystad. En Vloettax Personenvervoer heeft basepoint Dronten. Daarnaast zijn een aantal vervoerders gecontracteerd om in spitstijden zogenaamd ‘flexvervoer’ te kunnen aanbieden om pieken in het vervoer te kunnen opvangen. Dit zijn Willemsen – de Koning Personenvervoer, Houwen Personenvervoer en Taxicentrale Witteveen.

De provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde hebben ervoor gekozen om regie en uitvoering van het vervoer apart aan te besteden. Hierdoor is het nu mogelijk dat meerdere marktpartijen een rol krijgen bij de uitvoering van het vervoer. Bij de eerdere aanbesteding van de regiefunctie kwam Connexxion als winnaar uit de bus.

Regie en vervoer

Het is voor het eerst in Nederland dat op deze wijze regie en vervoer apart zijn aanbesteed. Doelstellingen van deze nieuwe manier van organiseren en inkopen zijn onder andere een grotere mate van flexibiliteit en de mogelijkheid om meerdere vormen van kleinschalig vervoer in samenhang te organiseren en te plannen.

“Momenteel wordt door de Connexxion en de genoemde vervoerders druk gewerkt aan de voorbereiding van de start van het regiotaxi-vervoer per 1 april 2016”, meldt Otto Cazemier van Mobycon, die de aanbesteding heeft begeleid namens de provincie Flevoland en momenteel ook als projectleider bij de implementatie is betrokken.

Mobiliteitscentrale

“Vervolgens zal worden gekeken of en op welke wijze de komende jaren ook ander vervoer kan worden georganiseerd door de Mobiliteitscentrale. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar het leerlingenvervoer van de vier deelnemende gemeenten. Ook zal worden onderzocht of het ook voor de zorginstellingen in het gebied interessant is hun vervoer door de Mobiliteitscentrale te laten verzorgen”, aldus Cazemier.

In het model dat Flevoland bedacht heeft wordt de operationele regie, het contractmanagement en de ontwikkeling gescheiden van de ritten. Er is één contract voor de regie en meerdere voor de het vervoer. De winnaars van de vervoers-aanbesteding kunnen indien gewenst diverse onderaannemers contracteren.

Exploitatie

In Flevoland wordt gekozen voor een groeimodel, waarbij de rol van de regiecentrale gedurende het proces nog kan veranderen. Bij de start van de exploitatie in april 2016 voert de mobiliteitscentrale regie uit over Regiotaxi Flevoland. Op termijn kunnen hier andere vormen van vervoer (AWBZ-, Wsw,-, leerlingen- en Valysvervoer) aan worden toegevoegd. Wel is het zo dat iedere gemeente voor zich mag bepalen of zij meedoet.

Bart Pals

Lees ook:

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Uitvoering Regiotaxi-vervoer Flevoland naar drie bedrijven”

Johan Zevenbergen|03.02.16|10:52

Kartel vorming?

Huib van der Kleij|03.02.16|13:43

Volgens mij volgen ze daar in Flevoland taxi pro en de commentaren. Want op deze manier is het voor iedereen een win/win situatie Alleen ben ik bang dat de mogelijkheid bestaat dat de overheid zelf dit weer de das omdoet in de vorm van de Nma . Dit hoeft niet als Flevoland zich maar indekt. Hopelijk laten ze daar al het Wmo vervoer hieronder vallen zodat de dekkingsgraad optimaal kan worden ,als Connexxion de ritten beschouwd als ritten naar eigen personeel volgt de grootste dekkingsgraad .

Huib van der Kleij|03.02.16|14:20

Waarom is de Nma opgericht : bescherming consument. In dit geval de overheid zelf, echter bepaalt deze zelf de tarieven in overleg. Zoals ik het zie hebben nieuwe wetten geen goed gedaan aan de economie ,vroeger had je vast personeel en parttimers want het meeste werk was tussen (07.00 en 09.00 u) en(15.00 en 16.00) Niemand klaagde Gemeentes niet taxi niet. Het toverwoord kwam “aanbesteden” taxi’s failliet ,geen geld voor sociaal plan Overheid nu meer geld kwijt aan die werklozen