Leerlingenvervoer, taxi, taxibus

D66 Amsterdam wil af van afstandscriterium leerlingenvervoer

D66 Amsterdam wil dat de gemeente het afstandscriterium in het leerlingenvervoer loslaat. Kinderen die naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan, bijvoorbeeld omdat ze verstandelijk of lichamelijk gehandicapt zijn, kunnen vaak niet zelfstandig naar school. Nu krijgen alleen ouders die verder dan vijf kilometer van de school wonen een vergoeding voor het vervoer van en naar de school. D66 Amsterdam wil dat criterium loslaten en dient een intiatiefvoorstel in.

D66-raadslid Dehlia Timman: “Voor de ouders van deze kinderen zijn de zorgtaken al behoorlijk zwaar. Het halen en brengen van en naar school is een enorme opgave. Leerlingenvervoer moet daarom aansluiten bij de situatie van het kind en het gezin, ook als ze op vier kilometer van een school wonen.”

Vervoer

Het idee achter de vijf kilometer zone is dat indien een school dichtbij huis is de ouders kunnen lopen of fietsen. Bij kinderen met een handicap of gedragsstoornis verschilt het echter enorm wanneer een kind wel of niet kan fietsen of zelfstandig kan reizen. Voor kinderen met ernstige problemen zal zelfs voor vier kilometer afstand tot de school vervoer nodig zijn, terwijl het voor sommige ouders geen probleem is om een kind zes kilometer verderop naar school te brengen.

Timman: “D66 vindt dat wat een kind nodig heeft om veilig op school te komen, centraal moet staan bij de vraag of je wel of geen vergoeding krijgt voor de vervoerskosten. Het aantal kilometers dat iemand van een school af woont mag niet doorslaggevend zijn.” Ook wil de partij dat door experts op school per kind worden gekeken hoe veilig het is om zelfstandig te reizen in plaats van dat de gemeente dit bepaald.

Speciaal onderwijs

Veel scholen voor speciaal onderwijs hebben expertise op het gebied van bepaalde gedragsproblemen of stoornissen. Het kan daardoor voorkomen dat een kind beter gedijd op een school ver van huis, in plaats van die ene school voor speciaal onderwijs in de buurt. Timman: “Een kind moet naar die speciale school kunnen die het beste bij hem of haar past. Het mag niet zo zijn dat kinderen niet de juiste ondersteuning krijgen door een kilometercriterium van de gemeente.”

`”De Wet Voortgezet Onderwijs WVO bepaalt hier dat de het uitgangspunt dient te zijn dat het vervoer passend is voor de leerling. De huidige verordening is dus niet in overeenstemming met de WVO”, aldus de partij.

G4

Amsterdam is de enige gemeente uit de G4 die het afstandscriterium van toepassing verklaart op leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt het afstandscriterium niet voor gehandicapte kinderen. Ook volgens het modelreglement voor de verordening leerlingenvervoer van de VNG3 is het criterium voor het toekennen van vervoersvergoeding of het kind gehandicapt is.

In 2015 is in totaal aan 2213 leerlingen een voorziening voor leerlingenvervoer toegekend door de gemeente. De totale kosten leerlingenvervoer waren in dat jaar € 4.900.955,-. Dat komt neer op gemiddeld € 2.215,- per toegewezen voorziening leerlingenvervoer. “In de begroting 2015 was een bedrag van € 5.942.970,- opgenomen voor leerlingenvervoer, er is dus nog ruimte in het budget”, aldus D66 in het initiatiefvoorstel.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.