Aanbestedingswet, Sjoerd Schouten, Infense Advocaten

Certificaten worden belangrijker in nieuwe aanbestedingswet

Als een aanbesteder binnenkort in een aanbesteding een specifiek certificaat eist (zoals TX-Keur), dient een biedend taxibedrijf er ook werkelijk voor te zorgen dat hij dit certificaat of een gelijkwaardig certificaat bezit. “Nu kan een bieder die geen certificaat bezit ook op andere manieren bewijzen dat hij voldoet aan de gestelde eisen die verbonden zijn aan het certificaat, maar dit is door een verandering in de aanbestedingswet straks niet altijd meer mogelijk”, legt advocaat Joost van de Wetering van Infense Avocaten uit.

Van de Wetering sprak over de nieuwe aanbestedingswet tijdens de jaarlijkse Kennismiddag aanbestedingsrecht van Infense Advocaten. Die aanbestedingswet – en dus de nieuwe regel voor het bezit van certificaten – gaat hoogstwaarschijnlijk per 1 juli in. Bij deze nieuwe regel geldt overigens wel dat het taxibedrijf de tijd moet hebben om na bekendmaking van de aanbesteding een certificaat te kunnen behalen.

Certificaat

De oude wet stelde dat een aanbestedende dienst behalve een certificaat ook andere bewijzen moest accepteren waarmee de bieder bewees dat hij voldoet aan de eisen die aan het certificaat zijn verbonden. Maar door de nieuwe aanbestedingswet kunnen bedrijven binnenkort geen andere bewijzen meer aanleveren, wanneer de meedingende partij tijd genoeg had om het gevraagde of een gelijkwaardig certificaat te behalen.

“De wet bepaalt straks dat alléén als een aanbieder niet binnen de gestelde termijnen het gevraagde certificaat of een gelijkwaardig certificaat kan verwerven om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden, andere bewijzen dan een certificaat mag aanbieden”, aldus advocaat Sjoerd Schouten van Infense Advocaten. Die andere bewijzen moet de aanbesteder dan accepteren.

Tijd bepalende factor

Volgens Van de Wetering wordt tijd dus de bepalende factor in de nieuwe aanbestedingswet. Wanneer een aanbesteder om een certificaat vraagt – binnen de kaders waarbinnen zo’n certificaat mag worden gevraagd – kunnen dus alleen bedrijven die dit certificaat of een gelijkwaardig certificaat al bezitten meedingen naar de aanbesteding of bedrijven moeten het certificaat behalen voordat ze zich inschrijven.

Dit kan in de praktijk betekenen dat bieders die bijvoorbeeld geen TX-keur of ISO of gelijkwaardig hebben of dit hebben laten verlopen, binnenkort sneller kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen waarin specifiek om een certificaat wordt gevraagd.

Belang certificaat

Volgens Schouten kan het belang van bepaalde certificaten door deze wetswijziging stijgen. “Uiteraard verschilt dat per branche en hangt dit onder andere ervan af of er gelijkwaardige certificaten verkrijgbaar zijn. We moeten in de praktijk zien wat de effecten van de wetswijziging zijn.”

Inge Jacobs

Auteur: Inge Jacobs

6 reacties op “Certificaten worden belangrijker in nieuwe aanbestedingswet”

taxibelangen STN|02.05.16|11:45

Het blijft toch een rare zaak, aan de ene kant laat men de ‘vakbekwaamheidseis’ bij het aanvragen van een taxivergunning vallen. Terwijl dat toch juist de geëigende weg is/was om aan te tonen dat een taxiondernemer ‘vakbekwaam’ is, en aan de andere kant eist men straks dat ondernemers over een TX-keur of ISO of gelijkwaardig beschikt. Het hebben van een vergunning is straks dus van geen enkele waarde meer.

Johan Zevenbergen|03.05.16|17:13

@STN
Wellicht waren er teveel ondeskundige vakbekwame taxi ondernemers en teveel mazen in de wet.

kevin venlo|04.05.16|09:37

ik lees altijd overal tx keur of Iso, maar het convenant met ILT wordt nooit gevraagd terwijl je hiermee toch wel aan alle eisen voldoet…

Albert van Kerkhoff|04.05.16|09:47

STN en Johan, het zijn twee geheel verschillen de regelgevingen. De vervoersvergunning heeft een andere betekenis dan de concessie toewijzing. Een vervoersvergunning dient ten alle tijde aan de aanvrager toegekend te worden. Er zijn op grond van vrijheid van ondernemen maar beperkte afwijzingsgronden. Het keurmerk heeft een ruimere weigergronden ruimte. Hierbij komt de vrijheid van koop van de klant en verkoop van de onderneming in stelling. Een koper is niet verplicht een product af te nemen.

Johan Zevenbergen|04.05.16|22:33

Eenvoudiger willen we het niet maken.

taxibelangen STN|10.05.16|16:53

Het is dus terug te voeren op falend beleid omtrent de taxivergunning, eisen werden te soepel gesteld en niet afdoende gecontroleerd. Overigens is voor het verkrijgen van een TX-keur nog wel ‘vakbekwaamheid’ vereist (reglement TX-keur, versie 13, voorschriften punt 3.3)