Vrouwe Justitia, Justitie, rechtbank

Beoordeling inschrijvers Zeeuws doelgroepenvervoer moet opnieuw

Het samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen mag de voorlopige gunning van een aantal vormen van doelgroepenvervoer aan Taxi de Vlieger niet omzetten in een definitieve gunning. Alle inschrijvingen moeten opnieuw beoordeeld worden. Het samenwerkingsverband moet hiervoor bovendien een nieuwe beoordelingscommissie in het leven roepen.

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam bepaald in twee verschillende kort gedingen die de drie zittende vervoerders hadden aangespannen tegen het samenwerkingsverband. Hoewel het ging om twee rechtszaken en twee vonnissen, werden de zaken wel tijdens eenzelfde zitting behandeld. De vervoerders (Taxi de Zwart in de ene zaak en Taxi Grenszicht in combinatie met Taxi Segers in de andere zaak), waren het niet eens met de beoordelingsmethodiek.

Kansendossier

Bij de aanbesteding van het wmo-vervoer, de haltetaxi en het vervoer jeugd-GGZ in Zeeuws-Vlaanderen speelde naast prijs ook kwaliteit een belangrijke rol. Zo was er sprake van een kansendossier: een document waarin de vervoerders duidelijk moesten maken op welke manier zij zich zouden kunnen onderscheiden. Ook vroeg de aanbesteder om de naam met daarbij een uitgebreid CV van degene die de vervoerders als contactpersoon – de zogeheten sleutelfunctionaris – wilden aanstellen.

Uit de voorlopige gunning bleek dat dat Taxi de Vlieger op de gunningscriteria kansendossier en op het CV van de sleutelfunctionarissen hoger scoorde dan de huidige vervoerders. Volgens de vervoerders was de motivering van de opdrachtgever onduidelijk en beoordeelde de aanbesteder ook nog eens op aspecten die tevoren niet expliciet omschreven waren. Al tijdens de inlichtingsfase had Taxi de Zwart vragen gesteld over de in haar ogen onduidelijk beoordelingssystematiek.

Motivering

In beide zaken oordeelde de rechter dat er een herbeoordeling moet plaatsvinden omdat de motivering van de aanbesteder op verschillende punten ondeugdelijk was. Daarmee is Taxi de Zwart volledig in het gelijk gesteld. Dat geldt niet voor Grenszicht, want dat bedrijf had als voornaamste eis dat de opdracht opnieuw moest worden aanbesteed. Daar ging de rechter niet in mee. De rechter bepaalde wel dat de inschrijving opnieuw bekeken moet worden. Herbeoordeling geldt overigens niet alleen voor de inschrijvingen van Taxi de Zwart en Taxi Grenszicht. Omwille van het gelijkheidsbeginsel moeten alle inschrijvers van de rechter opnieuw beoordeeld worden.

De bedoeling was dat de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen op 1 juli zou ingaan voor een periode van vier jaar. Hoe de planning er nu uitziet, is nog niet duidelijk. De gemeenten die samenwerken binnen Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen bepalen eerst of ze in spoedappel gaan, hoger beroep met een spoedeisend karakter, zo laat een woordvoerder van de gemeente Terneuzen weten. Met de huidige vervoerders is afgesproken dat zij voorlopig blijven rijden.

Auteur: Yvonne Ton

1 reactie op “Beoordeling inschrijvers Zeeuws doelgroepenvervoer moet opnieuw”

Piet Pietersen|22.06.16|11:14

Over dezelfde kwestie loopt ook nog een bodemprocedure in Walcheren. Motivering in gunningsbeslissing in afwijking van het bestek, als je niet bij de GVC betrokken bent mag je kennelijk niet meedoen.