rolstoelstaxi, rolstoelvervoer, taxi, wmo

Zorgen over wmo-vervoer Heerenveen weggenomen

De gemeente Heerenveen en de Actiegroep Wmo Vervoer zitten weer op één lijn over de nieuwe invulling van het wmo-vervoer. De circa 1.100 wmo-pashouders kunnen straks kiezen uit zeven vervoerders, waar deze vorm van vervoer eerst door één bedrijf werd verzorgd.

Na een uitgebreide inventarisatie van klachten vanuit de doelgroep kwam de actiegroep met een rapport genaamd ‘De kwaliteit van het wmo-taxivervoer in Heerenveen’, met als doel de algehele kwaliteit voor zowel de pashouders als de chauffeurs te verhogen. Klachten waren er bijvoorbeeld over al dan niet gepast vervoer, onlogische ritcombinaties of chauffeurs die onvoldoende met de doelgroep wisten om te gaan.

Deze publicatie vormde een belangrijke aanleiding om in de nieuwe aanbesteding voor een andere aanpak te kiezen. Alle partijen schreven in voor een vaste prijs en werden beoordeeld op kwaliteitscriteria en gecontroleerd op onder meer het beschikken over de juiste keurmerken, vergunningen en het naleven van de cao Taxivervoer. Daaruit kwam een gunning aan zeven vervoerders uit voort: De Vier Gewesten met als onderaannemer Personenvervoer L. Wolters; Kijlstra Taxivervoer met als onderaannemers Personenvervoer Kort en Taxi Troost en De Boer; Taxicentrale Heerenveen; Taxi Oenema/Taxicentrale Witteveen; Taxicentrale Reidsma; Taxi Koopmans en Vervoersmanagement Noord-Nederland met als onderaannemer Taxicentrale Heerenveen.

Aanbevelingen overgenomen

Tot eind vorige week had de actiegroep, waarin de SP Heerenveen en vakbond FNV vertegenwoordigd zijn, nog wat twijfels over de invulling van de nieuwe aanpak en de mate waarin de aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen. Een gesprek met de gemeente Heerenveen nam die zorgen weg, zo legt Dimph van Ruth van de SP in Heerenveen uit. “Zo werden we tijdens de aanbestedingsprocedure een beetje buiten de deur gehouden. In dat gesprek is duidelijk geworden waarom: zo’n aanbesteding is juridisch complex en met de gevoelige informatie waarvan dan sprake is moet je zorgvuldig omgaan.” Verder bleek dat de aanbevelingen uit het rapport zo goed als volledig zijn overgenomen.

Van Ruth rept van een “heel goed gesprek” met Jochem Sloothaak en Sjoukje van der Horst van de gemeente Heerenveen. “Gekeken naar de manier waarop de gemeente alles heeft uitgewerkt, en gezien het feit dat ze nog steeds openstaan voor onze suggesties, kan ik wel stellen dat de samenwerking weer volledig is. We hopen dat Sociaal Fonds Taxi en de Inspectie Leefomgeving en Transport hun controles beter kunnen gaan uitvoeren. De gemeente Heerenveen zelf zet gespecialiseerde toezichthouders in, alles met het oog op waarborging van de kwaliteit en het aan het licht brengen van eventuele misstanden. Als alles eenmaal loopt gaan we opnieuw in gesprek om te evalueren en eventuele knelpunten op te lossen.”

Hogere kwaliteit

De komende weken mogen de wmo-pashouders een keuze gaan maken voor één van de zeven vervoerders. Middels een formulier maken zij hun voorkeur bekend, zodat ook de taxibedrijven ruim vóór de aanvangsdatum van 12 augustus weten waar ze aan toe zijn. En dan nog is er een stok achter de deur. Mocht een pashouder een gegronde klacht hebben over zijn of haar vervoerder dan kan er meer dan eens naar een andere aanbieder worden overgestapt. Dat is zelfs nog een stap verder dan de aanvankelijke aanbeveling die in maximaal één overstap per jaar voorzag.

De insteek is en blijft dat de kwaliteit van het wmo-vervoer in Heerenveen met de nieuwe aanpak wordt verhoogd, benadrukt Dimph van Ruth. “Doordat alle partijen voor een vaste prijs inschreven, is het concurreren op prijs verleden tijd. Nu komt het op vakmanschap en kwaliteit aan. Daar profiteren niet alleen de pashouders van, maar ook met name de kleinere bedrijven die door de oude manier van aanbesteden kapot geconcurreerd werden. Het vervoeren van wmo-pashouders hoort gedaan te worden door gediplomeerde taxichauffeurs, maar door met name social return staat dat zwaar onder druk. Met onze aanpak, met alle eisen en controles, kunnen de vervoerders niet anders werken dan met gediplomeerd en gekwalificeerd personeel. Diverse gemeenten reageren positief op onze benadering en we hopen echt dat dit landelijk veel navolging krijgt.”

Vincent Krabbendam

Lees ook: Niet één maar zeven wmo-vervoerders in Heerenveen

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

1 reactie op “Zorgen over wmo-vervoer Heerenveen weggenomen”

Pierre van Aert|07.06.16|23:49

Het allerslechtste scenario ? Dan sta je dus met 7 verschillende taxi’s bij een buurthuis om 7 klanten naar dezelfde wijk te brengen tegen een minimum prijs, want dat is het WMO tarief.
In plaats dat 2 of drie taxibedrijven de ritten kan combineren en er nog wat aan overhouden.