Connexxion, leerlingenvervoer

Ouders Gooi en Vechtstreek tevreden over leerlingenvervoer

Connexxion, leerlingenvervoer

Ouders en verzorgers in de Gooi en Vechtstreek zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over het leerlingenvervoer dat Connexxion hier verzorgt. Driekwart geeft het bedrijf hiervoor een rapportcijfer 8 of hoger. Toch signaleert een klein deel van de ouders een teruggang in de geleverde kwaliteit, met name omdat zij nu te maken hebben met een grotere vervoersorganisatie dan voorheen. Connexxion gaat verder onderzoek doen naar wat er eventueel nog kan worden verbeterd.

Connexxion voerde het tevredenheidsonderzoek uit onder de ouders en verzorgers van 630 leerlingen in Muiden, Blaricum, Bussum, Naarden, laren, Wijdemeren, Hilversum, Huizen en Eemnes. In totaal 225 respondenten vulden de enquête in. Omdat de meeste kinderen al meerdere jaren gebruik maken van het vervoer konden de ouders en verzorgers ook iets zeggen over de ontwikkeling van de dienstverlening. In meer dan de helft van de gevallen worden de huidige leerlingen al langer dan drie jaar door Connexxion Taxi Services vervoerd.

Voor het leerlingenvervoer in zijn geheel geeft driekwart van de ouders een 8 of hoger; 90 procent geeft een rapportcijfer van 7 of hoger. Over de kwaliteit van de chauffeurs en de betrokkenheid die zij bij het vervoer van de kinderen tonen zijn de ouders over het algemeen erg tevreden. Bijna 80 procent geeft de chauffeurs een 7 of hoger; ruim de helft beoordeelt hen met een 8 of hoger.

Veel vertrouwen

Naast kwaliteit en betrokkenheid van de chauffeurs speelt ook het vertrouwen dat de ouders en kinderen in hen hebben een belangrijke rol. Mensen vertrouwen hun kinderen immers op dagelijkse basis aan de chauffeurs toe. In de Gooi en Vechtstreek heeft 87,6 procent van de ouders veel vertrouwen in de chauffeurs en voor de kinderen geldt hetzelfde. Van hen heeft 81,6 procent veel tot zeer veel vertrouwen in de mannen en vrouwen die hen elke dag vervoeren.

Andere redenen voor de tevredenheid over Connexxion als leerlingenvervoerder zijn de vriendelijkheid van de chauffeurs ten aanzien van de kinderen, hun goede manier van omgaan met de aandoening van de kinderen en de punctualiteit in het ophalen en thuisbrengen. In april van dit jaar deed Connexxion al een klanttevredenheidsonderzoek onder de ouders en verzorgers van leerlingen in Leusden en Soest. De uitkomsten van dat onderzoek waren vergelijkbaar met de bevindingen in de Gooi en Vechtstreek.

Kwaliteit

Van de geënquêteerden is iets meer dan 60 procent van mening dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer de laatste jaren gelijk is gebleven. Ruim 21 procent vindt dat de kwaliteit is verbeterd, sommigen vinden zelfs dat dit zeer sterk het geval is. Maar er is ook een groep van 18,1 procent die een achteruitgang bespeurt. Connexxion geeft aan dit verder te zullen onderzoeken en ook na te willen gaan wat er verder kan worden verbeterd.

Er zijn al wel enkele signalen waarom het oordeel over de kwaliteit van het leerlingenvervoer volgens een klein deel van de ouders minder is geworden, zo laat een woordvoerder weten. Voor een deel heeft dat te maken met een andere aanpak sinds Connexxion de vervoerder is.

Vorige vervoerders

“De achteruitgang is met name te verklaren doordat de ouders en verzorgers nu te maken hebben met een grotere vervoersorganisatie, waarbij alles gaat via de planning van de vestiging. Individuele afspraken over ophaaltijd, ophaalplaats, ander thuisbrengadres, enzovoorts waren bij de vorige vervoerder(s) vaker aan de orde volgens de ouders en verzorgers. Bij vervanging zorgde dit voor problemen. We hebben hier extra aandacht aan besteed middels nieuwsbrieven en bijeenkomsten.”

Ook het feit dat er soms langere routes met meer reistijd zijn leidt bij sommigen tot ontevredenheid. Deze verandering is ontstaan omdat er efficiënter en met meer kinderen per taxibus wordt gereden dan voorheen. Verder is er sprake van ontevredenheid over de telefonische bereikbaarheid tijdens de spits. “We hebben daar onderzoek naar gedaan. Op een normale dag komen er tijdens de ochtend- en avondspitsen gemiddeld 150 telefoontjes binnen. We hebben daarom extra bezetting geregeld en diverse acties uitgezet met promotiemateriaal van GVV-web. Hiermee kan de reiziger 24 uur per dag via portal en app aan- en afmeldingen te doen.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.