Leerlingenvervoer, taxi, taxibus

Van der Wijst wint leerlingenvervoer Wassenaar en Voorschoten

Van der Wijst Personenvervoer mag de komende jaren zo’n 100 leerlingen uit Wassenaar en Voorschoten gaan vervoeren. Het bedrijf kon zich in de aanbesteding onder meer onderscheiden van de concurrentie op het gebied van duurzaamheid.

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben gezamenlijk momenteel zo’n honderd leerlingen waarvoor taxivervoer noodzakelijk is. Daarnaast maken enkele kinderen gebruik van zittend vervoer van en naar Jeugd GGZ. De aanbesteding werd uitgevoerd door Duivenvoorde, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van beide gemeenten. Het werk is niet in percelen gesplitst omdat de opdracht beperkt van omvang is en de af te leggen afstanden beperkt zijn. Bovendien gaat het om identieke opdrachten met een optimale samenhang.

Vier subcriteria kwaliteit

Vanaf 1 augustus aanstaande mag Van der Wijst Personenvervoer uit Den Haag de genoemde opdrachten voor zijn rekening gaan nemen. In eerste instantie tot en met 31 juli 2018, maar de contracten kunnen door de opdrachtgever nog driemaal met een jaar worden verlengd. De opdracht voor 60 procent gegund op prijs. Het criterium kwaliteit werd weer onderverdeeld in vier subcriteria die elk voor maximaal 25 van de 100 punten meetelden binnen dat hoofdcriterium: plan van aanpak, chauffeurs, communicatie en duurzaamheid.

Met het plan van aanpak moesten de inschrijvers zoals gebruikelijk aantonen op welke manier men aan het Programma van Eisen wil voldoen. Uit het chauffeursplan moet blijken hoe de inschrijver zorgt dat de juiste chauffeurs worden ingezet voor het leerlingenvervoer. De communicatie tussen zowel opdrachtgever en opdrachtnemer als tussen de vervoerder en scholen en ouders van leerlingen. In het communicatieplan staat onder meer hoe de vervoerder om wil gaan met ziekte van leerlingen, wisselingen van chauffeurs en klachtenprocedures.

Het Nieuwe Rijden

Op het gebied van duurzaamheid konden inschrijvers hun meerwaarde aantonen op twee onderdelen. De eerste minimumeis was dat er wordt gewerkt met voertuigen die aan de emissienorm Euro V voldoen. Als alle tijdens de opdracht in te zetten voertuigen aantoonbaar aan deze norm voldoen, was dat in de aanbesteding goed voor 12,5 punten. De andere 12,5 punten binnen het subcriterium konden worden behaald indien alle chauffeurs beschikken over een certificaat van Het Nieuwe Rijden, of een daar aan gelijkwaardig certificaat.

In deze aanbesteding is ook een zogenaamde wachtkamerconstructie opgenomen. De nummer twee uit de procedure zit op de reservebank. Indien Van der Wijst niet conform de gestelde eisen presteert en geconstateerde tekortkomingen niet binnen zes weken repareert, dan kan de opdracht worden doorgeschoven naar de nummer twee uit de aanbesteding.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.