rechtbank, rechter, rechtszaal, uitspraak

Connexxion moet chauffeurs Regiotaxi Waterweg overnemen

Connexxion Taxi Services moet alle medewerkers van Bios die nu de Regiotaxi Waterweg uitvoeren per 1 augustus 2016 overnemen. Volgens de rechter is tijdens een recent kort geding afdoende aangetoond dat er sprake is van overgang van onderneming. Het gaat in deze kwestie om 51 chauffeurs, vijf centralisten/planners en nog eens vijf telefonisten. Het kort geding was door Bios, ZCN en een tiental chauffeurs aangespannen.

Begin juni maakte uitvoeringsinstantie ROG Plus bekend dat Connexxion vanaf 1 augustus het wmo-vervoer in Schiedam, Vlaardingen en Maasluis voor zijn rekening gaat nemen. De laatste jaren werd dat door Bios Personenvervoer als onderaannemer van ZCN gedaan.

De jaren daarvoor was overigens Connexxion de uitvoerende partij, waardoor diverse chauffeurs die nu weer meegaan naar dat bedrijf er in het verleden ook al voor reden. Sterker nog: bijna driekwart van de huidige chauffeurs zijn oud-werknemers van Connexxion, omdat Bios in 2013 bij het winnen van de opdracht 75 procent van de toenmalige werknemers heeft overgenomen. Dat maakt de eis dat deze mensen weer door Connexxion in dienst worden genomen enigszins saillant.

Aan OPOV voldaan

Bios en ZCN steunden de werknemers in kwestie in een kort geding, waarmee de chauffeurs wilden voorkomen dat zij per 1 augustus hun baan zouden kwijtraken. Omdat er sprake zou zijn van overgang van onderneming, wat Connexxion zou verplichten tot het in dienst nemen van de 51 chauffeurs, vijf centralisten/planners en vijf telefonisten van ZCN die uitsluitend voor Regiotaxi Waterweg actief zijn. Die overgang van onderneming is volgens de rechter dus aangetoond.

Het kort geding kwam mede tot stand omdat in de ogen van chauffeurs en huidige werkgevers door Connexxion aan vrijwel niemand een baanaanbod zou zij gedaan. Zij die wel werden uitgenodigd voor een gesprek, zouden onder druk zijn gezet om van hun recht op baanbehoud af te zien. Sociaal Fonds Taxi concludeerde op 29 juni echter dat Connexxion wel degelijk aan de CAO-verplichting (de OPOV-regeling) had voldaan om 75 procent van de zittende chauffeurs een baan aan te bieden.

Geen taxibussen

Blijft dus staan dat er volgens de eisers sprake is van overgang van onderneming. Connexxion heeft dat van meet af aan bestreden. Het bedrijf betoogde daarbij dat de situatie kon worden vergeleken met het Finse bussen-arrest uit 2011. In die kwestie met betrekking tot een overgang van exploitatie van buslijnen werd geoordeeld dat er geen overgang van onderneming was, omdat er geen materiële activa – bussen – werden overgenomen. Connexxion neemt geen taxibussen van Bios over, en dus zou er ook geen sprake zijn van overgang van onderneming.

De rechter vindt echter dat die vlieger in deze kwestie niet opgaat. In de eerste plaats is er bij Regiotaxi Waterweg sprake van een kwetsbare en vaste doelgroep. Dat brengt extra kwaliteitseisen voor chauffeurs met zich mee, en dat geldt in zekere mate ook voor centralisten en telefonisten. Bekende en ervaren medewerkers vormen een cruciaal element van verantwoord wmo-vervoer, en dat is volgens de rechter een wezenlijk verschil met de zaak in het Finse bussen-arrest.

Pashoudersbestand

Ook andere omstandigheden spelen in het besluit van de rechter een rol. Op de voertuigen zelf verandert eigenlijk alleen het logo van de vervoerder. Het Regiotaxi Waterweg-logo en het telefoonnummer van de dienst blijven. De groep van circa 9.600 pashouders verandert per 1 augustus niet, en voor de randvoorwaarden waar de vervoerder aan gebonden is geldt hetzelfde.

Bovendien neemt Connexxion per 1 augustus diverse activa over, zoals het pashoudersbestand, een database met specifieke wensen per pashouder en de website van ROGPlus, alsmede rolstoelen. Bovendien worden de activiteiten zonder enige onderbreking voortgezet: Bios rijdt tot en met 31 juli, Connexxion neemt het de volgende dag over. Verder mag op basis van de OPOV-verplichting worden verwacht dat Connexxion toch al ten minste een fors deel van het huidige Bios-personeel zal overnemen.

Arbeidscontracten

Al met al vindt de rechter dat er “de facto sprake is van vervreemding van een lopend bedrijf, waarbij de bedrijfsactiviteiten per 1 augustus 2016 nagenoeg ongewijzigd en met behoud van identiteit door Connexxion worden voortgezet”, zodat dit als overgang van onderneming kan worden aangemerkt. Daardoor gaan alle rechten en plichten die uit de huidige arbeidscontracten met ZCN/Bios voortvloeien, per 1 augustus over op Connexxion.

Connexxion is daarom veroordeeld tot het naleven van de arbeidscontracten die per 1 augustus 2016 overgaan van ZCN/Bios op Connexxion. Als Connexxion in dat verband zijn verplichtingen niet nakomt, dan wordt er een dwangsom opgelegd. Het bedrijf zal voor nu de beslissing van de rechter respecteren, maar gaat hier wel tegen in hoger beroep. Volgens Connexxion is de uitspraak namelijk in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in de sector en de CAO.

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Connexxion moet chauffeurs Regiotaxi Waterweg overnemen”

Rufus Kohn|30.07.16|14:31

Wat ik zie lijkt op paniekvoetbal. Veel betrokken werknemers weten een dag voor de overgang niet waar ze 1augustus mogen beginnen. Het is een unieke situatie die nu is ontstaan. Voor de werknemers, voor beide bedrijven en wellicht voor alle bedrijven die met aanbestedingen te maken gaan krijgen. hoe Kan worden voorkomen dat werknemers bij elke aanbesteding speelbal worden tussen strijdende bedrijven?

Rufus Kohn
Consulent FN

rotterdammer|31.07.16|16:37

De rechter spreekt een OVO uit, waardoor Bios groep blij is dat ze van het personeel af is en CXX baalt dat men het personeel krijgt, echter de grote verliezers zijn het personeel. 1 Dag voor startdatum weet een groot aantal medewerkers nog steeds niet waar zij aan toe zijn. De door CXX beloofde brief is door niemand ontvangen. CXX lapt alle regels aan hun tlaars en Bios groep is momenteel angstvallig stil. Voor beiden geldt: vecht jullie geschil niet over de rug van de werknemer uit!!

Slimpy16|01.08.16|09:13

Connexxion doet werknemers van Bios geen nieuw baan aanbod?? Ik heb een deja vu, dat gebeurt toch vaker niet? Taxibedrijf omgeving Leiden, CXX wint aanbesteding, leerlingenvervoer gaat naar CXX. Chauffeurs die 3 uur per dag werkten wordt baan aanbod gedaan voor 4 uur maar ze willen max 3 uur, chauffeurs van 4 uur krijgen te horen we hebben alleen maar vacatures voor 3 uur. Gevolg: bijna niemand wordt volgens OPOV aangenomen. Reactie Sociaal Fonds Taxi: “Dat moet wel”. Ja, het moet wel.

rotterdammer|01.10.16|18:17

Ruim 2 maanden verder zit een groot deel van het personeel nog steeds op non-actief thuis. 2x een kort geding heeft niks opgeleverd. Wachtend nu op de uitslag van het hoger beroep.

Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Connexxion moet chauffeurs Regiotaxi Waterweg overnemen | TaxiPro