Bios, Ambulance, ziekenwagen

Deens ambulancebedrijf Bios-groep failliet verklaard

Bios, Ambulance, ziekenwagen

Bios Ambulance Services Danmark is failliet verklaard door de Deense rechter. Het faillissement werd aangevraagd door opdrachtgever regio Zuid-Denemarken na een meningsverschil over betaalde voorschotten. Volgens het Nederlandse moederbedrijf, de Bios-groep, is er echter sprake van een poging tot nationalisatie en extreme tegenwerking door de vorige leverancier. Door die tegenstand lukte het onder meer niet om voldoende ambulancepersoneel te werven.

Het was een aanzienlijk contract dat Bios Ambulance Services Danmark met ingang van 1 september 2015 in de wacht sleepte. Met het verrichten van de ambulancediensten in het zuiden van Denemarken was een looptijd van tien jaar gemoeid, met een beoogde jaaromzet van ongeveer 50 miljoen euro. De gewonnen opdracht was uniek, aangezien niet eerder een Nederlandse ambulancevervoerder een dergelijke grote concessie wist te bemachtigen in het buitenland.

Bios-groep ervaart het dan ook als uitermate teleurstellend dat het Deense ambulancebedrijf al na tien maanden op de fles is gegaan. Het dispuut met de Region Syddanmark gaat over een betaling in 2015, zo verklaart het bedrijf in een persbericht. Er werd voor het restant van 2015 vijf keer een maandelijkse vooruitbetaling gedaan, volgens Bios met instemming van de regio. Die kwam daar later echter op terug: het hadden vier vooruitbetalingen moeten zijn. Uiteindelijk werd een terugbetaling door Bios in termijnen niet geaccepteerd. Als Bios niet het bedrag in één keer zou terugbetalen, dan zou de regio helemaal stoppen met betalen. Dit zou volgens Bios hoe dan ook betekenen dat het ambulancebedrijf niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.

Politieke actie

Na de aanvraag van het faillissement heeft de Region Syddanmark verklaard de lopende organisatie van Bios Ambulance Services Danmark direct te kunnen overnemen, mocht dat nodig zijn. Dit scenario was al maandenlang voorbereid. “De actie van de regio is politiek van aard en lijkt te zijn gericht op het ten koste van alles een ambulancedienst in eigen hand willen nemen. De door de regio gevolgde strategie heeft het karakter van een geplande nationalisatie”, aldus Bios-groep in een verklaring.

Het Nederlandse vervoersbedrijf is ook niet echt te spreken over Falck, dat vóór Bios Ambulance Services Danmark het ambulancevervoer in het zuiden van Denemarken verzorgde. Bios spreekt in dit verband zelfs van “extreme tegenwerking.” Het lukte desondanks wel om op 1 september vorig jaar van start te gaan, maar vervolgens plaatste Falck 350 ambulancemedewerkers die eerst in het gebied werkzaam waren over naar andere regio’s. Mede daardoor bleef het lastig om genoeg gekwalificeerde mensen op de ambulances te krijgen. Voor hen die er wel waren betekende dit overwerk. Daarnaast moesten er extra mensen worden ingehuurd. Dit alles bracht volgens de Bios-groep opstartproblemen en financiële tegenvallers met zich mee.

Goed overleg

“Natuurlijk waren we voorbereid op onvoorziene zaken die bij het opstarten van een onderneming kan tegenkomen. Hiervoor waren extra middelen vrijgemaakt en managementondersteuning op locatie. Deze maand waren de operationele en financiële omstandigheden, sterk verbeterd conform verwachting.” Bios betreurt het daarom in een situatie te zijn gebracht die volgens het bedrijf best in goed overleg had kunnen worden opgelost.

De regio Zuid-Denemarken neemt zowel het vervoer als de medewerkers van Bios Ambulance Services Danmark over, zodat het vervoer niet in het gedrang komt. Totdat het overnemen van de activiteiten daadwerkelijk is gebeurd, zegt Bios alles zo goed mogelijk uit te blijven voeren. Omdat het bedrijf naar eigen zeggen mede door oneerlijke concurrentie uit de markt is gewerkt, wacht het een onderzoek door de Deense mededingingsautoriteit met belangstelling af.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Deens ambulancebedrijf Bios-groep failliet verklaard”

Duco Douwstra|16.08.16|19:50

Het was wel te voorzien dat de verliezende partij alles uit de kast zou halen om de overwinnaar(de BIOS groep) ten val te brengen.Region Syddanmark is geen kleine jongen en ze weten hoe de Deense hazen lopen.De grote kluif binnenhalen was voor Syddanmark ook een verrassing,dat zij zich ten koste van alles niet gewonnen zouden geven was voorspelbaar.Ik blijf het van de BIOS groep een knappe prestatie vinden dat ze de opdracht hadden gewonnen.Met het vervolg was kennelijk niet voldoende rekening