Munckhof, Taxi, Mercedes, Sprinter, taxibus

Personen- en leerlingenvervoer IND en COA naar Munckhof

Munckhof Taxi heeft de aanbesteding voor het personenvervoer en leerlingenvervoer voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewonnen. De omvang ervan kan sterk variëren door ontwikkelingen in de asielinstroom.

Feitelijk ging het om een heraanbesteding. Het aanvankelijke traject ging al op 10 augustus van start. Op 30 september van het vorige jaar kondigden IND en COA het vervolg van de aanbesteding aan, maar deze werd vervolgens op 30 november 2015 weer ingetrokken. De aanbestedende diensten wilden de onderliggende documenten, en daarmee de manier van aanbesteden, aanpassen. Daarbij ging het vooral om het actualiseren van de omvang van de opdracht en de invulling van het gunningscriterium.

Regie en uitvoering

De opdracht betreft het vervoeren van personen en specifiek van leerlingen van en naar alle COA-locaties en vertrek- en aankomstlocaties in heel Nederland. Munckhof neemt de komende vier jaar zowel de regie als de uitvoering van het vervoer voor zijn rekening. Een eventuele verlenging van de opdracht is niet voorzien.

Van de zes inschrijvingen werd die van Munckhof als economisch meest voordelige beoordeeld. Dit gebeurde op basis van de criteria boekingstool, implementatie, samenwerking, contractmanagement en prijs. Dat laatste aspect woog voor 30 procent mee, boekingstool en samenwerking elk voor 25 procent, implementatie voor 15 procent en contractmanagement voor 5 procent.

Verdubbeling asielinstroom

De omvang van de opdracht is zoals gezegd lastig vast te stellen. In 2014 bedroeg deze nog 3,6 miljoen euro. In de eerste tien maanden van 2015 was dat al echter al 6 miljoen euro. Die groei van het vervoer van asielzoekers hangt direct samen met de groei van hun instroom. In 2014 kreeg Nederland 28.900 asielaanvragen, herhaalde aanvragen en nareizigers te verwerken. In 2015 vond er bijna een verdubbeling van de asielinstroom plaats naar 59.100. Dat was overigens een record in de Nederlandse geschiedenis.

IND en COA stellen dat de omvang en inhoud van hun werk door sterke fluctuaties kunnen worden beïnvloed, met de veranderingen van 2014 op 2015 als sprekend voorbeeld. Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van de opdracht en de organisatie van de opdrachtgever, maar dus ook voor de opdrachtnemer en zijn toeleveranciers. Aanvankelijk werd de waarde van de opdracht op 6 miljoen euro per jaar geraamd; de definitieve totale waarde van de opdracht is op bijna 3,2 miljoen euro vastgesteld.

Kom alles te weten over aanbestedingen op het Nationaal Congres Contractvervoer op woensdag 12 oktober in Expo Houten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Personen- en leerlingenvervoer IND en COA naar Munckhof | TaxiPro
Munckhof, Taxi, Mercedes, Sprinter, taxibus

Personen- en leerlingenvervoer IND en COA naar Munckhof

Munckhof Taxi heeft de aanbesteding voor het personenvervoer en leerlingenvervoer voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewonnen. De omvang ervan kan sterk variëren door ontwikkelingen in de asielinstroom.

Feitelijk ging het om een heraanbesteding. Het aanvankelijke traject ging al op 10 augustus van start. Op 30 september van het vorige jaar kondigden IND en COA het vervolg van de aanbesteding aan, maar deze werd vervolgens op 30 november 2015 weer ingetrokken. De aanbestedende diensten wilden de onderliggende documenten, en daarmee de manier van aanbesteden, aanpassen. Daarbij ging het vooral om het actualiseren van de omvang van de opdracht en de invulling van het gunningscriterium.

Regie en uitvoering

De opdracht betreft het vervoeren van personen en specifiek van leerlingen van en naar alle COA-locaties en vertrek- en aankomstlocaties in heel Nederland. Munckhof neemt de komende vier jaar zowel de regie als de uitvoering van het vervoer voor zijn rekening. Een eventuele verlenging van de opdracht is niet voorzien.

Van de zes inschrijvingen werd die van Munckhof als economisch meest voordelige beoordeeld. Dit gebeurde op basis van de criteria boekingstool, implementatie, samenwerking, contractmanagement en prijs. Dat laatste aspect woog voor 30 procent mee, boekingstool en samenwerking elk voor 25 procent, implementatie voor 15 procent en contractmanagement voor 5 procent.

Verdubbeling asielinstroom

De omvang van de opdracht is zoals gezegd lastig vast te stellen. In 2014 bedroeg deze nog 3,6 miljoen euro. In de eerste tien maanden van 2015 was dat al echter al 6 miljoen euro. Die groei van het vervoer van asielzoekers hangt direct samen met de groei van hun instroom. In 2014 kreeg Nederland 28.900 asielaanvragen, herhaalde aanvragen en nareizigers te verwerken. In 2015 vond er bijna een verdubbeling van de asielinstroom plaats naar 59.100. Dat was overigens een record in de Nederlandse geschiedenis.

IND en COA stellen dat de omvang en inhoud van hun werk door sterke fluctuaties kunnen worden beïnvloed, met de veranderingen van 2014 op 2015 als sprekend voorbeeld. Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van de opdracht en de organisatie van de opdrachtgever, maar dus ook voor de opdrachtnemer en zijn toeleveranciers. Aanvankelijk werd de waarde van de opdracht op 6 miljoen euro per jaar geraamd; de definitieve totale waarde van de opdracht is op bijna 3,2 miljoen euro vastgesteld.

Kom alles te weten over aanbestedingen op het Nationaal Congres Contractvervoer op woensdag 12 oktober in Expo Houten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.