den haag, centraal station

App moet reizigers met beperking OV in helpen

Gemeenten proberen steeds vaker om mensen de overstap te laten maken van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer. In Den Haag en Beverwijk gaat men werken met een reisplanner die rekening houdt met de fysieke beperking van de gebruiker. Op het Nationaal Congres Contractvervoer, op 12 oktober in Expo Houten, wordt deze ontwikkeling nader toegelicht.

“Eenieder die vanuit zijn gemeentelijke rol, ontwikkelingsrol, als databeheerder of als potentiële gebruiker geïnteresseerd is krijgt een kans om aan de vooravond van deze ontwikkeling, die waarschijnlijk over een tijd landelijk voet aan de grond zal krijgen, mee te denken of zelfs deel uit te maken.” Aan het woord is Sinan Okcuoglu, projectleider innovatiepilots Wmo bij de gemeente Den Haag, over waarom zijn presentatie tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer door de deelnemers moet worden bijgewoond.

Halte en voertuig toegankelijk

Okcuoglu zal spreken over een applicatie voor een OV-reisplanner, bestemd voor mensen met een beperking. Deze kan worden vergeleken met de app van 9292, met als noodzakelijke aspect dat de reisplanner rekening houdt met de beperking van de gebruiker. Dan weet iemand dus niet alleen waar en wanneer de bus kan worden gepakt, maar ook of de halte en het voertuig toegankelijk zijn indien je bijvoorbeeld rolstoelgebruiker bent.

“Het is mijn taak is om op innovatieve wijze vernieuwingen in de Wmo-vervoerstak op te zetten en uit te proberen. Het onderliggende doel van deze vernieuwingen is om de mensen te faciliteren het vervoer zoveel mogelijk in eigen handen te kunnen nemen. Dit maakt burgers niet alleen zelfredzamer, maar ook flexibeler. Om dit doel te bereiken is het belangrijk niet te denken in de vaste vervoersoplossingen maar een stap terug te zetten en je af te vragen: wat is het mobiliteitsvraagstuk van de burger?”

Complete databestanden

De applicatie is een duidelijk voorbeeld van oplossingen zoeken door te redeneren vanuit de reiziger. Daar zijn zoals gezegd meerdere gemeenten als opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer mee bezig. Daarom zal tijdens het Congres Contractvervoer ook Kim Oude Luttikhuis spreken over de ervaringen in Beverwijk, waar zij programmamanager transformatie sociaal domein is. Oude Luttikhuis zullen uitleggen wat de applicatie inhoudt, hoe zij er in hun gemeenten mee omgaan en waar andere gemeenten rekening mee moeten houden als zij er ook mee aan de slag willen.

Okcuoglu: “Het belang van correcte en complete databestanden is cruciaal voor een goede invulling van de applicatie. De verschillende databronnen die worden samengevoegd zijn als dominostenen met elkaar verbonden, wat betekent dat het product zo sterk is als de zwakste schakel. Dit belang zal ik nader toelichten tijdens de presentatie.”

Zelfstandig deelnemen

De keuze voor de applicatie komt niet uit de lucht vallen en past binnen een groter geheel, zo legt Sinan Okcuoglu uit. “Dit jaar treedt in Nederland het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking officieel in werking. Het doel van het verdrag is om mensen met een beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers, bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer. Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de samenleving.”

“Hieraan valt echter nog veel te verbeteren”, vervolgt Okcuoglu. “Niet alleen op het gebied van de toegankelijkheid van voertuigen, haltes en stationslocaties, maar ook bijvoorbeeld aan specifieke reizigersinformatie. Met de vaststelling van het verdrag wil Nederland er werk van maken om een mobiele samenleving te creëren die de ruim twee miljoen personen met een beperking in staat stelt om zelfstandiger aan de samenleving deel te nemen. Met de applicatie zetten we concrete stappen in het realiseren van deze doelstelling in Den Haag.”

Alles over aanbestedingen

Meld je nu aan voor het Nationaal Congres Contractvervoer op 12 oktober 2016 in Expo Houten. Tijdens dit evenement komen ook diverse andere zaken op het gebied van aanbestedingen aan de orde, waaronder een juridische update, best value procurement en het nieuwe vervoerssysteem Avan. Ook Michiel Wildschut, de nieuwe directeur van Connexxion Taxi Services, komt aan het woord. Kijk voor het programma op de website.

taxiexpobanner

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.