Regiotaxi Waterweg

Toch geen overgang van onderneming bij Regiotaxi Waterweg

Bron: TaxiPro

Connexxion hoeft bij nader inzien niet alle medewerkers van Bios Personenvervoer inzake Regiotaxi Waterweg over te nemen. Vooral omdat uiteindelijk slechts 27 van de 61 werknemers het baanaanbod van Connexxion accepteerden, is er geen sprake van overgang van onderneming. Dat blijkt uit het hoger beroep, waarin het gerechtshof in Den Haag onlangs uitspraak deed.

Het wmo-vervoer in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wordt verzorgd onder de vlag van Regiotaxi Waterweg. Bios won de aanbesteding in 2013, als onderaannemer van ZCN. Het stokje dat destijds van Connexxion Taxi Services werd overgenomen, kwam nu weer in handen van diezelfde vervoerder. Zoals gebruikelijk trad daarbij de OPOV-regeling in werking, die de nieuwe vervoerder verplicht tenminste 75 procent van het personeel een baanaanbod te doen.

Volgens Bios en ZCN was er echter sprake van overgang van onderneming. En dat zou Connexxion verplichten tot het overnemen van alle medewerkers van een personeels-bv van ZCN: 51 chauffeurs, vijf centralisten/planners en vijf telefonisten die uitsluitend voor Regiotaxi Waterweg actief waren. Bios, ZCN en tien chauffeurs spanden een kort geding aan, waarin de kantonrechter in Rotterdam hen in het gelijk stelde.

Goed wmo-vervoer

Het betoog van Connexxion was dat er geen taxibussen van Bios werden overgenomen, zodat er ook geen sprake zou zijn van overgang van onderneming. Omdat bekende en ervaren medewerkers een belangrijk aspect van goed wmo-vervoer vormen, ging de rechter hier niet in mee. Verder werd overwogen dat er in de praktijk vrijwel niets veranderde. Bovendien nam Connexxion de nodige activa over, zoals het pashoudersbestand en rolstoelen. Al met al vond de kantonrechter dat er wel degelijk sprake was van overgang van onderneming.

Dat het gerechtshof daar nu anders over oordeelt, heeft volgens aanbestedingsadvocaat Joost van de Wetering van Infense Advocaten vooral te maken met een verschil in de gemaakte afwegingen. Klantenbestand, logo, telefoonnummer: het feit dat deze en andere zaken werden overgenomen legde voor de rechtbank het nodige gewicht in de schaal, maar voor het gerechtshof niet zozeer. Verder blijkt dat rechtbank en gerechtshof op het gebied van personeel van verschillende feiten zijn uitgegaan: de verwachting dat velen de overstap zouden maken versus de werkelijkheid dat dit minder dan de helft bleek te zijn.

Van Bios naar Connexxion

Van de Wetering licht toe: “De rechtbank vond voor doelgroepenvervoer niet alleen materieel maar ook personeel van belang, want aan de medewerkers worden allerlei kwaliteitseisen gesteld – ook in de aanbesteding. Toen het kort geding voor de rechtbank diende, was misschien nog niet duidelijk hoeveel mensen de overstap van Bios naar Connexxion zouden maken. De rechter achtte het waarschijnlijk dat de meeste medewerkers dit wel zouden doen. In de praktijk namen echter slechts 27 chauffeurs het baanaanbod van Connexxion aan. Van het niet-rijdend personeel was al bekend dat ze niet mee zouden overgaan. Dus uiteindelijk deden 27 van de 61 mensen dat wel, en dat is volgens het gerechtshof qua aantal en deskundigheid te weinig om van overgang van onderneming te spreken.

OPOV tegen het licht

Connexxion is blij met het oordeel van het gerechtshof, zo laat de vervoerder weten. “Deze uitspraak is in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof. Niet alleen de vraag of er personeel is overgenomen, maar ook de vraag of er materiële activa van betekenis (zoals voertuigen) zijn overgenomen, heeft het gerechtshof terecht in haar oordeel betrokken.”

“De OPOV-regeling is mede in het leven geroepen omdat er bij overgang van vervoerscontracten meestal geen sprake is van overgang van onderneming. In de huidige markt leidt de overgang van een vervoerscontract tot veel meer discussie dan vroeger, waarbij ook de OPOV-regeling steeds vaker onderwerp van discussie is. Connexxion is van mening dat in het belang van zowel werkgevers als werknemers de OPOV-regeling in de veranderende markt nog eens tegen het licht gehouden moet worden.”

Niet ter zake

De Bios-groep is uiteraard minder tevreden met deze uitspraak. “De OVO was er eerder van de OPOV. Daarmee bedoelen we dat de overgang van onderneming een feit werd met het vonnis van de kantonrechter van 22 juli. En omdat dit geschiedde vóór 1 augustus, de startdatum van het contract tussen Connexxion en uitvoeringsinstantie ROG plus, kon de OPOV niet meer uitgevoerd worden. Dat er in het kader van OPOV dus slechts 27 mensen overgingen zou daarmee een niet ter zake doend punt moeten zijn.”

Onzekerheid weggenomen

Volgens Van de Wetering is de uitspraak ook relevant voor de aanbestedingspraktijk. “De eerdere uitspraak van de rechtbank werkte wel enigszins complicerend. Want pashoudersbestanden en dergelijke gaan bij elke aanbesteding mee over. Een oordeel dat er mede daarom sprake is van overgang van onderneming is prettig voor de oude vervoerder en voor werknemers, maar voor alle inschrijvende partijen leidt het tot veel onduidelijkheid. Moet je dan al meteen rekening houden met 100 procent overname van personeel? Want dat heeft nogal wat consequenties. Kun je dat verrekenen in de prijs? Eigenlijk niet, want dan verlies je op voorhand de aanbesteding.”

“De onzekerheid voor de aanbestedingspraktijk waar de eerdere uitspraak voor zorgde, is met de uitspraak van het gerechtshof eigenlijk weer weggenomen”, aldus Van de Wetering. “Eén vraag blijft nog wel over: zou het hof wel tot overgang van onderneming geconcludeerd hebben wanneer meer chauffeurs op grond van de OPOV-regeling waren overgegaan naar Connexxion? Dat blijft met deze uitspraak onduidelijk.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

4 reacties op “Toch geen overgang van onderneming bij Regiotaxi Waterweg”

Ingrid V. Hermans|26.10.16|16:19

Als het voor iedereen geldt kunnen alle vervoerders dit meenemen in de prijs en kan men de aanbesteding er juist niet op verliezen. Bij OV aanbestedingen werkt het ook zo.
Door de OPOV kan de zittende vervoerder eigenlijk nooit meer winnen als de opvolgend vervoerder de OPOV kan ontwijken op allerlei manieren.

zaz|26.10.16|16:32

Als dit wordt geaccepteerd, dan kan een Connexxion zich onttrekken aan de OVO regeling door gewoon een waardeloos bod aan te bieden aan het personeel. Als voormalig werkgever heeft Connexxion daar juist goed zicht op.

Daarmee zal uiteindelijk de ovo-regeling een dode letter worden. Bovendien kan een vervoerder zo in een 1, 2-tje met de gemeente de OVO misbruiken om “lastig” personeel van de vakbond, of met ziekte, te dumpen en niet terug te nemen.
Hopelijk gaat BIOS in cassatie!

rotterdammer|26.10.16|17:00

Helaas geeft dit artikel niet de juiste situatie neer. Cxx heeft meerdere mensen die onder de opov vielen geïntimideerd en uiteindelijk afgewezen op veelal vage redenen (o.a.medisch gerelateerde beperkingen) Voor de gehele binnendienst is uitzondering op de hoofdregel aangevraagd. Frappant detail: cxx nam wel nieuwe medewerkers voor telefonie aan. Ook werden telefonisten en planners uit andere vestigingen overgeplaatst. Niemand heeft dus de baan geweigerd, men is geweigerd door cxx.

Piet Pietersen|01.11.16|11:40

Sommige vervoerders doen er werkelijk alles aan om geen personeel over te nemen. Zo ook in Gelderland Stedendriehoek, ook daar is 0% overgenomen en wordt alles met uitzendkrachten uitgevoerd door een bepaalde vervoerder vanwege het tussentijdse contract, zelfde in Alkmaar en nu Schiedam…
De opdrachtgevers interesseert het blijkbaar niets, of zou het komen omdat de meeste opdrachtgevers (gemeenten) een belang hebben in deze vervoerder via het 25% belang bij Bank Nederlandse gemeenten?