rechtbank

WdK moet boeken openen voor provincie Gelderland

Willemsen-De Koning B.V. moet aan de provincie Gelderland openheid van zaken geven over haar financiële situatie. De vervoerder werd eerder veroordeeld voor onder meer het terugbetalen van circa 3 miljoen euro aan ontvangen voorschotten inzake Regiotaxi Gelderland, maar daar is nog niet aan voldaan. Met inzicht in de financiële status kan worden bepaald of er vermogen is waarop beslag kan worden gelegd, en of er door WdK aandelen binnen de bedrijvengroep zijn verkocht waardoor eventueel vermogen aan Willemsen-De Koning B.V. is onttrokken. De vervoerder zelf hoopt dat mediation alsnog uitkomst kan brengen in dit langlopende conflict.

Dat WdK de boeken moet openen voor de provincie komt voor uit een kort geding dat door die laatste partij tegen de vervoerder werd aangespannen. WdK ging per 1 januari 2013 aan de slag als wmo-vervoerder van de percelen Rivierenland, De Vallei, Stedendriehoek en Achterhoek van Regiotaxi Gelderland. Er ontstond al snel onenigheid over de vervoersvolumes, die nogal achterbleven bij de verwachtingen van de vervoerder.

Voor de rechter

WdK gaf meermaals aan het regiotaxivervoer in de genoemde percelen te willen staken, en dat gebeurde uiteindelijk ook. Maar al vrijwel sinds het begin van de contractperiode was er onenigheid tussen WdK en de opdrachtgever, de provincie Gelderland. Dat zij het maar moeilijk eens worden, blijkt wel uit de gang van zaken. Daarin gaat het onder meer om overbruggingsovereenkomsten, compensaties, terugbetalingen, schadevergoedingen, boetes en betalingstermijnen.

WdK en de provincie troffen elkaar al meer dan eens voor de rechter. TaxiPro deed de hele voorgeschiedenis, inclusief de veroordeling tot het terugbetalen van de miljoenen, eerder al uit de doeken in het artikel ‘WdK moet miljoenen Regiotaxi Gelderland terugbetalen‘.

Schadevergoeding

Het bedrijf werd enkele maanden geleden veroordeeld tot het terugbetalen van circa 3 miljoen euro aan ontvangen voorschotten en het betalen van opgelegde boetes. Daarnaast moet de vervoerder een schadevergoeding betalen aan de provincie Gelderland. WdK vond de uitspraak teleurstellend, maar gaf aan met het oordeel te zullen moeten leven.

Omdat het verschuldigde bedrag van ongeveer 3,4 miljoen euro nog niet is voldaan, spande de provincie echter een kort geding aan. Daarin heeft de rechtbank van Gelderland besloten dat Willemsen-De Koning B.V. duidelijkheid moet verschaffen over de financiële stand van zaken. Dan gaat het onder meer om informatie over alle debiteuren en de bijbehorende vorderingen, de bedrijfsinventaris, voorraden, waarderingsrapporten over de verhandelde aandelen tussen de verschillende bedrijven in de groep en aanverwante documenten. Iedere dag dat niet aan die eis wordt voldaan, kan WdK 5.000 euro kosten, tot een maximum van 1 miljoen euro.

Stukken onvolledig

Het langslepende conflict is intussen behoorlijk complex geworden, benadrukt advocaat mr. Frank Feenstra namens Willemsen-De Koning. De provincie betaalde de voorschotten omdat het vervoer in kwestie anders verliesgevend was voor WdK. Later oordeelde de rechter dat voor die voorschotten geen juridische grond was, en dat ze moeten worden terugbetaald. De vervoerder claimt niets te hebben verdiend aan het contract, wat terugbetalen moeilijk maakt. De provincie wilde via het kort geding het recht verwerven om na te gaan of er inderdaad geen vermogen beschikbaar is, en wat er precies is gebeurd tussen de verschillende vennootschappen.

Feenstra: “Wij hebben voorgesteld om daar een onafhankelijke accountant voor in de arm te nemen. De provincie wil echter zelfstandig over de gevraagde stukken kunnen beschikken. Maar de opgevraagde stukken zijn in onze ogen onvolledig. Ze geven geen juist beeld en kunnen de basis vormen voor conclusies die niet kloppen. Wij willen graag openheid van zaken geven, maar daar willen we dan wel gezamenlijk in optrekken.”

Mogelijk mediation

Gezien de voorgeschiedenis lijkt dat lastig te worden, maar in één van de lopende procedures is nu toch de optie van mediation (bemiddeling) op tafel gekomen. “Als zo’n traject er komt zal ook de openheid van zaken die wij moeten geven aan bod komen, maar wel op zo’n manier dat wij er aan kunnen bijdragen dat de juiste conclusies worden getrokken uit onze stukken. Want je kunt wel bankafschriften vorderen, maar over al die mutaties kun je op afstand, zonder de boekhouding, niet zoveel zinnigs zeggen”, aldus Feenstra.

De provincie Gelderland moet nog wel instemmen met zo’n mediation-traject. “Wij zijn in elk geval positief gestemd over de optie van mediation, en we hopen dan ook dat de provincie dat traject omarmt. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken of we tot een oplossing kunnen komen voor dit conflict, dat al veel te lang duurt”, licht Feenstra toe. “WdK is niet onwelwillend om stukken te verstrekken en zo inzicht te verschaffen, maar degene die de stukken mag inzien moet er wel wat mee kunnen. De beste manier om dat te doen is om samen een onafhankelijke accountant in de arm nemen, die onderzoek doet op een manier waar beide partijen zich in kunnen vinden.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

6 reacties op “WdK moet boeken openen voor provincie Gelderland”

Piet Pietersen|14.12.16|18:04

De provincie Gelderland zou zich moeten schamen. Ze weten heel goed dat de ritten met 45% of meer afnamen dan als vermeld in het bestek, en dat vanaf dag 1. Ze hebben al die jaren voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten. De provincie had zelf nooit gedacht de zaak te winnen en nu proberen ze alsnog een vervoerder de nek om te draaien. Mevrouw Bieze is “cold as ice”. Ik mag hopen dat Zembla dit nog eens tot op de bodem uitzoekt.

Stef Bouwhuis|15.12.16|12:54

Het is veroordelen tot…..

Paul Dijkhuizen|15.12.16|13:08

Ach ja, vroeger maakte je afspraken, en als dat voor een van de partijen niet werkte ging je met elkaar in gesprek om te kijken of je tot een oplossing kon komen. zo niet, dan ging je uit elkaar. Tegenwoordig heb je bij bijna alles een legertje juristen nodig, alsof die gratis zijn?

Pierre van Aert|15.12.16|18:35

Beetje niet zo slim om die vermindering van ritten niet afdoende te waarborgen in het contract voor de aanbesteding !

Joke Stephan Verhoeven|15.12.16|22:16

Wdk heeft een wan prestatie geleverd waar de klanten nog van gruwelen wdk
en de boete is dan ook meer dan terecht

Dik van Dalen|16.12.16|17:14

Oh jee Marc, daar gaan je Mercede-Benz G-klasse en je Porsche Panamera…
Zullen ze ook kijken naar de Bolderman-driehoek (WDK / Klomp / Shortlease)…