Hoorzitting over lage vergoedingen doelgroepenvervoer

Door bezuinigingen op vervoer krijgen gehandicapten steeds vaker te maken met onacceptabele situaties, terwijl tekorten worden opgevangen door te bezuinigen op begeleiders. Dat stelt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Deze organisatie zal vandaag in een hoorzitting van de Tweede Kamer pleiten voor kostendekkende vergoedingen voor het gehandicaptenvervoer. Verschillende vervoerders, belangenorganisaties en zorginstellingen komen tijdens dit rondetafelgesprek aan bod.

De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de Tweede Kamer om zich door de markt bij te laten praten over de situatie in het doelgroepenvervoer. In 2013 werden de tarieven voor dat vervoer ongeveer gehalveerd. Sindsdien is het steeds moeilijker geworden om het vervoer op een acceptabel niveau te houden. Onlangs luidde zorginstelling de Hartekamp Groep nog de noodklok in een interview met TaxiPro. Deze instelling heeft op allerlei manieren geprobeerd te bezuinigen teneinde het vervoer op peil te houden, maar dan nog gebeurt dit tegen een fors verlies.

Tarieven nu niet omhoog

Hoewel eigenlijk alle partijen in de markt aangeven dat de huidige tarieven voor het doelgroepenvervoer niet toereikend zijn, wil staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid ze vooralsnog niet verhogen. Hij baseert zich daarbij op een verkennend onderzoek naar dit onderwerp door de Nederlandse Zorgautoriteit. Die constateerde onlangs weliswaar dat de kwaliteit van het vervoer onder druk staat als gevolg van de lagere tarieven. Toch is er volgens de NZa nog geen reden om de tarieven nu al te verhogen, omdat de minimale kwaliteit geleverd kan worden en omdat zorgaanbieders die niet uitkomen met de vergoeding voor de vervoerskosten dat kunnen oplossen binnen het eigen budget. De komende jaren zal diepgaander onderzoek naar de vervoerstarieven worden gedaan.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst komen eerst enkele deskundigen aan het woord. Allereerst is dat Koen Idzenga van Onderzoeksbureau Significant. Een onderzoek naar dertig aanbestedingen door dit bureau wees uit dat er in de meeste gevallen geen ondergrenzen worden gesteld aan de prijs waarmee vervoerders kunnen inschrijven. Prijs weegt vaak zwaarder mee dan kwaliteit, wat door het werken met rapportcijfers voor de beoordeling van die kwaliteit nog wordt versterkt.

Vloek van de winnende taxi

Namens de vervoerders komen Transvision, FNV  Taxi, Noot Vervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer en Connexxion aan het woord. Die laatste pleit onder meer voor focus op kwaliteit, ontschotting van de budgetten en vervoerscontracten van tenminste vijf jaar, zodat investeren en innoveren weer mogelijk worden. KNV roept het rapport ‘De vloek van de winnende taxi’ in herinnering, waarin SEO onder meer constateert dat taxibedrijven regelmatig onder kostprijs inschrijven om maar aan het werk te blijven. De brancheorganisatie stelt onder meer dat vergoedingen aan Wlz-instelling voor vervoer snel op een realistisch peil moeten worden gebracht.

Noot geeft onder meer aan het geen gewenste ontwikkeling te vinden dat banen in het vervoer verdwijnen omdat er steeds vaker vrijwilligers achter het stuur plaatsnemen, en ziet eveneens graag een langere gemiddelde contractduur.  Transvision pleit tegen decentralisatie en voor het bevorderen van zelfstandiger reizen met het OV door mensen met een beperking. FNV Taxi wil dat er reële budgetten komen, dat er een einde komt aan werkverdringing door inzet van vrijwilligers en dat er wordt ingezet op behoud van werkgelegenheid zodat er aan kwaliteitsverbetering kan worden gewerkt.

Zelfstandig reizen

Na de vervoerders komen de cliënten en gebruikers aan bod. Ouderenbond ANBO zou graag zien dat kwaliteit centraal komt te staan in aanbestedingen, maar dat er ook duidelijkheid komt over sancties als een vervoerder niet goed presteert. IederIn ziet winst in het standaardiseren van aanbestedingen en maatwerk op basis van individuele behoeften als uitgangspunt. De andere organisaties die aan het woord komen willen onder meer dat het belang van de rolstoelgebruiker serieuzer wordt genomen en geven aan dat niet iedereen zonder meer zelfstandig kan reizen.

In het laatste blok van de rondetafelbijeenkomst komen de opdrachtgevers aan bod: de gemeente Amsterdam, de provincie Groningen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Omnibuzz, Zorgverzekeraars Nederland en VGN. Door hen wordt onder meer gepleit voor een vraaggestuurde opzet, tarieven die de kosten beter dekken en een einde aan de praktijk dat geld dat eigenlijk voor zorg bedoeld is voor vervoer wordt gebruikt. De gemeenten willen graag een betere integratie van doelgroepenvervoer met openbaar vervoer, maar hebben wel oog voor de beperkingen zoals de dunner wordende OV-lijnen in veel buitengebieden. De zorgverzekeraars stellen dat het doelgroepenvervoer vooral klantvriendelijker moet, onder meer door een eind te maken aan de versnippering van regels.

Nieuwe tarieven

VGN directeur Frank Bluiminck vindt dat er met het oog op optimale participatie van clienten gezorgd moet worden “voor adequate dagbesteding, waarbij vervoer geen obstakel mag vormen. De aankondiging van de NZa dat pas in 2019 wellicht op basis van onderzoek nieuwe tarieven worden vastgesteld, is dan ook onaanvaardbaar. De gehandicaptenzorg heeft zelf alles al gedaan om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Al te lang wordt zorggeld ingezet om het vervoer te kunnen blijven betalen. Kostendekkende vervoerstarieven kunnen deze onverantwoorde scheefgroei een halt toeroepen.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Hoorzitting over lage vergoedingen doelgroepenvervoer”

Taxi Volendam|16.01.17|10:32

Willen de lokale taxibedrijven een kans maken te overleven zullen gehandicapten zelf “hun” taxibedrijf moeten kunnen kiezen zonder tussenkomst van vervoermakelaars.
Er zijn nu 3 grote vervoerders aan tafel die mee beslissen, dat kan beter!
Aanbestedingen hebben ons de laatste 20 jaar geleerd dat de prijzen onder druk staan met als gevolg vele faillissementen van Taxibedrijven en ontevreden passagiers, stoppen met deze eis!
Vrijwilligers is nu het laatste toverwoord.
Wakker worden 2e Kamer !

Hoorzitting over lage vergoedingen doelgroepenvervoer | TaxiPro

Hoorzitting over lage vergoedingen doelgroepenvervoer

Door bezuinigingen op vervoer krijgen gehandicapten steeds vaker te maken met onacceptabele situaties, terwijl tekorten worden opgevangen door te bezuinigen op begeleiders. Dat stelt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Deze organisatie zal vandaag in een hoorzitting van de Tweede Kamer pleiten voor kostendekkende vergoedingen voor het gehandicaptenvervoer. Verschillende vervoerders, belangenorganisaties en zorginstellingen komen tijdens dit rondetafelgesprek aan bod.

De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de Tweede Kamer om zich door de markt bij te laten praten over de situatie in het doelgroepenvervoer. In 2013 werden de tarieven voor dat vervoer ongeveer gehalveerd. Sindsdien is het steeds moeilijker geworden om het vervoer op een acceptabel niveau te houden. Onlangs luidde zorginstelling de Hartekamp Groep nog de noodklok in een interview met TaxiPro. Deze instelling heeft op allerlei manieren geprobeerd te bezuinigen teneinde het vervoer op peil te houden, maar dan nog gebeurt dit tegen een fors verlies.

Tarieven nu niet omhoog

Hoewel eigenlijk alle partijen in de markt aangeven dat de huidige tarieven voor het doelgroepenvervoer niet toereikend zijn, wil staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid ze vooralsnog niet verhogen. Hij baseert zich daarbij op een verkennend onderzoek naar dit onderwerp door de Nederlandse Zorgautoriteit. Die constateerde onlangs weliswaar dat de kwaliteit van het vervoer onder druk staat als gevolg van de lagere tarieven. Toch is er volgens de NZa nog geen reden om de tarieven nu al te verhogen, omdat de minimale kwaliteit geleverd kan worden en omdat zorgaanbieders die niet uitkomen met de vergoeding voor de vervoerskosten dat kunnen oplossen binnen het eigen budget. De komende jaren zal diepgaander onderzoek naar de vervoerstarieven worden gedaan.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst komen eerst enkele deskundigen aan het woord. Allereerst is dat Koen Idzenga van Onderzoeksbureau Significant. Een onderzoek naar dertig aanbestedingen door dit bureau wees uit dat er in de meeste gevallen geen ondergrenzen worden gesteld aan de prijs waarmee vervoerders kunnen inschrijven. Prijs weegt vaak zwaarder mee dan kwaliteit, wat door het werken met rapportcijfers voor de beoordeling van die kwaliteit nog wordt versterkt.

Vloek van de winnende taxi

Namens de vervoerders komen Transvision, FNV  Taxi, Noot Vervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer en Connexxion aan het woord. Die laatste pleit onder meer voor focus op kwaliteit, ontschotting van de budgetten en vervoerscontracten van tenminste vijf jaar, zodat investeren en innoveren weer mogelijk worden. KNV roept het rapport ‘De vloek van de winnende taxi’ in herinnering, waarin SEO onder meer constateert dat taxibedrijven regelmatig onder kostprijs inschrijven om maar aan het werk te blijven. De brancheorganisatie stelt onder meer dat vergoedingen aan Wlz-instelling voor vervoer snel op een realistisch peil moeten worden gebracht.

Noot geeft onder meer aan het geen gewenste ontwikkeling te vinden dat banen in het vervoer verdwijnen omdat er steeds vaker vrijwilligers achter het stuur plaatsnemen, en ziet eveneens graag een langere gemiddelde contractduur.  Transvision pleit tegen decentralisatie en voor het bevorderen van zelfstandiger reizen met het OV door mensen met een beperking. FNV Taxi wil dat er reële budgetten komen, dat er een einde komt aan werkverdringing door inzet van vrijwilligers en dat er wordt ingezet op behoud van werkgelegenheid zodat er aan kwaliteitsverbetering kan worden gewerkt.

Zelfstandig reizen

Na de vervoerders komen de cliënten en gebruikers aan bod. Ouderenbond ANBO zou graag zien dat kwaliteit centraal komt te staan in aanbestedingen, maar dat er ook duidelijkheid komt over sancties als een vervoerder niet goed presteert. IederIn ziet winst in het standaardiseren van aanbestedingen en maatwerk op basis van individuele behoeften als uitgangspunt. De andere organisaties die aan het woord komen willen onder meer dat het belang van de rolstoelgebruiker serieuzer wordt genomen en geven aan dat niet iedereen zonder meer zelfstandig kan reizen.

In het laatste blok van de rondetafelbijeenkomst komen de opdrachtgevers aan bod: de gemeente Amsterdam, de provincie Groningen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Omnibuzz, Zorgverzekeraars Nederland en VGN. Door hen wordt onder meer gepleit voor een vraaggestuurde opzet, tarieven die de kosten beter dekken en een einde aan de praktijk dat geld dat eigenlijk voor zorg bedoeld is voor vervoer wordt gebruikt. De gemeenten willen graag een betere integratie van doelgroepenvervoer met openbaar vervoer, maar hebben wel oog voor de beperkingen zoals de dunner wordende OV-lijnen in veel buitengebieden. De zorgverzekeraars stellen dat het doelgroepenvervoer vooral klantvriendelijker moet, onder meer door een eind te maken aan de versnippering van regels.

Nieuwe tarieven

VGN directeur Frank Bluiminck vindt dat er met het oog op optimale participatie van clienten gezorgd moet worden “voor adequate dagbesteding, waarbij vervoer geen obstakel mag vormen. De aankondiging van de NZa dat pas in 2019 wellicht op basis van onderzoek nieuwe tarieven worden vastgesteld, is dan ook onaanvaardbaar. De gehandicaptenzorg heeft zelf alles al gedaan om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Al te lang wordt zorggeld ingezet om het vervoer te kunnen blijven betalen. Kostendekkende vervoerstarieven kunnen deze onverantwoorde scheefgroei een halt toeroepen.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Hoorzitting over lage vergoedingen doelgroepenvervoer”

Taxi Volendam|16.01.17|10:32

Willen de lokale taxibedrijven een kans maken te overleven zullen gehandicapten zelf “hun” taxibedrijf moeten kunnen kiezen zonder tussenkomst van vervoermakelaars.
Er zijn nu 3 grote vervoerders aan tafel die mee beslissen, dat kan beter!
Aanbestedingen hebben ons de laatste 20 jaar geleerd dat de prijzen onder druk staan met als gevolg vele faillissementen van Taxibedrijven en ontevreden passagiers, stoppen met deze eis!
Vrijwilligers is nu het laatste toverwoord.
Wakker worden 2e Kamer !