Ambulance

Vast contract bij Witte Kruis voor taxichauffeurs Dokterswacht

Bron: site Witte Kruis

De taxichauffeurs van Dokterswacht Friesland kunnen alsnog een vast contract tekenen bij Witte Kruis. Aan deze uitkomst ging een periode van meningsverschil en actievoeren vooraf. En in een eerder stadium zagen de bij het vervoer betrokken partijen elkaar al meer dan eens voor de rechter.

Het vervoer van de huisartsen van Dokterswacht Friesland (DWF) zal per 1 maart 2017 worden verzorgd door Witte Kruis, onderdeel van Transdev Nederland. Witte Kruis neemt dan na ruim tien jaar het stokje over van Kijlstra. Die overgang kwam bepaald niet zonder slag of stoot tot stand: Dokterswacht Friesland, Witte Kruis en Kijlstra troffen elkaar het afgelopen jaar meerdere malen voor de rechter.

In eerste instantie gebeurde dat omdat DWF het vervoer per 1 maart 2016 opnieuw wilde gunnen aan Kijlstra. De aanbesteding was echter op kwaliteit door Witte Kruis gewonnen, maar Kijlstra kwam aanzienlijk goedkoper uit de bus. Witte Kruis maakte bezwaar tegen het gunningsvoornemen, waarop DWF alsnog voor die vervoerder koos. Daar kwamen Kijlstra en andere inschrijver weer tegen in opstand. Vervolgens wilde DWF de aanbesteding intrekken en opnieuw aanbesteden, maar dat mocht van de rechter alleen als er een wezenlijke wijziging van de opdracht zou plaatsvinden.

Nieuw offertetraject

Om de voortzetting van het vervoer niet in gevaar te brengen, verlengde DWF het contract met Kijlstra voor een jaar. Midden juli werd bekend dat Dokterswacht Friesland het vervoer vanaf 1 maart 2017 aan Witte Kruis had gegund. Het ging daarbij om dezelfde, ongewijzigde opdracht als in de aanbesteding; van een heraanbesteding was geen sprake.

Ook deze gunning ging niet zonder meer door. Kijlstra besloot tot een nieuwe gang naar de rechter. Kijlstra wilde onder meer dat de rechter DWF zou verbieden een overeenkomst voor vervoersdiensten te sluiten met Witte Kruis zonder dat daar een nieuw offertetraject aan vooraf zou gaan. In dat traject zou dan moeten blijken dat er sprake was van de beste prijs/kwaliteitverhouding. De vorderingen van Kijlstra jegens DWF werden echter door de rechtbank afgewezen.

Vast contract

Het oordeel van de rechter hield in dat DWF verder kon met Witte Kruis als nieuwe vervoerder. DWF schreef toen op zijn site het volgende: “Dit betekent dat er  tevens ruim baan is om de afgesproken overgang van de huidige chauffeurs van Kijlstra naar Witte Kruis vorm te kunnen geven. Kijlstra heeft inmiddels toegezegd dat zij hier voor de volle 100 procent aan zal meewerken. Dokterswacht en Kijlstra voelen zich hier beiden verantwoordelijk voor.”

Nu is bekend geworden dan de taxichauffers van Dokterswacht Friesland alsnog een vast contract zullen tekenen bij Witte Kruis. de actievoerende chauffeurs kregen eerder al het verlengde vaste contract, maar dat voldeed niet aan de eisen van de chauffeurs en FNV Taxi. Samen overhandigden zij een petitie aan de directie van Witte Kruis, een actie die werd gesteund door meer dan 250 huisartsen die zijn aangesloten bij DWF. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de vaste contracten waar de chauffeurs en de vakbond zich wel in kunnen vinden.

Huisartsenposten

Het vervoerscontract kent een looptijd van zes jaar en heeft betrekking op het huisartsenvervoer in de provincie Friesland. Dokterswacht Friesland verleent spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen aan de inwoners van Friesland. Circa 95 procent van de Friese huisartsen is aangesloten bij de Dokterswacht. De vijf huisartsenposten zijn gevestigd in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.