Leerlingenvervoer

Utrechtse gemeenten op zoek naar leerlingenvervoerders

Vijf gemeenten in de provincie Utrecht gaan op zoek naar één of meer partijen voor het vervoer van leerlingen vanaf 1 augustus 2017. De opdracht bestaat uit zes percelen en betreft een contract voor vier jaar, met de optie om nog eenmaal met een jaar te verlengen. De gemeenten hebben ervoor gekozen regie en vervoer niet van elkaar te scheiden.

De opdracht betreft het vervoer van leerlingen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Het nieuwe vervoerscontract moet op 1 augustus 2017 van start gaan. Te zijner tijd kan er één vervoerder gecontracteerd zijn, maar het is ook mogelijk dat het werk over meerdere inschrijvers wordt verdeeld. Het gaat momenteel om in totaal 610 scholieren, maar die aantallen kunnen zoals gebruikelijk nog groeien of krimpen. Aan de huidige cijfers kunnen dan ook geen rechten worden ontleend met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

Ander doelgroepenvervoer

In tegenstelling tot veel aanbestedingen voor doelgroepenvervoer worden regie en vervoer in deze opdracht niet van elkaar gescheiden. Verdere uitgangspunten van de aanbesteding zijn goede dienstverlening, aandacht voor duurzaamheid en sturen op de gemaakte afspraken. Onder goede dienstverlening wordt onder meer verstaan het zorgen dat er met vaste chauffeurs wordt gewerkt, het binnen de perken houden van de reisduur en een goede communicatie met alle betrokkenen.

Wat de opdracht aantrekkelijk maakt, is de mogelijkheid dat de opdracht voor het leerlingenvervoer gedurende de looptijd van vier tot vijf jaar kan worden uitgebreid met andere vormen van doelgroepenvervoer. De gemeenten noemen als voorbeeld het vervoer in het kader van de Jeugdwet, maar ook andere varianten kunnen worden toegevoegd met het oog op de efficiency. Of en wanneer dat gebeurt is aan de opdrachtgevers, maar de inschrijvende vervoerders dienen zich hier wel flexibel op in te stellen.

Vaste chauffeur

Het werk zal worden gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving of inschrijvingen. Wie 100 procent scoort, behaalt duizend punten. Daarvan zijn er 400 te behalen met de prijs. Reisduur en informatievoorziening tellen allebei mee voor 20 procent. Met reisduur wordt bedoeld dat deze niet onnodig lang moet zijn. De opdrachtgever wil graag weten hoe de inschrijvers dat denken te realiseren, maar ook welke risico’s en beheersmaatregelen er met betrekking tot vertragingen zijn. Ook moeten de inschrijvers onder meer duidelijk maken hoe zij met belanghebbenden gaan communiceren.

De chauffeur en duurzaamheid worden elk voor 10 procent meegewogen in de de beoordeling. Het hebben van een vaste chauffeur en de manier waarop hij of zij zijn werk doet, is van groot belang voor hoe leerlingen en ouders het vervoer ervaren.

Elektrisch rijden

Hoewel de opdrachtgever de ambitie uitspreekt een belangrijke bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 en luchtvervuilende stoffen, is de waarde die hier aan wordt gehecht op zichzelf niet beslissend. De gestelde eisen zijn ook niet erg zwaar: de duurzaamheid van het vervoer moet in elk geval op hetzelfde niveau blijven en wordt bij voorkeur verbeterd. Inschrijvers kunnen zich van de concurrentie onderscheiden met een duurzamere variant brandstof, een hoger percentage voertuigen dat op zo’n duurzame brandstof rijdt en een snellere planning voor het inzetten van die duurzame voertuigen. Met elektrisch rijden kunnen de meeste punten worden gescoord binnen het gunningscriterium duurzaamheid.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Utrechtse gemeenten op zoek naar leerlingenvervoerders”

Piet Pietersen|15.02.17|13:21

Duurzaamheid wordt kennelijk snel aan de kant gezet als het geld kost, gemeenten willen nog steeds de laagste prijs.