Valys

Valysvervoer opnieuw aanbesteed wegens gebrek aan transparantie

Valys

Het huidige contract voor het Valysvervoer zal niet worden verlengd. Vanwege het gebrek aan transparantie in de vorige aanbesteding, start staatssecretaris Martin van Rijn een nieuwe gunningsprocedure voor het sociaal-recreatief vervoer buiten de regio. Over de aanbesteding van het Valysvervoer lopen nog altijd juridische prodedures.

Het Valysvervoer wordt sinds 1 januari 2014 verzorgd door de combinatie Rotterdamse Mobiliteitcentrale (RMC), Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) en Transvision. Connexxion eindigde als tweede en vocht de gunning aan, maar de rechter gaf al snel groen licht voor de definitieve gunning. Dat bleek echter verre van het einde van dit verhaal te zijn.

In dezelfde periode legde de Nederlandse Mededingingsautoriteit namelijk een boete op aan RMC en de Bios-groep, waar ZCN deel van uitmaakt. Zij zouden zich, samen met het niet meer bestaande ITC, tussen 2009 en 2011 aan kartelvorming hebben schuldig gemaakt in de regio Rotterdam. En zo’n overtreding van de regels staat te boek als een ernstige fout in de beroepsuitoefening. Zo’n fout kan een reden zijn om inschrijvers van aanbestedingen uit te sluiten. Het ministerie van VWS sloot RMC en ZCN echter niet uit van de Valys-aanbesteding. Dat was reden voor Connexxion om opnieuw de gang naar de rechter te maken.

Boete onterecht opgelegd

Overigens werd de boete aan RMC en Bios afgelopen oktober door de rechter vernietigd. De Mededingingsautoriteit had de boete in 2012 ten onrechte opgelegd voor vermeende kartelafspraken over aanbestedingen van contracten voor doelgroepenvervoer. De NMa had zijn boetebesluit onvoldoende onderbouwd, wat reden was voor de rechter om het te vernietigen.

Het zou gaan om kartelvorming in de periode vóór de aanbesteding van Valys, maar het staat wel voor het soort beroepsfout dat een bedrijf van inschrijvingen kan uitsluiten. En die vermeende beroepsfout vormde dus de aanleiding voor een reeks juridische procedures die tot op de dag van vandaag loop, zelfs tot aan het Europese Hof van Justitie. Dat de kartelvorming niet bewezen werd geacht, verandert niets aan de kennis van toen en de gerechtelijke loopgravenoorlog die er uit voortvloeide. De zaak diende niet zelf bij het Europese Hof, maar de Hoge Raad ging wel bij het Europese Hof te rade over hoe in deze zaak tot een uitspraak te komen. De Hoge Raad moet nog einduitspraak doen.

Niet verlengen

Volgens het Europese Hof van Justitie is in deze aanbesteding een ‘intransparantie’ gecreëerd. Daardoor hebben inschrijvers die een ernstige beroepsfout hebben begaan, en die niet bekend zijn met de nationale regeling, mogelijk niet ingeschreven op de aanbesteding van het Valysvervoer. Het vervoerscontract eindigt op 30 september van dit jaar en kan daarna nog drie keer met een jaar worden verlengd. Vanwege het gebrek aan transparantie in de huidige aanbesteding heeft staatssecretaris Van Rijn echter besloten om niet te verlengen en Valys opnieuw aan te besteden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Aansluiting met OV

“Omdat ik zeer hecht aan een zorgvuldig aanbestedingstraject en voldoende implementatietijd voor de (nieuwe) vervoerder, zal ik in overleg met de Combinatie RMC, ZCN en Transvision een overbruggingsperiode afspreken zodat de continuïteit en de kwaliteit van het Valysvervoer voor de pashouders gewaarborgd blijven. In het kader van de nieuwe aanbesteding zullen mogelijkheden van verdergaande innovatie van het Valysvervoer – zoals ook met de Kamer besproken in het recent gehouden Algemeen Overleg over Valys – worden bezien, waaronder de aansluiting met het OV. Volgens goed gebruik zal ik vertegenwoordigers van de doelgroep bij de nieuwe aanbesteding betrekken”, aldus Van Rijn in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Valysvervoer opnieuw aanbesteed wegens gebrek aan transparantie”

bep de boer|08.03.17|10:52

is tcz ook via valys ik zie vaak tcz staan maar ik bestel altijd valys ik kan ook niks terug vinden van tcz of zei het zelfde zijn als valys en of het ook voor invalide is met de zelfde regels heb op de wedsite gekeken kan niks vinden ik woon in lelystad en ga vaak naar amsterdam naar me kinderen voor lage prijs via een pas graag zou ik meer willen weten over dit bedrijf