Vervoer defensiepersoneel gegund aan Mobility ID

Het besloten taxivervoer van defensiepersoneel is voor een periode van vier jaar gegund aan Mobility ID, dat de ritten door zijn vervoerspartners zal laten uitvoeren. In principe gaat het om vervoer van individuele personen, al kan daar bij gelegenheid een uitzondering op worden gemaakt. De ritten betreffen vooral patiëntenvervoer. 

Vanaf 1 april 2017 is het Besloten Landelijk Taxivervoer in opdracht van het Commando Dienstencentra van Defensie gegund aan Mobility ID en de bij deze organisatie aangesloten vervoerders. Het CDC voorziet in alle denkbare randvoorwaarden en faciliteiten, zodat de operationele commando’s zich op hun kerntaken kunnen concentreren. Het gaat dan om voorzieningen op het gebied van huisvesting, catering, gezondheidszorg, logistiek, transport en facilitaire dienstverlening.

Het doel van deze specifieke aanbesteding was te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer die de volledige behoefte aan Besloten Landelijk Taxivervoer voor zijn rekening neemt. Het met name om vervoer binnen Nederland, en incidenteel naar locaties in België en Duitsland.

Taxi niet ouder dan zes jaar

Het gaat niet om routegebonden vervoer, dus de bij Mobility ID aangesloten vervoerders die dit werk voor hun rekening gaan nemen moeten daar op elk moment van de dag voor beschikbaar zijn. De taxi’s die worden ingezet moeten onder meer representatief, schadevrij en schoon zijn. Met het oog op duurzaamheid mogen de voertuigen die worden ingezet niet ouder dan zes jaar zijn. Het gebruik van taxibusjes is niet toegestaan, omdat het uitgangspunt is dat er per taxi 1 persoon wordt vervoerd. Op verzoek van de opdrachtgever kan het incidenteel om twee tot maximaal acht passagiers gaan, en vanaf vier reizigers is het inzetten van busjes wel toegestaan.

De gesloten overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en loopt tot 1 april 2021. Het is wel belangrijk dat de vervoerders de ritten overeenkomstig het Programma van Eisen uitvoert, want elke rit die niet volgens de eisen of op tijd wordt uitgevoerd kan leiden tot een boete van 250 euro. De totale contractwaarde van de aanbesteding over de periode van vier jaar is 4,2 miljoen euro. Die raming is gebaseerd op historische cijfers en er kunnen geen garanties over de daadwerkelijke afname van ritten aan worden verleend. In veel gevallen hebben de passagiers een medische indicatie, die zowel fysiek als psychisch van aard kan zijn. Chauffeurs dienen daar rekening mee te houden er er op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

Circa 15.000 ritten

“In principe gaan onze vervoerspartners, die nu ook rijden voor Taxiboeken.nl rijden, dit vervoer rijden”, vertelt Ruud Dusseldorp van Mobility ID. “Uitgangspunt is uiteraard dat zij kunnen en willen voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn door het Ministerie van Defensie. Overigens zijn deze vervoerders altijd de eersten die bij nieuwe opdrachten, ook buiten de aanbestedingen om ingeschakeld worden. Het gaat in deze opdracht om circa 15.000 ritten, dwars door Nederland heen. De ritten betreffen met name patiëntenvervoer.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

1 reactie op “Vervoer defensiepersoneel gegund aan Mobility ID”

Paul Dijkhuizen|09.03.17|13:42

Weet niet wat schokkender is… dat een organisatie als defensie hun eigen logistiek in zake vervoer niet aankan, of het feit dat er op 60.000 medewerkers 15.000 ritten gemaakt worden waarvan het merendeel patientenvervoer betreft…