Taxibus Noot

Doelgroepenvervoer drie gemeenten naar Noot en ZCN

De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan hebben onder meer hun leerlingenvervoer en aanvullend openbaar vervoer voor de komende jaren gegund aan Noot Personenvervoer en Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN). Het werk is gegund na een best value procurement-gerelateerde aanbesteding.

Bij BVP worden minder eisen en standaarden gesteld dan bij een reguliere aanbesteding. In plaats daarvan is het idee dat voor een vast budget de inschrijvende partijen de meest optimale invulling aan het vervoer geven. De prestatie-inkoop komt in de vervoersector nog niet heel vaak voor, al kozen zeven West-Friese gemeenten vorig jaar wel voor dit model. In Zaanstad, Wormerland en Oostzaan is dus voor een BVP-gerelateerde aanbesteding gekozen, waardoor er ten aanzien van prestatie-inkoop verschillen zijn in de prijs/kwaliteit-criteria.

Twee percelen

Nu hebben drie andere gemeenten in Noord-Holland dus ook deze benadering gehanteerd. Daarbij zijn Noot en ZCN als winnaars uit de aanbesteding tevoorschijn gekomen. Noot heeft perceel 1 in de wacht gesleept: het leerlingenvervoer in alledrie de gemeenten en het vervoer vanuit de Participatiewet voor de gemeente Zaanstad.

ZCN ging met perceel 2 aan de haal: het aanvullend openbaar vervoer voor de drie gemeenten en het collectief vraaggestuurd vervoer voor Zaanstad. Voor perceel 1 verwachten de opdrachtgevers per jaar maximaal 2.390.000 euro uit te geven, voor perceel 2 is dat net iets meer dan 2 miljoen euro. Het werk is voor een periode van twee jaar gegund en kan daarna nog tweemaal met een jaar worden verlengd.

Wensen opdrachtgever

Dat er op een andere manier dan gebruikelijk is aanbesteed, neemt niet weg dat er bepaalde gunningscriteria zijn gehanteerd waarmee de inschrijvers invulling konden geven aan de wensen van de gemeenten. Op basis van wat de vervoerders dachten te kunnen bijdragen aan de gestelde wensen per criterium werden de inschrijvingen beoordeeld.

Op een schaal van maximaal punten telde het prestatiedossier voor 40 punten mee, het risicodossier voor 25 punten en het kansendossier voor 20. Voor het interview met sleutelfunctionarissen waren maximaal 10 punten voorzien, voor duurzaamheid 5. Het totaal van de inschrijfprijs diende binnen de hiervoor genoemde plafondprijzen te blijven.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.