Rechter

Waaksma wint kort geding, heraanbesteding Noordoost Friesland

Er moet een heraanbesteding plaatsvinden van het doelgroepenvervoer in Noordoost-Friesland. Volgens de rechter kan de opdrachtgever onvoldoende controleren of de tarieven van de winnende inschrijvers wel kostendekkend zijn. Het vervoer in de betreffende percelen was voorlopig aan drie taxibedrijven gegund, maar de huidige vervoerder Waaksma spande met succes een kort geding aan.

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollummerland en Tytsjerksteradiel werken inzake het doelgroepenvervoer samen als Netwerk Noordoost. Zij gunden hun doelgroepenvervoer voor de komende jaren voorlopig aan vier verschillende vervoerders: VMNN Friesland, Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos, Taxicentrale Witteveen en Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland (NOF). Taxibedrijf Waaksma kwam vrijwel meteen in opstand tegen de gunning en spande er ook een kort geding tegen aan. Dat kort geding is nu in het voordeel van Waaksma uitgevallen.

Niet aan de regels gehouden

Het kort geding betrof de percelen 1 en 2, te weten de basisvervoercapaciteit en de piekvervoercapaciteit. Het vervoer in deze percelen werd door de zes gemeenten aan de VMNN, NOF en Dorenbos gegund. Het belangrijkste verweer van de opdrachtgevers en VMNN was dat Waaksma geen belang had en dus niet-ontvankelijk zou zijn in deze kwestie. Het bedrijf zou zich namelijk niet aan de regels hebben gehouden door tussentijds contact te zoeken met gemeenteraden en college’s van burgemeester en wethouders.

Maar Netwerk Noordoost en VMNN kwamen binnen het proces te laat met dit verweer. Dat is in strijd met de goede procesorde. Daardoor kon Waaksma zich onvoldoende op het verweer voorbereiden en gaat de rechter aan het bezwaar voorbij. Vervolgens kon de zaak zich toespitsen op de bewering van Waaksma dat VMNN, NOF en Dorenbos zich hadden ingeschreven met beschikbaarheidstarieven die niet kostendekkend zouden zijn. Dat is volgens de rechtbank echter onvoldoende aangetoond. Daarom kan de eis om de gunning aan VMNN, NOF en Dorenbos in te trekken en om te zetten in een gunning aan Waaksma, door de rechter niet worden ingewilligd.

Niet uitsluiten

Maar het is volgens de rechter wel zo dat Netwerk Noordoost in strijd met de beginselen van transparantie heeft gehandeld. Er is aan de inschrijvers geen specificatie gevraagd van tarieven waarmee zij inschreven. Dat maakt het dus ook lastig om te controleren of deze kostendekkend zijn. Samengevat zegt de rechter daarover: het staat niet vast dat Dorenbos, NOF en VMNN op percelen 1 en 2 onder de kostprijs hebben ingeschreven, maar de opdrachtgever kan ook niet uitsluiten dat ze wél onder de kostprijs hebben ingeschreven. En daarom moet er van de rechter een heraanbesteding plaatsvinden, voor zover de gemeenten de opdracht nog in de markt willen zetten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Waaksma wint kort geding, heraanbesteding Noordoost Friesland”

Jouke Kroese|03.07.17|21:10

Waaksma die klaacht nu over de aanbesteding,maar had geen probleem met klomp toen die het vervoer van talant ging doen en had eerst zelfs de centrale beschikbaar voor klomp en regelde ook het personeel.

Jouke Kroese|03.07.17|21:15

waaksma had geen probleem met de overname van het vervoer door klomp,en numaar zeuren.
WAAKSMA HAD TOEN ZELFS DE CENTRALE VOOR KLOMP en regelde het personeel.Dus heeft waaksma nu ook geen recht van klagen.

Waaksma wint kort geding, heraanbesteding Noordoost Friesland | TaxiPro