Rechtbank

Kort geding verandert niets aan gunning doelgroepenvervoer Rotterdam

RMC kwam te laat met zijn bezwaren tegen de gunning van het Rotterdamse doelgroepenvervoer aan Lorem Focus. Bovendien waren de bezwaren onvoldoende onderbouwd. De rechter wijst dan ook alle vorderingen af die RMC in een kort geding naar voren bracht. Ook de tegenvorderingen van Lorem Focus zijn afgewezen. Aan de gunning verandert daardoor niets: het doelgroepenvervoer in Rotterdam wordt niet opnieuw aanbesteed en er worden ook geen inschrijvers uitgesloten. 

RMC eiste ruim twee weken geleden dat Lorem Focus van de aanbesteding zou worden uitgesloten. Het consortium van ZCN Totaalvervoer en Willemsen de Koning zou niet aan diverse minimumeisen hebben voldaan. Daarbij ging het onder meer om het aantonen van ervaring en referenties, iets wat voor Lorem Focus onmogelijk zou zijn omdat het pas kort bestaat.

Daarnaast wilde RMC dat er een herbeoordeling van de inschrijvingen zou plaatsvinden, omdat de beoordeling die wel had plaatsgevonden feitelijk en inhoudelijk onjuist zou zijn. Zo kon de door RMC bedachte mobiliteitsadviseur op veel enthousiasme van de opdrachtgever rekenen, maar voelde de vervoerder zich ten onrechte afgerekend op het beperkte aantal adviseurs waar in het vervoersplan sprake van is.

Negatieve gevolgen

Tot slot wilde RMC dat er herinschrijving of heraanbesteding zou plaatsvinden. Aan de aanbesteding zouden diverse gebreken kleven die zo’n stap rechtvaardigen: een wijziging van de vergoedingensystematiek en de looptijd, het ontbreken van een gelijk speelveld en onduidelijke beoordelingsrichtlijnen. De negatieve gevolgen die dit zou kunnen hebben, vallen volgens de gemeente echter sterk mee. Ook vond de gemeente het vreemd dat RMC zich beklaagde over een ongelijk speelveld, omdat het bedrijf op dit vlak als beste scoorde.

De gemeente stelde tijdens het kort geding meerdere malen volledig achter de gunning aan Lorem Focus te staan. De aanbesteding vond plaats middels concurrentiegerichte dialoog, waarbij ook de potentiele inschrijvers helpen om het bestek vorm te geven. Transparantie staat daarbij voorop, benadrukte de gemeente, en RMC had zijn bezwaren dan ook in een veel eerder stadium moeten uiten. Volgens de gemeente heeft de vervoerder daar alle kans voor gehad.

Te weinig onderbouwd

Bij dat laatste sluit de rechtbank in Rotterdam zich dus aan. De rechter vond dat RMC simpelweg te laat met zijn bezwaren op de proppen is gekomen. Maar ook als dat niet zo was geweest, zouden de vorderingen van RMC zijn afgewezen, want de rechter vond ze veel te weinig onderbouwd. Lorem Focus vorderde op zijn beurt dat RMC werd uitgesloten van de aanbesteding omdat er vanuit dit bedrijf buiten de aangewezen kanalen zou zijn gecommuniceerd over de aanbesteding. Ook deze vordering werd, wegens een gebrek aan onderbouwing, door de rechter van de hand gewezen.

Daarnaast vorderde Lorem Focus dat er geen overbruggingsovereenkomst met RMC mag worden aangegaan tussen de beoogde en daadwerkelijke startdata van het vervoer. Maar vanwege de onzekerheid die het kort geding veroorzaakte, besloot Rotterdam de gunning van het leerlingenvervoer een jaar op te schorten en de situatie vooralsnog te houden zoals die is. RMC blijft dus sowieso nog een jaar leerlingen vervoeren, en het nu opgeschorte jaar komt er aan het einde bij voor de nieuwe vervoerder. De looptijd verandert dus niet.

Door het besluit om de aanvang een jaar op te schorten, werd een overbruggingsovereenkomst onnodig, en daarom trok Lorem Focus die vordering al tijdens het kort geding in. Daarmee is ook de enige verandering benoemd, en dat betreft niet eens echt een verandering maar uitstel. Omdat alle vorderingen van beide partijen zijn afgewezen, is er ook geen sprake van herbeoordeling, heraanbesteding, uitsluiting of iets anders.

Blijdschap en teleurstelling

Bij Lorem Focus is men vanzelfsprekend content met de uitspraak. “We zijn heel blij met deze uitspraak en hadden eigenlijk ook niet anders verwacht. De voorbereidingen voor de start van Trevvel liepen daarom ook al, maar nu kunnen we ons dus volledig gaan richten op een succesvolle start. We hebben ontzettend veel zin om er verder mee aan de slag te gaan en iets moois neer te zetten in Rotterdam.”

Bij RMC klinkt een ander geluid, en ook dat is geen grote verrassing. “RMC is teleurgesteld in de uitspraak en bestudeert momenteel het vonnis van de rechter. RMC blijft haar diensten tot het einde van de huidige overeenkomst uitvoeren. Dit betekent dat RMC het Vervoer op Maat tot 31 december 2017 blijft verzorgen en het Leerlingenvervoer tot 1 augustus 2018. De kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten blijft daarbij voorop staan”, verzekert het taxibedrijf.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

2 reacties op “Kort geding verandert niets aan gunning doelgroepenvervoer Rotterdam”

Nadeem Anwar|04.07.17|20:35

Ik ga de bijstand in.

En blijf daar de rest van me leven.

Daarna ga ik met pensioen

altijd hard gewerkt wordt zo van je afgenomen.

Adil Baker|23.07.17|08:10

Willemsen de Koning Gefeliciteerd!! Ben echt blij voor je doe je best vriend.