Leerlingenvervoer

Súdwest-Fryslân bezuinigt op leerlingenvervoer

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft nieuwe regels voor leerlingenvervoer opgesteld die moeten leiden tot een structurele besparing op de kosten van het taxivervoer. Leerlingen worden onder meer begeleid richting zelfstandig reizen met het openbaar vervoer, wat tevens hun zelfvertrouwen moet helpen vergroten.

Súdwest-Fryslân heeft de veranderingen opgesteld in overleg met ouders, scholen en het plaatselijke wmo-platform. Enerzijds om de zelfstandigheid van leerlingen te vergroten, anderzijds om te bezuinigen op het vervoer van die leerlingen. De plannen vastgelegd zijn in twee documenten: een concept-verordening leerlingenvervoer SFW en een concept voor de nieuwe beleidsregels. In deze documenten staan een aantal veranderingen ten opzichte van de huidige situatie.

Eerste successen

Ouders van kinderen tot tien jaar hoeven niet meer ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aan te vragen. Kinderen die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en zelfstandig reizen met het openbaar vervoer behouden hun vergoeding. De nieuwe concept-verordening Leerlingenvervoer geldt vanaf schooljaar 2018-2019.

De gemeente is onlangs ook gestart met het Project ‘Samen reizen met…’. Dit is er op gericht het zelfstandig reizen van leerlingen te stimuleren. Zij leren eerst onder begeleiding en later meer zelfstandig  om te reizen met het openbaar vervoer. De eerste successen zijn hiermee al behaald, zo stelt de gemeente.

Kosten voor taxivervoer

“Het project bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en vergroot hun zelfvertrouwen. Het is bovendien een uitwerking van een besparingsvoorstel dat gekomen is uit de samenleving. Inwoners zagen mogelijkheden om te bezuinigen op leerlingenvervoer en dit blijkt ook uit de eerste resultaten van dit project. De gemeente investeert nu in dit project. Het betaalt zich later terug, doordat er structureel op de kosten van taxivervoer kan worden bespaard.” De concept-verordening en de concept-beleidsregels kunnen hier worden ingezien.

Het Nationaal Congres Contractvervoer 2017 draait om ontwikkelingen in het Nederlandse doelgroepenvervoer. Bekijk het programma en profiteer nu nog van vroegboekkorting op je inschrijving.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.