Rechter

Weer rechtszaak doelgroepenvervoer Noordoost Friesland

Taxicentrale Waaksma kiest opnieuw voor een gang naar de rechter uit onvrede met de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Noordoost Friesland. Waaksma dwong eerder al een heraanbesteding af maar is nu samen met Taxi D & L De Jong van mening dat Dorenbos en VMNN ongeldig hebben ingeschreven op die aanbesteding. Opdrachtgever Netwerk Noordoost zegt dat Waaksma en de Jong het moeilijk lijken te vinden iets aan anderen te gunnen.

In de eerste aanbesteding viel Waaksma, dat een groot deel van het huidige vervoer in de zes gemeenten voor zijn rekening neemt, volledig buiten de boot. daarop kwam het bedrijf in actie met een kort geding. Volgens Waaksma zouden verschillende winnaars onder de kostprijs hebben ingeschreven. Dat kon volgens de rechter niet worden bewezen. Maar er was ook onvoldoende gedaan om te controleren dat het niet gebeurde, en daarom moest de aanbesteding over.

Deze heraanbesteding van het doelgroepenvervoer in Noordoost Friesland werd door vijf vervoerders gewonnen. Onder hen ook Waaksma, en verder VMNN, Dorenbos en NOF en Taxi Postma. Maar Waaksma en De Jong willen niet dat Dorenbos en VMNN ook percelen gegund krijgen. Daarom wordt ook tegen de heraanbesteding gekozen voor juridische stappen. VMNN en Dorenbos zouden volgens hun branchegenoten ongeldig hebben ingeschreven.

Moeilijk om te gunnen

Netwerk Noordoost reageert bij monde van bestuursvoorzitter Pytsje de Graaf als volgt. “Wij hebben de spelregels gevolgd en alle zaken die we na moeten leven keurig nageleefd. Het lijkt erop dat Waaksma en De Jong het moeilijk vinden om het aan anderen te gunnen. De financiële belangen zijn aan alle kanten groot. Als het gaat om het nieuwe systeem, maar ook om bijvoorbeeld de tijdelijke overbrugging, die wellicht opnieuw nodig is.”

“Wij maken ons nu vooral zorgen om de mensen die dit echt raakt: de cliënten en de chauffeurs”, vervolgt De Graaf. “Zij zitten nu weer in een onzekere situatie. We hopen dat dat zo kort mogelijk duurt. We zullen nu eerst de stukken lezen. In het belang van alle partijen zullen we terughoudend zijn in onze reacties.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.