Ministerie: integratie OV en doelgroepenvervoer al goed mogelijk

Reizigers hebben steeds meer de behoefte aan flexibele mobiliteitsoplossingen. Aan die vraag kan beter worden voldaan wanneer het openbaar vervoer en het kleinschalig publiek vervoer geïntegreerd worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dit zo goed mogelijk ondersteunen. “We hebben de Wet Personenvervoer 2000 op dit onderwerp onderzocht en in de praktijk is heel veel mogelijk”, vertelde Peter Wagenmaker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hij sprak onlangs op het Congres Contractvervoer tijdens de Taxi Expo in Houten over de integratie tussen OV en het taxivervoer en de toegankelijkheid van OV en taxivervoer voor mensen met een beperking. “Op heel veel plekken in het land wordt het openbaar vervoer steeds onrendabeler”, stelt Wagenmaker. “Het is belangrijk om verschillende doelgroepensystemen met elkaar te integreren, omdat het anders niet meer te betalen is.”

Integratie

Voorzitter van KNV, Bertho Eckhardt, wees er ’s ochtends al op dat de integratie tussen OV en doelgroepenvervoer erg belangrijk was. Daarom is het goed dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord aangaf bereid te zijn wet- en regelgeving aan te passen, zodat het openbaar vervoer en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer kunnen aanbieden. Echkardt: “We zien een tegenstelling in het vervoer op landelijk en stedelijk gebied. Er is een andere invulling nodig en ontwikkelingen zoals MaaS spelen hierop in.”

Wagenmaker bevestigde later tijdens de sessie ‘De integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer’ dat het ministerie inderdaad aan de slag wil met deze ontwikkelingen. MaaS, de integratie van OV en doelgroepenvervoer en de mogelijkheden met vraaggestuurd vervoer staan prominent op de agenda van het ministerie. Daarvoor werkt de overheid ook al samen met medeoverheden, reizigers, vervoerders en andere partijen in het Actieprogramma Doelgroepenvervoer en OV.

Versnelling

Het ministerie wil ook pilots en initiatieven hiervoor ondersteunen. Dat kan door wetten of regels aan te passen, maar volgens Wagenmaker is dit nauwelijks nodig. “In de praktijk hoeven wij helemaal niet zo veel zetten te geven”, aldus Wagenmaker. “Maar dergelijke ontwikkelingen gaan niet van de één op de andere dag.” Hij zei verder heel nieuwsgierig te zijn naar concrete voorbeelden van schotten, zodat het ministerie hiernaar kon kijken.

Uit de reacties van het publiek bleek echter dat de praktijk soms weerbarstiger is dan de theorie. Hoewel er weliswaar veel mogelijk is in de WP2000, liepen vervoerders en lokale overheden toch nog tegen enkele hindernissen aan en zagen ze bezwaren. Een daarvan is de duurdere prijs van het taxivervoer, waardoor reizigers bij een taxirit altijd duurder uitzien dan bij een OV-rit. Goede voorlichting is daarvoor essentieel, meende de spreker.

Ontschotting

Ook kwam het onderwerp van schotten kort aan bod. Door de verschillende belangen van betrokken instanties en verschillende financiële potjes, is de integratie soms lastig. Onder andere KNV pleit al langer voor de noodzaak van ontschotting. Wagenmaker voorspelde echter dat er altijd verschillende typen wetgeving zouden blijven bestaan en dat er ook uit verschillende budgetten geld moet komen. “Het gaat erom dat die niet mogen hinderen wat de klant nodig heeft.”

Het publiek reageerde hierop met een concreet voorbeeld van overheidsinstanties met andere verwachtingen. “De gemeente Leeuwarden en de provincie in Friesland hebben een heel ander belang”, stelde één van de deelnemers. “De gemeente wil bereikbaarheid en de provincie wil vooral geen lege bussen laten rondrijden. We werken goed samen met Arriva, maar het is soms moeilijk praten met overheden door de verschillende geldstromen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Ministerie: integratie OV en doelgroepenvervoer al goed mogelijk”

Paul Dijkhuizen|02.11.17|16:07

De reiziger wil zo comfortabel mogelijk, de overheid zo goedkoop mogelijk. De overheid is daarom vooral bezig om het vervoer nóg goedkoper te krijgen waarbij geen mogelijkheid onbenut wordt gelaten. Helaas vaak met onrealistische ideeën en zonder naar de gevolgen voor de huidige markt te kijken.

Peter Vriens|11.11.17|14:08

Integratie en automatisering in onze branche startte ruim 20 jaar geleden. Klantjes combineren, verhuur per zitplaats.
Aanbestedingen zoals regiotaxi hebben vrijheid keuze klant en combinatie van ritten (kostenbesparing) verstoord voor de plaatselijke taxibedrijven.
O.V, wet beschermd bedrijven, doordat die het alleenrecht op b.v. een buslijn krijgen, de Taxiwet doet dit niet.
Ongelijke strijd ?
Voor wie maakt KNV en P.Wagenmaker zich hier sterk? Voor het O.V. ?

Ministerie: integratie OV en doelgroepenvervoer al goed mogelijk | TaxiPro

Ministerie: integratie OV en doelgroepenvervoer al goed mogelijk

Reizigers hebben steeds meer de behoefte aan flexibele mobiliteitsoplossingen. Aan die vraag kan beter worden voldaan wanneer het openbaar vervoer en het kleinschalig publiek vervoer geïntegreerd worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dit zo goed mogelijk ondersteunen. “We hebben de Wet Personenvervoer 2000 op dit onderwerp onderzocht en in de praktijk is heel veel mogelijk”, vertelde Peter Wagenmaker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hij sprak onlangs op het Congres Contractvervoer tijdens de Taxi Expo in Houten over de integratie tussen OV en het taxivervoer en de toegankelijkheid van OV en taxivervoer voor mensen met een beperking. “Op heel veel plekken in het land wordt het openbaar vervoer steeds onrendabeler”, stelt Wagenmaker. “Het is belangrijk om verschillende doelgroepensystemen met elkaar te integreren, omdat het anders niet meer te betalen is.”

Integratie

Voorzitter van KNV, Bertho Eckhardt, wees er ’s ochtends al op dat de integratie tussen OV en doelgroepenvervoer erg belangrijk was. Daarom is het goed dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord aangaf bereid te zijn wet- en regelgeving aan te passen, zodat het openbaar vervoer en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer kunnen aanbieden. Echkardt: “We zien een tegenstelling in het vervoer op landelijk en stedelijk gebied. Er is een andere invulling nodig en ontwikkelingen zoals MaaS spelen hierop in.”

Wagenmaker bevestigde later tijdens de sessie ‘De integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer’ dat het ministerie inderdaad aan de slag wil met deze ontwikkelingen. MaaS, de integratie van OV en doelgroepenvervoer en de mogelijkheden met vraaggestuurd vervoer staan prominent op de agenda van het ministerie. Daarvoor werkt de overheid ook al samen met medeoverheden, reizigers, vervoerders en andere partijen in het Actieprogramma Doelgroepenvervoer en OV.

Versnelling

Het ministerie wil ook pilots en initiatieven hiervoor ondersteunen. Dat kan door wetten of regels aan te passen, maar volgens Wagenmaker is dit nauwelijks nodig. “In de praktijk hoeven wij helemaal niet zo veel zetten te geven”, aldus Wagenmaker. “Maar dergelijke ontwikkelingen gaan niet van de één op de andere dag.” Hij zei verder heel nieuwsgierig te zijn naar concrete voorbeelden van schotten, zodat het ministerie hiernaar kon kijken.

Uit de reacties van het publiek bleek echter dat de praktijk soms weerbarstiger is dan de theorie. Hoewel er weliswaar veel mogelijk is in de WP2000, liepen vervoerders en lokale overheden toch nog tegen enkele hindernissen aan en zagen ze bezwaren. Een daarvan is de duurdere prijs van het taxivervoer, waardoor reizigers bij een taxirit altijd duurder uitzien dan bij een OV-rit. Goede voorlichting is daarvoor essentieel, meende de spreker.

Ontschotting

Ook kwam het onderwerp van schotten kort aan bod. Door de verschillende belangen van betrokken instanties en verschillende financiële potjes, is de integratie soms lastig. Onder andere KNV pleit al langer voor de noodzaak van ontschotting. Wagenmaker voorspelde echter dat er altijd verschillende typen wetgeving zouden blijven bestaan en dat er ook uit verschillende budgetten geld moet komen. “Het gaat erom dat die niet mogen hinderen wat de klant nodig heeft.”

Het publiek reageerde hierop met een concreet voorbeeld van overheidsinstanties met andere verwachtingen. “De gemeente Leeuwarden en de provincie in Friesland hebben een heel ander belang”, stelde één van de deelnemers. “De gemeente wil bereikbaarheid en de provincie wil vooral geen lege bussen laten rondrijden. We werken goed samen met Arriva, maar het is soms moeilijk praten met overheden door de verschillende geldstromen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Ministerie: integratie OV en doelgroepenvervoer al goed mogelijk”

Paul Dijkhuizen|02.11.17|16:07

De reiziger wil zo comfortabel mogelijk, de overheid zo goedkoop mogelijk. De overheid is daarom vooral bezig om het vervoer nóg goedkoper te krijgen waarbij geen mogelijkheid onbenut wordt gelaten. Helaas vaak met onrealistische ideeën en zonder naar de gevolgen voor de huidige markt te kijken.

Peter Vriens|11.11.17|14:08

Integratie en automatisering in onze branche startte ruim 20 jaar geleden. Klantjes combineren, verhuur per zitplaats.
Aanbestedingen zoals regiotaxi hebben vrijheid keuze klant en combinatie van ritten (kostenbesparing) verstoord voor de plaatselijke taxibedrijven.
O.V, wet beschermd bedrijven, doordat die het alleenrecht op b.v. een buslijn krijgen, de Taxiwet doet dit niet.
Ongelijke strijd ?
Voor wie maakt KNV en P.Wagenmaker zich hier sterk? Voor het O.V. ?