Ale Kort

Vrijwilligers in het doelgroepenvervoer: verdringing of kans?

Ale Kort

Volgens tegenstanders staat de inzet van vrijwillige chauffeurs in het doelgroepenvervoer gelijk aan arbeidsverdringing. Maar een vervoerder die meedoet aan een pilot waarin vrijwilligers rijden, geeft aan nu juist méér werk van het vervoer in kwestie te hebben. In Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf werken vervoerders, gemeenten en welzijnsorganisaties samen aan een project waarin een deel van het doelgroepenvervoer door vrijwilligers wordt gereden. De betrokken taxibedrijven verzorgen de coördinatie, verhuren de busjes en springen waar nodig bij met betaalde chauffeurs.

Bij het vervoer van en naar dagbestedingslocaties komt de inzet van vrijwilligers om de hoek kijken. Dit vervoer van ouderen staat in de drie gemeenten onder druk. Door het in beginsel door vrijwilligers te laten doen, kunnen de kosten omlaag. Zo kan het vervoer blijven plaatsvinden en blijven de mensen die ervan gebruikmaken onderdeel van de maatschappij, redeneren de gemeenten. In dat dagbestedingsvervoer van Scala en Timpaan Welzijn ligt de coördinatie bij het taxibedrijf, dat ook de busjes verhuurt en waar nodig voor inzet van betaalde chauffeurs zorgt.

Niet de juiste papieren

Paul Dijkhuizen van Stichting Taxibelangen Nederland (STN) is geen voorstander van het project, en ook niet van taxivervoer door vrijwilligers in het algemeen. Volgens Dijkhuizen is men in Friesland in overtreding, iets wat hij navroeg bij de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT). STN wil ook dat de ILT op deze en andere vermeende overtredingen van de Wet Personenvervoer gaat handhaven.

Dijkhuizen vermoedt dat met inhuur van vrijwilligers, gekoppeld aan het inhuren van de busjes  van het taxibedrijf, het totaalbedrag voor het vervoer hoger zal zijn dan de kostprijs, en dat het daarmee wel degelijk om taxivervoer gaat. Daarmee zouden de betrokkenen een loopje nemen met de wet. “Als taxichauffeurs van zo’n constructie gebruik zouden maken, zouden ze keihard worden aangepakt door de ILT. Omdat het nu om gemeenten gaat, lijkt dat niet het geval.”

“Het mogen dan vrijwilligers zijn, maar ze rijden wel degelijk taxivervoer in busjes die daarvoor van taxibedrijven worden gehuurd. Daar hebben zij en de gemeenten echter niet de juiste papieren voor”, aldus Dijkhuizen. “De vervoerder doet de regie, en als er geen vrijwilligers beschikbaar zijn, worden er alsnog betaalde chauffeurs ingezet. Maar die professionele chauffeurs kunnen het werk juist niet doen omdat er nu vrijwilligers zijn. Een duidelijker voorbeeld van arbeidsverdringing is er wat mij betreft niet.”

Vervoer zo goed mogelijk

Taxi Kort uit Oosterwolde is één van de vervoerders die bij de pilot betrokken is. “Gemeenten en vervoerders zijn in de constructie die we samen hebben bedacht geen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar veel meer partners”, legt Ale Kort uit. “Zo werken we al jaren, en dat doen we om te zorgen dat het vervoer zo goed mogelijk is voor degenen die er recht op hebben. En om de werkgelegenheid in de regio zo goed mogelijk te behouden. Dat gaat ook heel goed.”

Wat ook meespeelt: in het verleden deed Taxi Kort best veel dagbestedingsvervoer in dit gebied, maar daar was intussen niets meer van over. “Wij deden simpelweg niets meer in dat vervoer. Dus het kost geen werk of betaalde arbeid, want dat was er al niet meer. Met die betaalde arbeid was dit vervoer namelijk niet langer in stand te houden.”

Commercieel tarief

Scala is binnen dit project de uitvoerende partij en huurt als zodanig bij Taxi Kort de voertuigen en de coördinatie op het vervoer in. “Het gaat om busjes voor leerlingenvervoer die nu worden ingezet op momenten dat ze normaal instaan. De bezetting van die auto’s gaat door dit project dus omhoog. Daarnaast wordt onze kennis op het gebied van vervoerscoördinatie door Scala ingekocht. En daar waar een gebrek is aan vrijwilligers, zorgen wij voor continuïteit door professionele chauffeurs tegen commercieel tarief in te zetten. Als vervoerder doen wij in deze constructie, waarin met vrijwilligers wordt gereden, beduidend meer werk dan voorheen in het dagbestedingsvervoer. Dus van werkverdringing is wat mij betreft absoluut geen sprake; integendeel zelfs.”

Paul Dijkhuizen is zoals gezegd van mening dat de pilot in strijd met de regels is. Hij klopte aan bij de ILT en zag zijn standpunt in eerste instantie bevestigd. “Toen ik vervolgens alles op verzoek op de mail zette, veranderde het verhaal. Men ging niet bij de gemeenten navraag doen, maar met mij in discussie over dit onderwerp. Er zou binnen deze pilot geen vervoer plaatsvinden dat onder de Wet Personenvervoer valt. En de ILT zou gaan bekijken of er gehandhaafd moet worden, maar daar zou ik geen terugkoppeling over krijgen. En dat wil ik wel, want als hier niet op wordt gehandhaafd zullen wij daar bezwaar tegen aantekenen.”

Probleem ligt er

Ale Kort benadrukt dat alles wat in de drie Friese gemeenten met dagbestedingsvervoer gebeurt, volgens de regels gaat. “Voor dit deel van het vervoer is deze constructie een oplossing, want tegen de kosten die er mee gemoeid waren kon het niet worden voortgezet. Maar we hebben wel duidelijke kaders gesteld om te voorkomen dat het alsnog van verdringing komt. Het gaat alleen om het dagbestedingsvervoer in deze drie gemeenten. Want we weten zelf ook dat het een spannend project is, waarbij de kans bestaat dat ons wordt gevraagd om op deze manier ook ander vervoer te doen. Maar daar zal geen sprake van zijn.”

Kort geeft nog eens aan dat het puur de bedoeling is om vervoer in stand te houden dat anders ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd. “Je zou kunnen stellen dat het niet het probleem van vervoerders is wanneer er onvoldoende middelen zijn voor het vervoer. Maar ondertussen ligt het probleem er wel en het antwoord waar we als vervoerders al jaren voor kiezen, met telkens maar scherpere tarieven, ten koste van de uitvoering en uiteindelijk zelfs van onze medewerkers, is voor ons geen gewenste en zeker geen bestendige oplossing.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

16 reacties op “Vrijwilligers in het doelgroepenvervoer: verdringing of kans?”

Ton van Dalfsen|30.11.17|10:28

Hoor het Mansveld nog zeggen. We moeten experimenteren in diverse vervoer. En daar houd het ILT zich aan. MAAR, wat dacht je van de BPM met verhuur van de auto? Vrijwilliger rijdt in een taxi waarin een BCT behoort te zitten en de chauffeur die de taxi bestuurd de BCT moet gebruiken. MAAR, dat kan weer niet omdat het een vrijwilliger is zonder pas. DUS, in overtreding.

Ton van Dalfsen|30.11.17|11:18

Kort zegt dat het geen werkverdringing is. Dan spreekt hij zich wel tegen in de laatste woorden: met telkens maar scherpere tarieven, ten koste van de uitvoering en uiteindelijk zelfs van onze medewerkers, is voor ons geen gewenste en zeker geen bestendige oplossing.

Rudie Elmio|30.11.17|11:23

Ik denk dat ik maar busjes ga verhuren.

Jaap Rentenaar|30.11.17|11:40

Jaap Rentenaar

Als je weet wat er allemaal fout kan gaan bij een chauffeur die geen opleiding heeft gehad, kan je niet anders concluderen dat hier zeer gevaarlijke situaties kunnen voorkomen.
Regelmatig maak ik de praktijk mee dat rolstoelen niet op de juiste wijze worden vast gezet in een rolstoelbus, omdat de vrijwilliger niet weet hoe dit moet.
Laten we dan nog maar niet spreken over eventuele juridische gevolgen die dit met zich kan meebrengen.

Taxi Volendam|30.11.17|11:50

Een vaag dan wel onduidelijke uitleg van Taxi Kort, waardoor veel aan duidelijkheid mist.
Je kan er niet omheen dat Taxi Kort de Taxiwet en belasting regels niet respecteert.
Oplossing: Wanneer de genoemde gemeente de personen die gebruik maken van dit vervoer hun dagelijkse boodschappen zou vergoeden, houden deze mensen geld over om op een legale manier Taxivervoer te betalen.
Wanneer deze constructie toegestaan wordt, waarom dan nog een taxiwet?

richard Jaasma|30.11.17|11:58

Hallo Allemaal,
beste Kort,
Dit los je dan toch niet op met vrijwilligers!, je gaat dan toch naar die gemeenten toe voor dit probleem (de gemeenten willen ook alleen maar dat dit opgelost wordt) en lost dit op voor een betere prijs!!
beste oplossing eigen chauffeurs ( geen arbeidverdringen)en een betere niet uitgeknepen prijs!!!
taxi Richard Sneek

Kevin Janzen|30.11.17|13:54

Hier in noord limburg rijden al dik 1 jaar “buurtbussen”. Waar mensen voor paar euro naar ziekenhuizen etc worden vervoerd. dit alles is met vrijwilligers. De legale taxibedrijven merken het wel zeker dat het vervoer terug gelopen is en meer taxichauffeurs hun baan verliezen. Aangezien vadertje overheid zo min mogelijk wil uitgeven krijgen provincies steeds meer de kans Illegale

Kevin Janzen|30.11.17|13:54

taxibedrijven te subsidiëren…. ILT kan niks omdat het goedgekeurd wordt door de provincies en daarbij ze hebben veel te weinig controleurs als het wel ging.
Vind het allemaal erg frappant nu het in Friesland ook komt dat iedereen er iets van zegt toen dik een jaar geleden het hier kwam hoorde men niemand….

Kevin Janzen|30.11.17|13:56

taxibedrijven te subsidiëren…. ILT kan niks omdat het goedgekeurd wordt door de provincies en daarbij ze hebben veel te weinig controleurs als het wel ging.

Kevin Janzen|30.11.17|14:14

oops ergens wat fout gegaan met typen….

Aad Hofman|30.11.17|16:35

Ook bij ons in de Hoekse Waard wordt o.a. door “graag gedaan” heel veel taxiwerk overgenomen, zeker gezien het feit dat de diverse gemeentes dit volledig sponsoren.
Want zo behoeven zij minder te betalen uit de potjes van de W.M.O. en de W.V.G., zij promoten het zelfs.
Dus het heeft zeker een nadelig effect voor de diverse taxibedrijven, gewoon minder omzet.
En inderdaad, zelfs diverse vrijwilligers hebben zelf ondersteuning nodig.
Dit werk is bij ons taxibedrijf met 100% afgenomen.

Cor de Groot|30.11.17|16:51

vrijwillegers? de dieven van de arbeidsmarkt!!!

Cor Verbrugh|30.11.17|19:47

En zo wordt een taxichauffeur die om medische redenen is afgekeurd, die mag dus geen passagiers meer vervoeren omdat het te gevaarlijk is, door de soos verplicht om als “vrijwilliger” personen te gaan vervoeren, is dan plotseling niet gevaarlijk meer, voor de overheid gelden kennelijk andere regels!

Secretaris Pel|01.12.17|01:06

De welzijnsmaffia is ook hier weer in innige samenwerking met een gemeente (daat komt HUN geld namelijk weg) bezig met de overal in gang gezette race to the bottom, ofwel: Betaal geen loon, maar zet “vrijwilligers” in. Eventueel verplicht met behoud van bijstand…
Zo valt er steeds minder te besteden wat uiteindelijk zijn uitwerking niet zal missen op de binnenlandse bestedingen, ofwel een flink stuk van de economie.

Hardy Brunink|01.12.17|21:01

Straks komen de huidige taxi chauffeurs bij huis te zitten, en kunnen die ook met behoud van uitkering of als vrijwilliger aan het werk, voor minder geld natuurlijk. Een hele slinkse en gemene manier om de CAO te omzeilen. Ik heb mijn code 95 weer gehaald, en zit weer op de vrachtwagen. Blij van dat ik niet meer mee hoef te doen met deze gekte…

Rex Urban|12.12.17|11:36

Per 1 januari 2018 is het belbusvervoer van de Utrechtse Heuvelrug ondergebracht bij MeanderOmnium, gevestigd in de buurgemeente Zeist.
Uitgevoerd door vrijwilligers!
De Belbus in Doorn verzorgd het vervoer van ‘deur tot deur’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, behalve in de weekenden, dan mag je lopen?
De gemeente Utrechtse Heuvelrug BETAALD MeanderOmnium hiervoor.
Daardoor kan je toch niet volhouden dat dit vervoer valt onder z.g. vrijwilligers vervoer.
Het is verdringing en illegaal.