Minister Slob grijpt niet in bij leerlingenvervoer

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs ziet op dit moment geen aanleiding maatregelen te nemen op het gebied van leerlingenvervoer. De problemen die aan het begin van dit schooljaar in veel regio’s speelden, zijn volgens hem opgelost. Het modelbestek voor doelgroepenvervoer kan wat Slob betreft bijvoorbeeld helpen om ouders meer te betrekken bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer. Maar boven alles blijft goed leerlingenvervoer de verantwoordelijkheid van gemeenten, zo benadrukt de bewindsman.

Slob reageert middels een brief op aanbevelingen van Ieder(In) om het leerlingenvervoer te verbeteren. Bij aanvang van het huidige schooljaar ging het in verschillende regio’s mis. Vanwege die problemen was er overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geeft Slob aan. “De klachten zijn door de gemeenten waar de knelpunten zich voordeden opgepakt en inmiddels opgelost”, aldus de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Voordat hij in zijn brief reageert op de aanbevelingen, stelt hij nog dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

Criteria kwaliteit

Ieder(In) stelt onder meer voor dat het leerlingenvervoer op wordt genomen in het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Maar Slob geeft aan dat zo’n perspectief alleen wordt opgesteld als een leerling extra ondersteuning op school nodig heeft. Andersom heeft niet ieder kind met zo’n ontwikkelingsperspectief recht op leerlingenvervoer. Daarom kan deze oplossing de waargenomen knelpunten niet helpen oplossen. Bovendien legt dit voorstel de verantwoordelijkheid bij de scholen, terwijl het dus een zaak van gemeenten is.

Een ander advies van Ieder(In) luidt ‘zorg voor naleving van de kwaliteitscriteria voor leerlingenvervoer’. Slob geeft aan dat gemeenten hier door VNG en het ministerie van OCW bij worden geholpen met het handboek ‘Professioneel Aanbesteden Leerlingenvervoer’, geeft minister Slob aan. Dit handboek heeft ook informatie over de kwaliteit waar het vervoer aan zou moeten voldoen. Veel gemeenten hebben bovendien een klachtenlijn en laten regelmatig tevredenheidsonderzoeken houden om die kwaliteit op het juiste peil te houden.

Modelbestek

Verder zou Ieder(In) graag zien dat de inspraak van ouders bij het leerlingenvervoer wettelijk wordt vastgelegd, maar Slob ziet geen reden om daartoe stappen te ondernemen. Enerzijds omdat de verantwoordelijkheid wettelijk bij gemeenten is gelegd en anderzijds omdat aanpassing van de regels in strijd zou kunnen zijn met het idee van decentralisatie.

Wel moedigt hij het gebruik van het modelbestek voor doelgroepenvervoer door gemeenten aan. Organisatie als Ieder(In) en Anbo hebben hier als belangenorganisaties voor cliënten immers input voor geleverd, dus het gebruik ervan kan volgens Slob bijdragen aan een grotere betrokkenheid van die cliënten en hun ouders bij vervoersaanbestedingen. Mocht het modelbestek op termijn niet het gewenste effect sorteren, dan zal minister Slob alsnog andere mogelijkheden bekijken om de betrokkenheid van cliënten te vergroten.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.