Directeur Connexxion mag zich niet met Valys-aanbesteding bemoeien

De nieuwe directeur van Connexxion Taxi Services, Paul Pietersen, mag zich van de rechter voorlopig niet bezighouden met de lopende aanbesteding van het Valys-vervoer. Ook moet hij zich houden aan de geheimhoudingsplicht die hij in het verleden bij andere vervoerders is aangegaan. Het schenden van deze en andere voorwaarden kan hem op hoge boetes komen te staan, die in het uiterste geval kunnen oplopen tot vele miljoenen euro’s.

Pietersen trad afgelopen juli in dienst bij Connexxion Taxi Services. Tot 2009 was hij aandeelhouder van Transvision. Vanaf 2012 verrichte hij met zijn bedrijf Ylvas verschillende werkzaamheden Transvision. Hij begeleidde onder meer de aanbesteding van het Valys-vervoer in 2012-2013. Ook voor Bios-bedrijf Lorem Focus voerde Pietersen met Ylvas (dat naast hem nog een eigenaar kent) verschillende opdrachten uit.

In al deze overeenkomsten tussen Ylvas en Transvision en tussen Ylvas en Lorem Focus zijn afspraken over geheimhouding en exclusiviteit opgenomen, per project of aanbesteding. Daarin staat vermeld dat Ylvas alle vertrouwelijke informatie voor zich houdt, ook na afloop van de overeenkomst. Omdat alle opdrachten zijn voltooid, zijn al deze overeenkomsten beëindigd. Maar de plicht om de vertrouwelijke informatie geheim te houden, blijft dus van kracht.

Bios sprak vanaf medio maart met Pietersen over een verdergaande samenwerking. Er werd onder meer onderhandeld over uren en beloning, maar op enig moment liet hij weten per 15 juli in dienst te treden als managing director van Transdev / Connexxion Taxi Services. Vervolgens kwam correspondentie op gang waarin hij zowel door Transvision als Bios op zijn geheimhoudingsplicht werd gewezen, iets dat door hem ook werd erkend.

Nieuwe aanbesteding Valys

Korte tijd later maakte de Rijksoverheid bekend het Valysvervoer opnieuw aan te gaan besteden. Dit sociaal-recreatieve vervoer buiten de eigen regio wordt sinds 1 januari 2014 verzorgd door Transvision, ZCN (onderdeel van Bios) en RMC, maar er worden ook al sinds de start procedures over de gunning gevoerd – onder meer door Connexxion, dat in de gunning als tweede eindigde. De nieuwe contracten moeten op 1 juli 2018 ingaan en op 30 juni 2022 weer aflopen.

Met het Valysvervoer is op jaarbasis 60 miljoen euro gegund en qua omvang kan er slechts een beperkt aantal partijen naar meedingen. Transvision, Bios en Connexxion behoren tot deze partijen. Omdat met Pietersen iemand met zeer veel kennis over Valys-vervoer en de aanbesteding ervan min of meer overstapte van Transvision en Bios naar Connexxion, willen die eerste twee zeker stellen dat alle afspraken over geheimhouding worden nageleefd. Dat hebben deze partijen via een gang naar de rechter willen afdwingen.

Geheimhouding verplicht

Daarin zijn ze grotendeels geslaagd, getuige de uitkomst van het kort geding. Dat diende al in oktober maar de uitspraak werd pas in december gepubliceerd. De overeenkomsten waarin onder meer de geheimhouding is afgesproken, zijn weliswaar gesloten met Ylvas, maar volgens de rechter is ook Pietersen zelf tot geheimhouding verplicht. Ylvas is in dit verband immers de juridische entiteit, maar hoe er met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan is altijd in de handen van een natuurlijk persoon.

Hoewel niemand betwist dat er geheimhouding is afgesproken en Pietersen ook heeft toegezegd zich daar aan te zullen houden, is het volgens de rechter toch nodig om een extra veroordeling tot geheimhouding op te nemen in het vonnis. Het gaat daarbij immers niet om het vastleggen van die verplichting, maar om verbinden van dwangsommen op eventuele overtredingen. Anders gezegd: gaat hij in de fout, dan zijn daar via dit vonnis ook consequenties aan verbonden.

Computer vernietigd

De rechter heeft in die overweging meegenomen dat Pietersen alle schriftelijke informatie door de papierversnipperaar heeft gehaald, terwijl hem was gevraagd deze te retourneren. Verder kan de digitale informatie waarover hij beschikte niet worden teruggevonden, omdat alles is gewist en de computer waar alles op stond is vernietigd. Pietersen wilde naar eigen zeggen niets meer met alle informatie te maken hebben en zo de verdenking voorkomen dat hij er nog iets mee zou doen. Dat vindt de rechter echter een opmerkelijke gang van zaken, en daarmee ontstaat ook twijfel dat hij zich inderdaad zonder verdere verplichtingen aan de geheimhouding zal houden.

Om die reden wordt de geheimhouding in dit vonnis bevestigd. Houdt Paul Pietersen zich er niet aan en deelt hij vertrouwelijke informatie met derden, dan komt hem dit per keer op een dwangsom van 50.000 euro te staan met een maximum van 2 miljoen euro. Daarnaast moet hij, eveneens op straffe van dwangsommen, allerlei informatie waarover hij voor vorige werkzaamheden beschikte alsnog afgeven. En bovendien mag hij zich binnen Connexxion in zijn eerste jaar op geen enkele manier inlaten met of uitlaten over de Valys-aanbesteding. Ook hier is elke overtreding goed voor een boete van 50.000 euro, met een maximum van 2 miljoen euro.

‘Ik zal geheimhouding altijd respecteren’

In een reactie op het vonnis en de gang van zaken zegt Paul Pietersen het volgende: “In juli van dit jaar heb ik de besloten een nieuwe uitdaging in mijn carrière aan te gaan als Managing Director bij Connexxion Taxi Services. Een verandering van werkgever of opdrachtgever binnen de taxibranche komt vaker voor. Het is voor mij dan ook vreemd waarom hier bij mij anders naar gekeken wordt. Ik heb mijn geheimhouding gerespecteerd en zal ik die altijd respecteren.”

“De rechter heeft deze verplichting verzwaard met dwangsommen bij overtreding hiervan”, vervolgt Pietersen. “Dit heeft hij onder andere gedaan omdat ik bedrijfsvertrouwelijke informatie die ik van Transvision, Trevvel en BIOS bezat, na het aanvaarden van de positie bij Connexxion, heb vernietigd zonder hier een onafhankelijke derde bij te betrekken. Papieren heb ik in de papiervernietiger gedaan, digitale informatie heb ik gedelete van mijn computer, ik ben op een schone computer begonnen en de oude computer is vernietigd. Deze rigoureuze stappen vond de rechter opmerkelijk. Het was misschien niet handig, maar is karakteristiek voor hoe ik dingen aanpak.”

“Na de uitspraak van de rechter heb ik volledige uitvoering gegeven aan het vonnis en heb ik met Connexxion afspraken gemaakt over het verbod om betrokkenheid te hebben met de Valys-aanbesteding. Sinds de uitspraak ben ik niet meer in hetzelfde gebouw geweest als waar het tenderteam werkt en zijn digitale Chinese muren opgetrokken. Alle medewerkers van Connexxion zijn erop gewezen dat zij niet met mij over Valys mogen praten. Soms maakt dit het werk ingewikkeld, maar het houdt mij niet af van de doelstelling van mijn carrièrestap: een mooie toekomst bouwen voor Connexxion Taxiservices en haar medewerkers”, aldus Pietersen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Directeur Connexxion mag zich niet met Valys-aanbesteding bemoeien”

Ton van Dalfsen|21.12.17|12:18

En dit gelooft iedereen ?

Theo Veenbaas|21.12.17|12:59

Ja natuurlijk geloven we dat,het zijn toch allemaal koorknaapjes in de taxi brance 😇

Directeur Connexxion mag zich niet met Valys-aanbesteding bemoeien | TaxiPro

Directeur Connexxion mag zich niet met Valys-aanbesteding bemoeien

De nieuwe directeur van Connexxion Taxi Services, Paul Pietersen, mag zich van de rechter voorlopig niet bezighouden met de lopende aanbesteding van het Valys-vervoer. Ook moet hij zich houden aan de geheimhoudingsplicht die hij in het verleden bij andere vervoerders is aangegaan. Het schenden van deze en andere voorwaarden kan hem op hoge boetes komen te staan, die in het uiterste geval kunnen oplopen tot vele miljoenen euro’s.

Pietersen trad afgelopen juli in dienst bij Connexxion Taxi Services. Tot 2009 was hij aandeelhouder van Transvision. Vanaf 2012 verrichte hij met zijn bedrijf Ylvas verschillende werkzaamheden Transvision. Hij begeleidde onder meer de aanbesteding van het Valys-vervoer in 2012-2013. Ook voor Bios-bedrijf Lorem Focus voerde Pietersen met Ylvas (dat naast hem nog een eigenaar kent) verschillende opdrachten uit.

In al deze overeenkomsten tussen Ylvas en Transvision en tussen Ylvas en Lorem Focus zijn afspraken over geheimhouding en exclusiviteit opgenomen, per project of aanbesteding. Daarin staat vermeld dat Ylvas alle vertrouwelijke informatie voor zich houdt, ook na afloop van de overeenkomst. Omdat alle opdrachten zijn voltooid, zijn al deze overeenkomsten beëindigd. Maar de plicht om de vertrouwelijke informatie geheim te houden, blijft dus van kracht.

Bios sprak vanaf medio maart met Pietersen over een verdergaande samenwerking. Er werd onder meer onderhandeld over uren en beloning, maar op enig moment liet hij weten per 15 juli in dienst te treden als managing director van Transdev / Connexxion Taxi Services. Vervolgens kwam correspondentie op gang waarin hij zowel door Transvision als Bios op zijn geheimhoudingsplicht werd gewezen, iets dat door hem ook werd erkend.

Nieuwe aanbesteding Valys

Korte tijd later maakte de Rijksoverheid bekend het Valysvervoer opnieuw aan te gaan besteden. Dit sociaal-recreatieve vervoer buiten de eigen regio wordt sinds 1 januari 2014 verzorgd door Transvision, ZCN (onderdeel van Bios) en RMC, maar er worden ook al sinds de start procedures over de gunning gevoerd – onder meer door Connexxion, dat in de gunning als tweede eindigde. De nieuwe contracten moeten op 1 juli 2018 ingaan en op 30 juni 2022 weer aflopen.

Met het Valysvervoer is op jaarbasis 60 miljoen euro gegund en qua omvang kan er slechts een beperkt aantal partijen naar meedingen. Transvision, Bios en Connexxion behoren tot deze partijen. Omdat met Pietersen iemand met zeer veel kennis over Valys-vervoer en de aanbesteding ervan min of meer overstapte van Transvision en Bios naar Connexxion, willen die eerste twee zeker stellen dat alle afspraken over geheimhouding worden nageleefd. Dat hebben deze partijen via een gang naar de rechter willen afdwingen.

Geheimhouding verplicht

Daarin zijn ze grotendeels geslaagd, getuige de uitkomst van het kort geding. Dat diende al in oktober maar de uitspraak werd pas in december gepubliceerd. De overeenkomsten waarin onder meer de geheimhouding is afgesproken, zijn weliswaar gesloten met Ylvas, maar volgens de rechter is ook Pietersen zelf tot geheimhouding verplicht. Ylvas is in dit verband immers de juridische entiteit, maar hoe er met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan is altijd in de handen van een natuurlijk persoon.

Hoewel niemand betwist dat er geheimhouding is afgesproken en Pietersen ook heeft toegezegd zich daar aan te zullen houden, is het volgens de rechter toch nodig om een extra veroordeling tot geheimhouding op te nemen in het vonnis. Het gaat daarbij immers niet om het vastleggen van die verplichting, maar om verbinden van dwangsommen op eventuele overtredingen. Anders gezegd: gaat hij in de fout, dan zijn daar via dit vonnis ook consequenties aan verbonden.

Computer vernietigd

De rechter heeft in die overweging meegenomen dat Pietersen alle schriftelijke informatie door de papierversnipperaar heeft gehaald, terwijl hem was gevraagd deze te retourneren. Verder kan de digitale informatie waarover hij beschikte niet worden teruggevonden, omdat alles is gewist en de computer waar alles op stond is vernietigd. Pietersen wilde naar eigen zeggen niets meer met alle informatie te maken hebben en zo de verdenking voorkomen dat hij er nog iets mee zou doen. Dat vindt de rechter echter een opmerkelijke gang van zaken, en daarmee ontstaat ook twijfel dat hij zich inderdaad zonder verdere verplichtingen aan de geheimhouding zal houden.

Om die reden wordt de geheimhouding in dit vonnis bevestigd. Houdt Paul Pietersen zich er niet aan en deelt hij vertrouwelijke informatie met derden, dan komt hem dit per keer op een dwangsom van 50.000 euro te staan met een maximum van 2 miljoen euro. Daarnaast moet hij, eveneens op straffe van dwangsommen, allerlei informatie waarover hij voor vorige werkzaamheden beschikte alsnog afgeven. En bovendien mag hij zich binnen Connexxion in zijn eerste jaar op geen enkele manier inlaten met of uitlaten over de Valys-aanbesteding. Ook hier is elke overtreding goed voor een boete van 50.000 euro, met een maximum van 2 miljoen euro.

‘Ik zal geheimhouding altijd respecteren’

In een reactie op het vonnis en de gang van zaken zegt Paul Pietersen het volgende: “In juli van dit jaar heb ik de besloten een nieuwe uitdaging in mijn carrière aan te gaan als Managing Director bij Connexxion Taxi Services. Een verandering van werkgever of opdrachtgever binnen de taxibranche komt vaker voor. Het is voor mij dan ook vreemd waarom hier bij mij anders naar gekeken wordt. Ik heb mijn geheimhouding gerespecteerd en zal ik die altijd respecteren.”

“De rechter heeft deze verplichting verzwaard met dwangsommen bij overtreding hiervan”, vervolgt Pietersen. “Dit heeft hij onder andere gedaan omdat ik bedrijfsvertrouwelijke informatie die ik van Transvision, Trevvel en BIOS bezat, na het aanvaarden van de positie bij Connexxion, heb vernietigd zonder hier een onafhankelijke derde bij te betrekken. Papieren heb ik in de papiervernietiger gedaan, digitale informatie heb ik gedelete van mijn computer, ik ben op een schone computer begonnen en de oude computer is vernietigd. Deze rigoureuze stappen vond de rechter opmerkelijk. Het was misschien niet handig, maar is karakteristiek voor hoe ik dingen aanpak.”

“Na de uitspraak van de rechter heb ik volledige uitvoering gegeven aan het vonnis en heb ik met Connexxion afspraken gemaakt over het verbod om betrokkenheid te hebben met de Valys-aanbesteding. Sinds de uitspraak ben ik niet meer in hetzelfde gebouw geweest als waar het tenderteam werkt en zijn digitale Chinese muren opgetrokken. Alle medewerkers van Connexxion zijn erop gewezen dat zij niet met mij over Valys mogen praten. Soms maakt dit het werk ingewikkeld, maar het houdt mij niet af van de doelstelling van mijn carrièrestap: een mooie toekomst bouwen voor Connexxion Taxiservices en haar medewerkers”, aldus Pietersen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Directeur Connexxion mag zich niet met Valys-aanbesteding bemoeien”

Ton van Dalfsen|21.12.17|12:18

En dit gelooft iedereen ?

Theo Veenbaas|21.12.17|12:59

Ja natuurlijk geloven we dat,het zijn toch allemaal koorknaapjes in de taxi brance 😇