Agostino di Giacomo Russo, CNV

‘Prijsdruk aanbestedingen zet kwaliteit vervoer onder druk’

Agostino di Giacomo Russo, CNV

Het systeem van Europese aanbestedingen blijft uitdagingen opwerpen voor vervoersbedrijven en daardoor ook voor hun medewerkers. Voor die laatste groep spant CNV Vakmensen zich in. Agostino di Giacomo Russo legt uit dat CNV er steeds beter in slaagt om al vroeg met opdrachtgevers in gesprek te komen. Ook vertelt hij over de speerpunten in de lopende onderhandelingen voor een nieuwe cao Taxivervoer.

Je bent ruim twee jaar namens CNV Vakmensen actief in de taxibranche. Hoe ervaar je deze sector?

“Hiervoor hield ik me bezig met de detailhandel en die verschilt toch wel sterk van de taxisector. Het meest opvallende is toch het systeem van aanbestedingen voor vervoerscontracten. Vervoersbedrijven moeten vaak op prijs concurreren voor opdrachten die niet al te lang lopen, waardoor er weinig ruimte is om te investeren. En dat is weer niet goed voor de medewerkers.”

Waar uit dat zich in de praktijk zoal in?

“De salarissen zijn relatief laag. En als een vervoerscontract maar voor twee jaar wordt gegund, gaat een vervoerder zijn chauffeurs geen vast contract geven. Tegelijk is het voor de dienstverlening juist van waarde als chauffeurs hun cliënten goed leren kennen en dat gaat het beste als ze langdurig met ze werken. De prijsdruk die door aanbestedingen wordt veroorzaakt zet die kwaliteit juist onder druk.”

Waarin zie je dan de oplossing? Wegstappen van het systeem van aanbesteden of daar bepaalde aanpassingen in doen?

“Er mee stoppen is heel moeilijk, want het is een Europees systeem. Samen met FNV Taxi en KNV hebben we het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit in het leven geroepen om te helpen zorgen dat er weer meer op waarde wordt gegund. Als CNV proberen wij al in gesprek te komen met opdrachtgevers zodra er een nieuwe aanbesteding in gang wordt gezet. Zo hebben we nu een afspraak gemaakt met het bestuur van PlusOV: zodra er een nieuwe aanbesteding komt, mogen wij als vakbond gaan meepraten over het bestek en onze punten inbrengen. Door deze en andere inspanningen willen we de kwaliteit van het vervoer hoog houden en de positie van de medewerker beschermen.”

Wat zijn andere belangrijke thema’s voor werknemers in het doelgroepenvervoer?

“Momenteel onderhandelen we over een nieuwe cao, waarin we naast andere zaken ook inzetten op onder meer scholing, pauzes en roosters. Het komt bijvoorbeeld nog te vaak voor dat een chauffeur ’s avonds moet inloggen om te ontdekken dat hij de volgende ochtend vroeg moet rijden. En chauffeurs geven geregeld aan dat ze graag cursussen willen doen om bijvoorbeeld beter te leren omgaan met autistische of dementerende cliënten. Voor al dat soort zaken is ook binnen de huidige budgetten het nodige te regelen.”

Ben je optimistisch over de toekomst van de taxibranche?

“Ouders, scholen, vervoerders, opdrachtgevers en andere belanghebbenden zijn het in elk geval eens dat kwalitatief goed doelgroepenvervoer een noodzaak is. Met het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit maken we daar stappen in en ik zie dus zeker mogelijkheden om het vervoer voor alle betrokkenen naar een hoger plan te tillen.”

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “‘Prijsdruk aanbestedingen zet kwaliteit vervoer onder druk’”

jruinard|30.03.18|00:28

op prijs concurreren is gezond , te laag inschrijven is dom en je helpt jezelf in een neerwaartse spiraal, niet doen dus.