Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Friese gemeenten moderniseren leerlingenvervoer 

De gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland passen hun leerlingenvervoer aan de veranderde praktijk aan. Mede door de invoering van vervoerssysteem Jobinder is er de laatste tijd het nodige veranderd. De gemeenten spelen daar met ingang van het nieuwe schooljaar op in en zullen op de wat langere termijn een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer opstellen.

Sinds 1 januari van dit jaar werken de vier gemeenten ambtelijk samen onder de noemer DDFK. Een week later was de officiële start van het nieuwe doelgroepenvervoer in het noordoostelijke deel van Friesland, waar de DDFK-gemeenten toe behoren. Jobinder voorziet in een andere aanpak van het doelgroepenvervoer, onder meer met een mobiliteitscentrale die wordt verzorgd door Connexxion. Taxi NOF, Waaksma, Postma, VMNN, Dorenbos, De Jong en Nuis nemen het vervoer van leerlingen en wmo-pashouders voor hun rekening.

Veranderingen in vervoersstromen

De Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet zorgen op hun beurt voor veranderde en nog veranderende vervoersstromen binnen het leerlingenvervoer, zo stellen de DDFK-gemeenten.Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school altijd de oplossing is voor een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet in de eigen woonplaats onderwijs kan volgen.

Daarom kunnen ouders vanaf augustus aanstaande een tweede adres opgeven waar het kind naartoe kan worden gebracht. Om ouders, kinderen, onderwijsinstellingen en vervoerders niet tijdens het schooljaar voor verrassingen te stellen, gaat die verandering meteen bij de start van het nieuwe schooljaar in.

Verordening leerlingenvervoer

Per 1 januari zullen de vier gemeenten ook bestuurlijk fuseren tot de gemeente Noardeast-Fryslan. Dat zal aanleiding zijn om een nieuwe verordening van het leerlingenvervoer vast te stellen. Dit kan pas gebeuren als de nieuwe gemeente een feit is, dus tot die tijd wordt er gewerkt met een beleidsnotitie voor het actualiseren of verhelderen van zaken. De modernisering van het leerlingenvervoer is onder meer gebaseerd op de ervaringen die de uitvoerende partijen sinds 1 januari 2017 hebben opgedaan.

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.