Leerlingenvervoer in vier gemeenten naar drie taxibedrijven

De gemeenten Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden hebben hun doelgroepenvervoer gegund aan drie verschillende vervoerders. Het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer is toegekend aan Van Driel en Willemsen De-Koning. Hala Zeeland / Taxi Centrale Renesse zal met ingang van het nieuwe schooljaar leerlingen uit Oudewater van en naar een gymlocatie vervoeren.

De eerste twee percelen betreffen het vervoeren van leerlingen die een toekenning aangepast vervoer hebben gekregen van de gemeente waar zij wonen. Perceel 1 is gegund aan Van Driel uit Oss, dat zes andere inschrijvers achter zich liet. Perceel 3 trok twee inschrijvers aan, waarvan Hala Zeeland / Taxi Centrale Renesse de opdracht gegund kreeg.

Winst op kwaliteit

Willemsen-de Koning is momenteel al de uitvoerende partij inzake de Regiotaxi Veenweide, dat naast de genoemde gemeenten ook Lopik en Montfoort betreft. Het bedrijf heeft nu ook perceel 2 gewonnen van de aanbesteding in Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Daarbij liet WdK zes andere inschrijvers achter zich. Het bedrijf noteerde de vijfde inschrijfprijs maar won dit deel van de aanbesteding op kwaliteit.

Bij de gunning van percelen 1 en 2 telde het criterium prijs voor 70 procent mee. Duurzaamheid, pilots voor volgtijdig vervoer en stimulering zelfredzaamheid wogen elk voor 10 procent mee. De opdrachtgevers willen onder meer dat er wordt ingezet op het gebruik van duurzamere voertuigen. Ook moeten de opdrachtnemers er aan meewerken dat meer gebruikers van het doelgroepenvervoer de overstap gaan maken naar het openbaar vervoer.

Laagste prijs

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal Hala Zeeland / Taxi Centrale Renesse  leerlingen uit Oudewater van en naar een gymlocatie vervoeren. Ook op dit perceel is een initiële looptijd van twee jaar van toepassing, met maximaal vier keer een jaar verlenging.

Perceel 3 is gegund aan de inschrijver met de laagste prijs. De gemeenten hebben daarvoor gekozen omdat ze op andere criteria geen onderscheidend vermogen zien voor de inschrijvers, waarvan zich er uiteindelijk twee aandienden. Volgens de opdrachtgever is de kwaliteit van het vervoer geborgd via de geschiktheidseisen en bovendien zijn er geen aanvullende wensen neergelegd die tot meerkosten zouden kunnen leiden.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.