Doelgroepenvervoer Amsterdam 3

Actieplan voor efficiënter doelgroepenvervoer

Bron: video website doelgroepenvervoer Amsterdam

Het actieplan ‘Iedereen onderweg’ moet zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer, meer gebruik van openbaar vervoer en een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en OV. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde vernieuwingsagenda, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Iedereen onderweg’ is onderdeel van ‘Onbeperkt meedoen’. Het moet de mensenrechten van mensen met een handicap helpen beschermen, bevorderen en waarborgen. Vervoer wordt binnen dat geheel als een belangrijk aspect gezien. Er is aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven om doelgroepenvervoer en OV te verbeteren en met elkaar te verbinden. Zo moet een bijdrage worden geleverd aan het structureel en merkbaar verbeteren van vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Klantbarometer

Er wordt aan drie zaken gewerkt: gebruik van openbaar vervoer stimuleren, zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer en het beter op elkaar aan laten sluiten van beide vervoersvormen. Voor die tweede lijn wordt onder meer gekeken naar een landelijke klantbarometer. Op het gebied van indicatiestelling wordt onderzoek gedaan naar het stroomlijnen van procedures en een centraal loket.

Daarnaast wordt er gewerkt aan strengere eisen aan de dienstverlening van Valys. Dat kan bijvoorbeeld strengere afspraken over punctualiteit inhouden. Ook de nieuwe tool van CROW voor kostenberekening van doelgroepenvervoer kan het vervoer efficiënter helpen maken. Net als het inventariseren en uitwisselen van informatie over klanttevredenheid en eisen aan de kwaliteit van het vervoer.

Vraaggericht vervoer

Om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten, wil ‘Iedereen onderweg’ werk maken van de standaardisatie van gebruikersdata. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar vraaggericht vervoer, inclusief het bieden van alternatieven voor onrendabele lijnen. Ook is het de bedoeling dat de Valys-app wordt uitgebreid met andere vormen van doelgroepenvervoer en dat de Valys-pas een ov-chip krijgt. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Actieplan voor efficiënter doelgroepenvervoer | TaxiPro
Doelgroepenvervoer Amsterdam 3

Actieplan voor efficiënter doelgroepenvervoer

Bron: video website doelgroepenvervoer Amsterdam

Het actieplan ‘Iedereen onderweg’ moet zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer, meer gebruik van openbaar vervoer en een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en OV. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde vernieuwingsagenda, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Iedereen onderweg’ is onderdeel van ‘Onbeperkt meedoen’. Het moet de mensenrechten van mensen met een handicap helpen beschermen, bevorderen en waarborgen. Vervoer wordt binnen dat geheel als een belangrijk aspect gezien. Er is aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven om doelgroepenvervoer en OV te verbeteren en met elkaar te verbinden. Zo moet een bijdrage worden geleverd aan het structureel en merkbaar verbeteren van vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Klantbarometer

Er wordt aan drie zaken gewerkt: gebruik van openbaar vervoer stimuleren, zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer en het beter op elkaar aan laten sluiten van beide vervoersvormen. Voor die tweede lijn wordt onder meer gekeken naar een landelijke klantbarometer. Op het gebied van indicatiestelling wordt onderzoek gedaan naar het stroomlijnen van procedures en een centraal loket.

Daarnaast wordt er gewerkt aan strengere eisen aan de dienstverlening van Valys. Dat kan bijvoorbeeld strengere afspraken over punctualiteit inhouden. Ook de nieuwe tool van CROW voor kostenberekening van doelgroepenvervoer kan het vervoer efficiënter helpen maken. Net als het inventariseren en uitwisselen van informatie over klanttevredenheid en eisen aan de kwaliteit van het vervoer.

Vraaggericht vervoer

Om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten, wil ‘Iedereen onderweg’ werk maken van de standaardisatie van gebruikersdata. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar vraaggericht vervoer, inclusief het bieden van alternatieven voor onrendabele lijnen. Ook is het de bedoeling dat de Valys-app wordt uitgebreid met andere vormen van doelgroepenvervoer en dat de Valys-pas een ov-chip krijgt. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.