Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Limburgse gemeenten moeten gymvervoer opnieuw aanbesteden

De Limburgse gemeenten Weert en Nederweert moeten hun gymnastiekvervoer opnieuw aanbesteden. Zij hadden de aanbesteding ingetrokken nadat er geen winnende inschrijving bleek te zijn. Maar één van de inschrijvers stapte naar de rechter, met als uitkomst dat er opnieuw moet worden aanbesteed. 

De procedure om het gymvervoer van Weertse en Nederweertse scholieren voor de komende jaren te gunnen, ging eind februari van dit jaar van start. Twee vervoerders schreven in, maar de ene inschrijving bleek ongeldig terwijl de andere niet het benodigde minimale aantal punten had om de aanbesteding te winnen. Op het onderdeel kwaliteit werden 45 punten gescoord terwijl 60 het minimum was om in aanmerking te komen voor de klus.

Aanbesteding heropenen

Deze laatste vervoerder nam daar geen genoegen mee en spande een kort geding aan, waarvan de uitkomst deze week werd gepubliceerd. Het bedrijf eiste onder meer dat de aanbesteding werd heropend en dat het de gemeenten werd verboden om de opdracht aan een ander te gunnen dat de vervoerder in kwestie. Mocht dat niet lukken, dan zou het op zijn minst tot een heraanbesteding moeten komen.

Het taxi-en touringcarbedrijf stelt dat de beoordeling van de inschrijving niet voldoet aan de beoordelingssystematiek uit het bestek. De beoordeling van de aspecten duurzaamheid, kansenplan en zero emissie zouden zowel rekenkundig als inhoudelijk niet kloppen. Daaruit komt voor de rechter de vraag naar voren of de manier van beoordelen voldoende transparant was. Dat betekent dat de eisen en de beoordeling daarvan vooraf duidelijk moeten zijn. En het betekent ook dat de aanbestedende dienst achteraf kan aantonen dat het allemaal ook is gegaan zoals bedoeld.

Geen dwangsom nodig

De rechter komt tot het oordeel dat de beoordelingssytematiek onvoldoende transparant genoeg was. En dat is op zichzelf al voldoende om over te moeten gaan tot heraanbesteding van het gymvervoer in Weert en Nederweert. Het taxibedrijf wilde ook nog een dwangsom laten opleggen om te zorgen dat die heraanbesteding er komt. Dat vindt de rechter niet nodig omdat er voldoende redenen voor de gemeenten zijn om werk te maken van de heraanbesteding.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.