Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Jeugdombudsman pleit voor maatwerk leerlingenvervoer Den Haag

Foto ter illustratie.Foto: iStock/monkeybusinessimages

Om knelpunten in het leerlingenvervoer van Den Haag op te lossen, is meer maatwerk nodig waarbij het kind en gezin centraal staan. Daarvoor pleit Yvette Nas, de jeugdombudsman van Den Haag. Zij heeft vijf uitgangspunten bedacht waarmee de gemeente beleid, besluitvorming en uitvoering van het leerlingenvervoer kan verbeteren.

Nas constateert namelijk dat er tussen de wetgeving voor aangepast leerlingenvervoer en de dagelijke realiteit niet altijd sprake is van een naadloze aansluiting. Dat is al vaker vastgesteld, dus de problemen zijn hardnekkig. Ze heeft daarom onderzocht wat al goed gaat of inmiddels verbeterd is, maar ze heeft ook in kaart gebracht welke structurele knelpunten er zijn. Al die bevindingen heeft Nas verzameld in het rapport ‘Zorgen voor aangepast leerlingenvervoer’. Ook onderschrijft ze de tien uitgangspunten voor beter leerlingenvervoer die de Kinderombudsman vorig jaar publiceerde.

In haar rapport schrijft Nas dat ze zeven rondetafelgesprekken met betrokkenen heeft gevoerd. Aan de hand van enkele voorbeelden legt ze uit waar de schoen kan wringen. Bij de elfjarige Sahid zorgde het aanvraagtraject voor onnodige spanningen in de familie. En in het geval van de 15-jarige Katja leidde onenigheid over vervoer met flexibele tijden zelfs tot een rechtszaak. De afwijzing van de aanvraag voor de 7-jarige Laura zorgt voor stress en gezondheidsproblemen in het gezin, dat het oneens is met de conclusie dat Laura begeleid met het openbaar vervoer kan reizen.

Vragen, problemen en klachten

Opvoeders van kinderen weten vaak niet welke informatie ze moeten aanleveren bij een aanvraag, of hoe ze bezwaar kunnen maken als ze het niet met de uitkomst eens zijn. Ook is bij veel mensen niet bekend aan wie ze vragen, problemen of klachten kunnen richten. Dat de aanvraag jaarlijks moet worden gedaan, wordt als een probleem ervaren. Net als het feit dat leerlingen vaak te laat op school of thuis aankomen en met veel wisselende chauffeurs te maken krijgen.

De gemeente heeft de afgelopen tijd al de nodige dingen verbeterd. Zo is er een pilot gestart om aanvragen voor leerlingenvervoer digitaal aan te vragen. Negatieve ervaringen met het bezoeken van GGD-artsen in het kader van het aanvraagtraject zijn tegen het licht gehouden, omdat veel mensen de bezoeken als belastend ervaren. De gemeente geeft verder ook aan dat aanvragen meestal gehonoreerd worden en als dat niet gebeurt, houdt het besluit altijd juridisch stand.

Hardnekkige problemen

De problemen in het vervoer worden herkend en hebben de aandacht, stelt de gemeente. Maar deze problemen zijn ook hardnekkig. Goede chauffeurs vinden is en blijft een probleem en dat de taxiritten elk jaar opnieuw ingedeeld moeten worden, maakt het nog lastiger om met vaste chauffeurs te kunnen werken. Tegelijk neemt het excessieve gedrag van kinderen tijdens het vervoer toe, ziet de gemeente. Er wordt aan preventie gedaan maar voor alle problemen geldt dat ze gemeld moeten worden om er een oplossing voor te kunnen bedenken.

Jeugdombudsman Yvette Nas komt uiteindelijk tot vijf uitgangspunten. Ze verwacht dat deze bijdragen aan “integrale en snelle maatwerkoplossingen, reële verwachtingen en duidelijkheid over procedures, besluitvorming en rechtsbescherming. Maar ook tot minder spanning, meer vertrouwen en acceptatie van besluiten.”

Meerjarige besluiten

De eerste aanbeveling is dat er persoonlijk contact wordt opgenomen met de aanvrager, zodat op elk moment van beide kanten duidelijkheid kan worden gegeven. “Geef adequate informatie” is de tweede aanbeveling, en de derde: benut de maximale ruimte van de verordening leerlingenvervoer voor het bieden van maatwerkoplossingen. Het zou volgens de ombudsman ook helpen om meerjarige besluiten te nemen over het toekennen van leerlingenvervoer. En, tot slot: “Zorg voor goede informatiedeling en afstemming tussen gemeente, vervoerder(s), scholen en opvoeders over vervoer en vervoersproblemen.“ Lees hier het volledige rapport ‘Zorgen voor aangepast leerlingenvervoer’.

Lees ook: Leerlingenvervoer kan volgens Kinderombudsman beter

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.